[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vietnamese translation for `Debian Project News - April 13th, 2015'Hi anh,

Vào 08:44 Ngày 03 tháng 05 năm 2015, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com> đã viết:
On 24/04/2015 10:18, Paul Wise wrote:
> On Fri, 2015-04-24 at 10:04 +0700, Trần Ngọc Quân wrote:
>
>> I'm very happy if I have permission to access svn and cvs repo.
>> I currently have permission to access git repo on GNOME, but in Debian,
>> I haven't got any.
>> My acount in Alioth is <https://alioth.debian.org/users/vnwildman-guest/>
> I have added you to to the publicity team, so you can commit
> translations of draft announcements/newsletters there.
>
> For the Debian website itself, please contact debian-i18n about the
> process of setting up a new translation team for the website.
>
> https://lists.debian.org/debian-i18n/
Chào Minh Le
Anh đã có quyền truy cập vào kho cvs của website. Nhưng do lần đầu dùng
CVS nên chưa thành thạo, sợ làm hỏng. Em vui lòng chờ, anh sẽ commit bài
viết mà em đã dịch. Bài dịch này quả là hơi lận đận nhỉ.
​Cũng lận đận thiệt anh hen :D nhờ anh chỉ giáo thêm ^_^

Chúc vui,
Ps: Không biết họ tên đầy đủ của em là gì nhỉ để khi đặt lên trang web
trông đẹp hơn. Theo anh thì người Việt cứ nên để thứ tự tên như ở mình thôi.
​   Lê Thị Minh​ là tên đầy đủ của em ạ.
   Chúc anh ngày vui! :)

--
Trần Ngọc Quân.
--
Best Regards.
Minh Le (Ms.)
Cell: +84 (0) 90 520 1061
Skype: minh.ttvh
*Life is a climb but the view is great*Reply to: