[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://openldap/tr.poMerhaba,
Ekte paylaşmış olduğum çeviriyi güncellemek istiyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr


--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# Turkish debconf templates translation for openldap
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-08-16 01:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-13 18:42+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Bu seçeneği seçmeniz durumunda sizin için ne bir ön yapılandırma yapılacak "
"ne de bir veritabanı yaratılacak. "

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "her zaman"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "gerektiğinde"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "hiçbir zaman"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Yükseltme sırasında veritabanlarının dökümü yapılsın mı?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Makineniz yeni OpenLDAP sunucu sürümüne yükseltilmeden önce, LDAP "
"dizinlerindeki verileriniz LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin "
"dosyalarına yedeklenebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"her zaman\" seçimi veritabanlarının yükseltme öncesinde kayıtsız şartsız "
"bir dökümünü sağlayacaktır. \"gerektiğinde\" seçimi yeni ile eski sürüm "
"arasında veritabanı biçim farklılığı varsa ve bu nedenle yeni veritabanına "
"eski verilerin sonradan alınması gerekirse döküm yapacaktır. \"hiçbir zaman"
"\" seçeneğini seçerseniz döküm yapılmayacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Veritabanı dökümü için kullanılacak dizin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine "
"sunucuda varolan arama tabanlarına karşılık gelen bir çok LDIF dosyası "
"kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan "
"olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüğü yerde yükseltme "
"işleminden önceki sunucu sürümünüzle değiştirilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Eski veritabanı taşınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"/var/lib/ldap dizininde yapılandırma sürecini bozabilecek bazı dosyalar "
"bulunmaktadır. Bu seçeneği seçerseniz, bakımcı betikleri yeni bir veritabanı "
"yaratmadan önce bu eski veritabanı dosyalarını başka bir yere taşıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yapılandırma yeniden denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Girdiğiniz yapılandırma ayarları geçersiz. DNS alan adının sözdizimsel "
"olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından "
"ve yönetici parolalarının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı "
"yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu kurulmayacaktır. Kurulumu sonra "
"denemek isterseniz, 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıştırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS alan adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıştır. "
"Örneğin, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=org' temel "
"DN'ye sahip dizini yaratacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Örgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "LDAP dizininizin temel DN'si olarak kullanılacak örgüt adını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Yönetici parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yöneticisi için parola giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Parolayı doğrulayınız:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"LDAP dizini yönetici parolasını tekrar giriniz ve doğru yazdığınızdan emin "
"olunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Parola uyumsuzluğu"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz iki parola aynı değil, lütfen tekrar deneyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr ""
"slapd paketi tamamen kaldırıldığında veritabanının da kaldırılmasını ister "
"misiniz?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Yükseltme sırasında 'slapcat' hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yükseltilirken bir hata oluştu."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programı LDAP dizinini dışa aktarırken başarısız oldu. Buna hatalı "
"bir yapılandırma dosyası neden olmuş olabilir (örneğin, arka uç "
"veritabanlarını desteklemek için gerekli 'moduleload' satırlarının eksik "
"olması gibi)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Bu hata 'slapadd' programının da hata vermesine neden olacaktır. Eski "
"veritabanı dosyaları /var/backups dizinine taşınacaktır. Eğer bu yükseltmeyi "
"yeniden denemek isterseniz, eski veritabanı dosyalarını yerlerine geri "
"almalı, 'slapcat' programının hatasına neden olan her ne ise düzeltmeli ve "
"aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve "
"${location} konumundan 'slapadd' komutunu çalıştırınız."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Error while performing post-installation tasks"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"There has been one or more errors while performing some post-installation "
"tasks. This probably means that the slapd package could not automatically "
"migrate one or more LDAP databases, or that a backend being used by the "
"current OpenLDAP installation is not supported anymore."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The maintainer script responsible for executing the post-installation tasks "
"has exited, but the slapd service has NOT been (re)started. You will need to "
"manually fix the problem and then start the service."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"For more information on possible problematic scenarios and how to address "
"them, please take a look at the README.Debian file (under /usr/share/doc/"
"slapd/)."
msgstr ""

#~ msgid "abort installation"
#~ msgstr "kurulumdan çık"

#~ msgid "continue regardless"
#~ msgstr "yine de sürdür"

#~ msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
#~ msgstr "ppolicy şemasının elle yükseltilmesi öneriliyor"

#~ msgid ""
#~ "The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the "
#~ "schema to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not "
#~ "present in the schema currently in use. It is recommended to abort the "
#~ "upgrade now, and to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If "
#~ "replication is in use, the schema update should be applied on every "
#~ "server before continuing with the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Parola ilkesi katmanının (ppolicy) yeni sürümü, şu anda kullanılmakta "
#~ "olan şemanın içermediği pwdMaxRecordedFailure özniteliğinin şemada "
#~ "tanımlanmasını gerektiriyor. Şimdi kurulumdan çıkmanız ve slapd "
#~ "yükseltmesine başlamadan önce ppolicy şemasını güncellemeniz önerilir. "
#~ "Eğer dizinlerinizi kopyalayan başka sunucular varsa, yükseltmeye "
#~ "başlamadan önce bütün sunuculardaki şemaları güncellemeniz gerekiyor."

#~ msgid ""
#~ "An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
#~ msgstr ""
#~ "Yükseltme için gerekli değişiklikleri içeren bir LDIF dosyası oluşturuldu:"

#~ msgid ""
#~ "so if slapd is using the default access control rules, these changes can "
#~ "be applied (after starting slapd) by using the command:"
#~ msgstr ""
#~ "Eğer slapd öntanımlı erişim denetimi kurallarını kullanıyorsa, bu "
#~ "değişiklikler slapd başlatıldıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak "
#~ "uygulanabilir:"

#~ msgid ""
#~ "If instead you choose to continue the installation, the new attribute "
#~ "type will be added automatically, but the change will not be acted on by "
#~ "slapd overlays, and replication with other servers may be affected."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer kurulumu sürdürmeyi yeğlerseniz, yeni öznitelik kendiliğinden "
#~ "eklenecek fakat bu değişim slapd katmanlarında hayata geçmeyecek ve "
#~ "dizinleri kopyalayan sunucular varsa bu durumdan etkilenebileceklerdir."

#~ msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
#~ msgstr "Olası güvensiz slapd erişim denetimi yapılandırması"

#~ msgid ""
#~ "One or more of the configured databases has an access control rule that "
#~ "allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
#~ "depending on how the database is used."
#~ msgstr ""
#~ "Yapılandırılmış bir ya da daha fazla veritabanında, kullanıcıların "
#~ "kendilerine ait bir çok özelliği değiştirmesine izin veren bir erişim "
#~ "denetimi kuralı var. Bu durum, veritabanı kullanım şekline bağlı olarak, "
#~ "güvenli olmayabilir."

#~ msgid ""
#~ "In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
#~ "recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users "
#~ "are only able to modify specifically allowed attributes."
#~ msgstr ""
#~ "\"to *\" ile başlayan slapd erişim kurallarında, kullanıcıların yalnızca "
#~ "değiştirilmesine izin verilmiş özellikleri değiştirebilmeleri için, tüm "
#~ "\"by self write\" alanlarının kaldırılması önerilir."

#~ msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Daha fazla bilgi için /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz dosyasını "
#~ "okuyunuz."

#~ msgid "Database backend to use:"
#~ msgstr "Kullanılacak veritabanı arka ucu:"

#~ msgid ""
#~ "HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
#~ "renames. Both support the same configuration options."
#~ msgstr ""
#~ "HDB ve BDB benzer depolama biçimleri kullanırlar, fakat HDB alt ağaç "
#~ "yeniden adlandırmalarına olanak tanır. Her ikisi de aynı yapılandırma "
#~ "seçeneklerini desteklerler."

#~ msgid ""
#~ "The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and "
#~ "requires less configuration than BDB or HDB."
#~ msgstr ""
#~ "MDB arka ucu önerilir. MDB yeni bir depolama biçimi kullanır ve BDB ya da "
#~ "HDB'ye göre daha az yapılandırma gerektirir."

#~ msgid ""
#~ "In any case, you should review the resulting database configuration for "
#~ "your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Her durumda sonuçlanan veritabanı yapılandırmasının gereksinimlerinize "
#~ "uyduğundan emin olmalısınız. Daha fazla bilgi için /usr/share/doc/slapd/"
#~ "README.Debian.gz dosyasını okuyunuz."

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "LDAPv2 iletişim kuralına izin verilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Eskimiş LDAPv2 iletişim kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak "
#~ "devre dışı bırakılmıştır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletişim "
#~ "kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletişim kuralına geçemeyecek eski "
#~ "programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını "
#~ "ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz."

Reply to: