[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch tin tức dự án Debian.Chào các bạn,
Dự án Debian sắp phát hành tin tức[1] mới cho dự án. Hiện nó còn được
sửa đổi và bổ sung, nhưng nếu bạn nào có ý định dịch sang tiếng Việt thì
có thể đọc trước. Bài viết khá dài nhưng rất mong có bạn nhận dịch.

[1]
<https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/en/2016/04/index.wml>

Cảm ơn.
-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: