[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://fontconfig/tr.poMerhaba,
Ekte paylaşmış olduğum çeviriyi güncellemek istiyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr


--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# Turkish translation of fontconfig.
# This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
# Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004.
# İsmail Baydan <ibaydan@gmail.com> 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-05 11:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-01 03:35+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Yerel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "Otomatik kaplayıcı"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001 ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgstr "Ekran için yazıtipi ince ayar yöntemi (öntanımlı sistem ayarı):"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""
"Ekranda gösterilmesi için tercih edilen ayarlama font metodunu seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Genellikle (Debian'da varsayılan) DejaVu yu kullanıyorsanız 'Yerel'i veya "
"Microsoft fontlarından birini seçiniz.Çoğunlukla TrueType "
"kullanıyorsanız'Autohinter'ı seçiniz.Bulanık metinler için 'Hiçbiri'ı "
"seçiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Slight"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Medium"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Full"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgid "Automatic font hinting style:"
msgstr "Ekran için yazıtipi ince ayar yöntemi (öntanımlı sistem ayarı):"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgid ""
"Please select the preferred automatic font hinting style to be used as the "
"system default."
msgstr ""
"Ekranda gösterilmesi için tercih edilen ayarlama font metodunu seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"The hinting style is the amount of font reshaping done to line up to the "
"grid. \"Slight\" will make the font more fuzzy to line up to the grid but "
"will be better in retaining font shape, while \"Full\" will be a crisp font "
"that aligns well to the pixel grid but will lose a greater amount of font "
"shape. \"Slight\" is the default setting."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "To revert to the pre-2.12 behavior, select \"Full\"."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Automatic"
msgstr "Otomatik"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Always"
msgstr "Her zaman"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "Hiçbir zaman"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Ekran için altpiksel taramasını etkinleştir:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Metni altpiksel seviyesinde göstermek düz (LCD) ekranlarda biraz daha iyi "
"görünmesini sağlar, fakat CRT ekranlarda yapay renkleri gösterir.\"Automatic"
"\" seçeneği sadece LCD ekran algılanırsa aktif edilecek."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Biteşlemli yazıtipleri öntanımlı olarak etkinleştirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""
"Sadece sınır fontları,varsayılan olarak fontconfig deskteklik yazılımlar "
"tarafından kullanılır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Ölçeklenebilir yazıtipleri kalitesinden birşey kaybetmeden çeşitli boyutlara "
"ölçeklendirilebilir.  Buna karşılık, biteşlemli yazıtipleri çoğunlukla düşük "
"kalitelidir.  Bu seçeneği etkinleştirmek sistem genelinde geçerli öntanımlı "
"ayarları etkileyecektir;kullanıma göre bu ve diğer bir çok fontconfig "
"özelliği aktif yada pasif hale getirilebilir."

#~ msgid "With what method should fonts be hinted?"
#~ msgstr "Metinler hangi yöntemle kaplansın?"

#~ msgid ""
#~ "Bytecode interpreter (CRT screens), Autohinter, Subpixel rendering (LCD "
#~ "screens)"
#~ msgstr ""
#~ "Bytecode yorumlayıcı (CRT ekranlar), Otomatik sezinleyici (Autohinter), "
#~ "Piksel-altı kaplama (LCD ekranlar)"

#~ msgid ""
#~ "The Freetype font library is able to render fonts with different methods. "
#~ "Depending on your hardware and the fonts you generally use, some will "
#~ "give better results."
#~ msgstr ""
#~ "Freetype yazıtipi kitaplığı yazıtiplerini farklı yöntemler kullanarak "
#~ "kaplayabilmektedir.  Kullandığınız donanım ve yazıtiplerine bağlı olarak "
#~ "bu yöntemlerden bazıları diğerlerine nispetle daha iyi sonuçlar "
#~ "verecektir."

#~ msgid ""
#~ "The autohinter module is the default; it gives correct results on most "
#~ "configurations. The bytecode interpreter renders fonts very sharply, and "
#~ "is often a better choice if you are using a cathode-ray screen. On the "
#~ "other hand, the subpixel rendering method is optimized for high-quality "
#~ "rendering on most liquid crystal displays."
#~ msgstr ""
#~ "Öntanımlı seçenek otomatik sezinleyici modülüdür; çoğu yapılandırmada "
#~ "doğru sonuçlar verir.  \"Bytecode\" yorumlayıcı, yazıtiplerini çok keskin "
#~ "hatlarla kaplar ve katod-ışınlı bir ekran (CRT) kullanıyorsunuz "
#~ "genellikle daha iyi bir seçimdir.  Öte yandan, piksel-altı (subpixel) "
#~ "metin kaplama yöntemi çoğu sıvı kristal ekranda (LCD) yüksek kaplama "
#~ "kalitesi sağlamaya yönelik olarak iyileştirilmiştir."

Reply to: