[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2/tr.poEline Sağlık.

GRUB iletileri kurulum esnasında da görüntülendiği için tüm iletileri incelemeyi uygun gördüm.


Önce diff'ler:
msgid "The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any." -msgstr "grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eğer varsa, grub-kur'un (grub-install) hangi aygıtlar için kendiliğinden çalışmasını seçmenize olanak tanır." +msgstr "grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eğer varsa, grub-install'ın hangi aygıtlar için kendiliğinden çalışmasını seçmenize olanak tanır."
"grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eğer varsa, grub-install'ın hangi aygıtlar için kendiliğinden [-çalışmasını-] {+çalıştırılacağını+} seçmenize olanak tanır."


msgid "The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty." -msgstr "Aşağıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Doğruluğundan emin olun ya da düzeltin. Komut satırını boş bırakabilirsiniz." +msgstr "Aşağıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Lütfen doğruluğundan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boş bırakılabilir."
'kopt' parametresinden türetilmiştir. -> Türetilmemiş, "extract" edilmiş. Buradaki bağlam için alınmıştır bile desek yeterli olur. Türetilmiş de *çok yanlış* değil ama doğru da değil. Bütün iletilerde değiştirilmeli.

"Lütfen doğruluğundan emin olunuz ve gerekirse [-düzeltiniz.-] {+düzeltin.+}" Aşırı kibarlıktan kaçınalım: https://lists.debian.org/debian-l10n-turkish/2004/05/msg00033.htmlmsgid "The following string will be used as Linux parameters for the default menu entry but not for the recovery mode." -msgstr "Aşağıdaki dizge öntanımlı menü girişinin Linux parametreleri olarak kullanılacak fakat kurtarma kipi için kullanılmayacak." +msgstr "Aşağıdaki dizge öntanımlı menü girişinin Linux parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."
s/dizge/dizgi/g. Bütün dosyada değişmeli.


  msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
-msgstr ""
+msgstr "EFI harici ortam yoluna fazladan kurulma zorlansın mı?"
Removable media: Taşınabilir ortam (bkz: debian-installer). Zaman uygun olsa installer çevirileri dahil hepsini çıkarılabilir ortam olarak değiştiririm ama ileride artık.

"EFI [-harici-] {+taşınabilir+} ortam yoluna fazladan [-kurulma zorlansın-] {+bir kurulum yapılsın+} mı?" (zorunlu lafı zorunlu değil, zaten orjinal metinde de isim değil fiil olarak kullanılmış, aşağıdaki açıklama olayda bir zorlama olduğunun anlaşılması açısından yeterli)


msgid "Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other operating systems that also depend on this path. If so, you will need to make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other OS installations correctly."
-msgstr ""
+msgstr "Bazı EFI tabanlı sistemler hatalı olduklarından yeni önyükleyicileri olması gerektiği gibi yönetemeyebilirler. Buna rağmen GRUB'un EFI harici ortam yoluna fazladan kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini sağlayacaktır. Öte yandan bu durum aynı ortam yoluna bağlı olası diğer işletim sistemlerinin yüklenebilirliğini ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumda, GRUB'un olası diğer işletim sistemlerini de düzgün yükleyecek şekilde başarı ile yapılandırıldığından emin olmalısınız."
"Buna rağmen GRUB'un {+ikinci bir kopyasının+} EFI [-harici-] {+taşınabilir+} ortam yoluna [-fazladan-] kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini sağlayacaktır." Fazladan kurmak/kurulmak kulağa hoş gelen bir tabir değil. Burada anlatılmak istenen şey önyükleme aygıtına zaten bir Grub kurulumu yapılacağı, ama bunun yanında bir de EFI bölümüne fazladan bir kurulum yapılıp yapılmayacağıyla ilgili. Orjinal metni birebir çevirmek gibi bir zorunluluğumuz yok, daha açıklayıcı olabiliriz.

"Öte yandan bu durum aynı ortam yoluna bağlı [-olası-] diğer işletim sistemlerinin [-yüklenebilirliğini-] {+önyüklenebilirliğini+} ortadan kaldırabilir."
olası ??

>Böyle bir durumda, GRUB'un olası diğer işletim sistemlerini de düzgün yükleyecek şekilde başarı ile yapılandırıldığından emin olmalısınız.
düzgün olarak/düzgünce/düzgün biçimde


msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty." -msgstr "Aşağıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Doğruluğundan emin olun ya da düzeltin. Komut satırını boş bırakabilirsiniz." +msgstr "Aşağıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiştir. Lütfen doğruluğundan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boş bırakılabilir."

extract: Yukarıdaki benzer metinle aynı şekilde.


msgid "However, since more than one disk is present in the system, it is possible that the system is depending on the old device map. Please check whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, and update them if necessary." -msgstr "Öte yandan sistemde birden fazla disk olduğu için, sistemin eski aygıt eşlemine bağlı kalmış olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özgün önyükleme menü şeçenegi olup olmadığını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin." +msgstr "Öte yandan sistemde birden fazla disk olduğu için, sistemin eski aygıt eşlemine bağlı kalmış olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özgün önyükleme menü seçenegi olup olmadığını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin."
custom -> Özgün değil.
Özel olabilir.


Gerisi:
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub." msgstr "GRUB güncelleme betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."
"GRUB [-güncelleme-] {+yükseltme+} betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."


msgid "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically performed now." msgstr "Sisteminizdeki eski sürüm GRUB kurulumunu değiştirmek için, /boot/grub/menu.lst dosyasının bir GRUB 2 önyükleme görüntüsünü varolan eski GRUB kurulumundan yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu adım şimdi kendiliğinden gerçekleştirilebilir."
Çok uzun ve anlaşılmaz bir cümle. Biraz orasıyla burasıyla oynadım:
"Sisteminizdeki eski sürüm GRUB kurulumunu yenisiyle değiştirmek için; mevcut GRUB kurulumunun /boot/grub/menu.lst dosyası, yeni bir GRUB 2 önyükleme görüntüsünü yükleyecek şekilde ayarlanacaktır. Bu adım şimdi otomatik olarak gerçekleştirilebilir."


msgid "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR (Master Boot Record)." msgstr "Yeni GRUB 2 kurulumu Ana Yükleme Kaydı'na (MBR) yazılmadan önce menu.lst'den GRUB 2 zincirleme önyüklemesini kabul etmeniz ve GRUB 2 kurulumunun çalıştığını doğrulamanız önerilir."
"Yeni GRUB 2 kurulumu Ana [-Yükleme-] {+Önyükleme+} Kaydı'na (MBR) yazılmadan önce menu.lst'den GRUB 2 zincirleme önyüklemesini kabul etmeniz ve GRUB 2 kurulumunun çalıştığını doğrulamanız önerilir."

boot -> yükleme değil önyükleme
Dosyanın tümünde değişmeli


msgid "Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later by issuing the following command as root:" msgstr "Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliği ile aşağıdaki komutu işleterek eski MBR görüntüsünü GRUB 2 ile değiştirebilirsiniz:"

"Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliği ile aşağıdaki komutu [-işleterek-] {+çalıştırarak+} eski MBR görüntüsünü GRUB 2 ile değiştirebilirsiniz:"


msgid "Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is not recommended." msgstr "Not: GRUB'u disk bölümlerinin yükleme kayıtlarına yüklemek de olanak dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiştir. Öte yandan, bu seçim GRUB'u daha az güvenilir kılan engelleme listesi (blocklist) mekanizmasını kullanmaya zorlayacağından önerilmemektedir."

"Not: GRUB'u disk bölümlerinin [-yükleme-] {+önyükleme+} kayıtlarına [-yüklemek de-] {+kurmak da+} olanak dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiştir."msgid "You may be able to install GRUB to some other device, although you should check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade from GRUB Legacy will be canceled." msgstr "GRUB'u başka bir aygıta kurma seçeneğiniz olabilir, bununla birlikte sisteminizin o aygıttan başlayabileceğini denetlemeniz gerekmektedir. Aksi durumda, eski GRUB'un yükseltilmesi yapılmayacaktır."
"GRUB'u başka bir aygıta [-kurma seçeneğiniz olabilir, bununla birlikte-] {+kurabilirsiniz, ancak+} sisteminizin o aygıttan [-başlayabileceğini denetlemeniz-] {+başlayabileceğinden emin olmanız+} gerekmektedir. Aksi durumda, eski [-GRUB'un yükseltilmesi-] {+GRUB'dan yükseltme+} yapılmayacaktır."msgid "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot loader may not be properly configured, and when this computer next starts up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load modules or handle the current configuration file." msgstr "GRUB'u hiçbir aygıta kurmamayı seçtiniz. Devam ederseniz önyükleyici düzgün yapılandırılmayabilir ve bu bilgisayar bir sonraki açılışında önyükleme bölümünde daha önceden ne varsa onu kullanır. Eger önyükleme bölümünde GRUB 2'nin daha önceki bir sürümü var ise, güncel yapılandırma dosyasını kullanamayabilir ya da birimleri yükleyemeyebilir."
Dosyanın geri kalanında modüle modül deniliyor diye hatırlıyorum. Buradaki birim lafı uygun olarak değiştirilmeli.


msgid "If you are already using a different boot loader and want to carry on doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB somewhere." msgstr "Şu anda başka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya da devam edecekseniz ya da bu sizin bir önyükleniciye gerek duymadığınız özel bir ortam ise bu şekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda, GRUB'u bir yere yüklemek zorundasınız."
"Şu anda başka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya [-da-] devam [-edecekseniz-] {+edecekseniz;+} ya da bu sizin bir [-önyükleniciye-] {+önyükleyiciye+} gerek duymadığınız özel bir ortam ise bu şekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda, GRUB'u bir yere [-yüklemek-] {+kurmak+} zorundasınız."


msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "/boot/grub yolundan GRUB  2 kaldırılsın mı?"
"{+GRUB 2,+} /boot/grub yolundan [-GRUB  2-] kaldırılsın mı?"


msgid "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause your system to stop booting properly." msgstr "Göründüğü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu disklerde eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme yaparak dönüşümü tamamlamalısınız. Eğer bunları GRUB 2 görüntülerine yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaşanabilir ve bu durum sisteminizin gerektiği gibi başlamasına engel olabilir."
"Göründüğü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu [-disklerde-] {+disklerdeki+} eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme yaparak dönüşümü tamamlamalısınız."

"Eğer [-bunları-] {+bu+} GRUB 2 [-görüntülerine-] {+görüntülerini+} yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaşanabilir ve bu durum sisteminizin gerektiği gibi başlamasına engel olabilir."


msgid "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system." msgstr "Bu önyükleme kayıtları başka bir işletim sistemindeki GRUB 2 kurulumu tarafından yaratılmadığı sürece GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."
"Bu önyükleme kayıtları başka bir işletim sistemindeki {+bir+} GRUB 2 kurulumu tarafından [-yaratılmadığı sürece-] {+oluşturulmamışsa+} GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."


msgid "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected." msgstr "/boot/grub/device.map dosyası kararlı aygıt isimlerini kullanacak şekilde yeniden yazıldı. Bu işlem çoğu durumda ileride gerekebilecek bir düzenleme gereksinimini ciddi biçimde azaltır ve GRUB tarafından yaratılan önyükleme menüsü seçeneklerini etkilemez."
yaratılan -> oluşturulan


msgid "If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu entries, you can ignore this message." msgstr "Bu uyarıyı anlayamazsanız ya da herhangi bir özgün önyükleme menü seçeneği yok ise, bu uyarıyı gözardı edebilirsiniz."
özgün -> özel


Reply to: