[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vietnamese translation for `Debian Project News - April 13th, 2015'On 03/05/2015 08:44, Trần Ngọc Quân wrote:
>
> Chào Minh Le
> Anh đã có quyền truy cập vào kho cvs của website. Nhưng do lần đầu dùng
> CVS nên chưa thành thạo, sợ làm hỏng. Em vui lòng chờ, anh sẽ commit bài
> viết mà em đã dịch. Bài dịch này quả là hơi lận đận nhỉ.
Đã được commit rồi[1] mà không để ý. Xin lỗi.
>
> Chúc vui,
> Ps: Không biết họ tên đầy đủ của em là gì nhỉ để khi đặt lên trang web
> trông đẹp hơn. Theo anh thì người Việt cứ nên để thứ tự tên như ở mình thôi.
>

[1] https://www.debian.org/News/weekly/2015/03/index.vi.html

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: