[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: Một số đóng góp giúp tăng độ tin cậy của cơ sở hạ tầng DebianHi,

Minh gửi bản dịch tin 20161003.wml.
Nhờ mọi người góp ý giúp ạ.

Cảm ơn,

--
Le Thi Minh (Ms.)
​C​
ell: +84 (0) 90 520 1061
"Life is beautiful."
# Status: [frozen]
# $Id: 20161003.wml,v 1.2 2016/10/04 07:20:45 kaare Exp $
# $Rev$

<define-tag pagetitle>Một số đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Debian</define-tag>

<define-tag release_date>2016-10-03</define-tag>
#use wml::debian::news
##
## Translators should uncomment the following line and add their name
## Leaving translation at 1.1 is okay; that's the first version which will
## be added to Debian's webwml repository
##
# ← this one must be removed; not that one → #use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer=""

<p>
 Trong vài tháng qua,
 <a href="http://www.hpe.com/engage/opensource";>
  Công ty Hewlett Packard 
 </a>
 (HPE), một trong những đối tác phần cứng chính của Debian, đã có những
 đóng góp lớn bằng hiện vật trong việc hỗ trợ các dịch vụ lõi Debian. Các
 thiết bị được tặng sẽ được triển khai sử dụng tại nhiều trung tâm dữ liệu 
 của các đối tác lưu trữ ở Canada, Hoa Kỳ, và Úc.
</p>
<p>
 Các tặng vật của HPE sẽ cho phép Debian:
</p>
 <ul>
  <li>
   Tăng cường đáng kể khả năng dịch vụ cốt lõi
   bằng cách triển khai bốn HPE ProLiant BL460c
   Gen9 Server Blades (trong hộp máy) và một HPE MSA
   2040-based SAN tại trường Đại học British
   Columbia (UBC) ở Vancouver.
  </li>
  <li>
   Làm mới cơ sở hạ tầng lưu trữ chính
   (ftp-master.debian.org) bằng cách thay thế
   các máy chủ của Đại học Brown bằng một
   máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen9.
  </li>
  <li>
   Làm mới cơ sở hạ tầng kính an ninh
   (security.debian.org) bằng cách thay thế
   các máy chủ của ANU, ISC và UMN bằng
   các máy HPE ProLiant DL360 Gen9.
  </li>
 </ul>
<p> 
 Steve Geary, Giám đốc cấp cao của công ty Hewlett Packard cho biết,
 <q>Công ty Hewlett Packard tin dùng công nghệ của Debian
 cho HPE Linux, một tiêu chuẩn công nghệ áp dụng trên toàn công ty.</q>
  <q>Chúng tôi rất biết ơn dự án Debian
 có thể sử dụng phần cứng của chúng tôi tặng để nâng cao hơn nữa độ tin cậy 
 của cơ sở hạ tầng.</q>
</p>
<p>
 Luca Filipozzi, thành viên của nhóm quản trị hệ thống Debian (DSA) giải thích,
 <q>Sự tài trợ thiết bị của HPE sẽ cho phép Debian
 làm mới các máy chủ là nền tảng cho số lượng lớn các dịch vụ 
 cốt lõi.</q> 
</p>
<p>
 Với tặng vật gồm 1 vỏ hộp máy, máy chủ phiến, và
 một mạng SAN sẽ cho phép DSA xây dựng một môi trường 
 máy chủ ảo tại UBC (CA) có chức năng tương đương 
 với môi trường mà Debian đã có 
 tại Anh. Việc tặng phần cứng của HPE cho phép Debian
 đạt độ hữu hiệu cao, khả năng dự phòng về địa lý,
 và độc lập đối tác trong các dịch vụ của chúng tôi mà nhu cầu
 các đồng nghiệp trong dự án và người dùng của chúng tôi đã mong đợi.
</p>
<p>
 Việc làm mới cơ sở hạ tầng 
 ftp-master.debian.org và security.debian.org
 rất cần thiết để đảm bảo rằng dự án có thể
 sản xuất và duy trì hệ điều hành Debian.
 system. Trước đây là một phần không thể thiếu
 của môi trường xây dựng tự động Debian, được sử dụng
 hàng ngày bởi các thành viên dự án dành cho các hoạt động 
 baỏ trì gói; trong khi sau này lại là 1 dịch vụ mang tính 
 quyết định cho người dùng vì nó cung cấp 
 phương tiện mà các cập nhật bảo mật
 luôn có sẵn.
</p>
<p>
 Thông qua sự đóng góp bằng nỗ lực của các 
 tình nguyện viên, các thiết bị và dịch vụ, và 
 tài trợ mà Debian có khả năng đem lại trên 
 cam kết của chúng tôi với một hệ điều hành tự do. Chúng tôi 
 vô cùng cảm kích sự hào phóng của HPE.
</p>

<h2>Về Debian</h2>

<p>
 Dự án Debian được thành lập vào năm 1993 bởi Ian Murdock
 là một dự án cộng đồng thật sự tự do. Kể từ đó
 dự án đã phát triển thành một trong những dự án mã nguồn mở 
 lớn nhất và có ảnh hưởng nhất. Hàng ngàn
 tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới làm việc cùng nhau 
 để tạo ra và duy trì phần mềm Debian. Khả dụng với 70
 thứ tiếng, à hỗ trợ một lượng lớn các loại máy tính
 Debian tự gọi mình là <q>hệ điều hành toàn cầu.</q>.
</p>

<h2>Thông tin liên lạc</h2>

<p>Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> hoặc gửi thư điện tử đến
&lt;<a href="mailto:press@debian.org";>press@debian.org</a>&gt;.</p>

Reply to: