[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: Dịch tin tức dự án Debian.Bạn Minh quên không cc vào bó thư chung nên mình chuyển tiếp vào đây.
Minh có thể chia nhỏ bài viết ra nhiều phần để nhiều người cùng dịch.


-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Dịch tin tức dự án Debian.
Date: Mon, 21 Nov 2016 08:02:11 +0700
From: Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>
To: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>

Em nhận dịch bài này ạ.Vào 07:28 Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
đã viết:

> Chào các bạn,
> Dự án Debian sắp phát hành tin tức[1] mới cho dự án. Hiện nó còn được
> sửa đổi và bổ sung, nhưng nếu bạn nào có ý định dịch sang tiếng Việt thì
> có thể đọc trước. Bài viết khá dài nhưng rất mong có bạn nhận dịch.
>
> [1]
> <https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/
> en/2016/04/index.wml>
>
> Cảm ơn.
> --
> Trần Ngọc Quân.
>
>


-- 
Le Thi Minh (Ms.)
The Center for Culture and Sports of Hoi An city
Cell: +84 (0) 90 520 1061
*"Life is beautiful."*


Reply to: