[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch tin dự án Debian thứ 3 năm 2016On 07/29/2016 07:36 AM, Trần Ngọc Quân wrote:
Bạn nào nhận dịch bản tin này[1] không?
Em nhận anh ạ.
Bản tin sẽ xuất bản vào khoảng 19:45 UTC.
Nhưng em không thể dịch nhanh được, :( . Chậm trễ được không anh

--
 _____      ___   
|_   _|_ __/ __| Giap Tran <txgvnn@gmail.com>
  | | \ \ / (_ | launchpad.net/~txgvnn
  |_| /_\_\\___| github.com/txgvnn

Reply to: