[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postfix/tr.poTayfa,
Değişen kısım aşağıdadır.

Atila


#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasındaki 'smtpd_relay_restrictions' girdisi ayarlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value for smtpd_recipient_restrictions." msgstr "Postfix'in 2.10 sürümünde aktarım sınırlamalarını alıcı sınırlamalarından ayırmak için 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve sizin yapılandırmanızda ön-tanımlı olmayan bir 'smtpd_relay_restrictions' girdisi bulunmaktadır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to smtpd_recipient_restrictions." msgstr "'smtpd_relay_restrictions' girdisini 'smtpd_recipient_restrictions' girdisi ile aynı yapmak için bu seçeneği seçiniz. Bunu yapmazsanız, yükseltme sonrasında e-postalarınız gecikebilir ya da geri sekebilir. "

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 07:52-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-18 14:25+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi eklensin mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr "Postfix'in 2.3.3-2 ve sonraki sürümleri main.cf dosyasında deÄ?iÅ?iklikler yapılmasını gerektirir. hostname(1) tam tanımlanmıÅ? alan adı (FQDN) olmadıÄ?ından 'mydomain' girdisi özellikle tanımlanmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN of the machine."
msgstr "Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve 'mydomain' girdisinin bu makinenin FQDN'sine göre belirlenmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasındaki 'smtpd_relay_restrictions' girdisi ayarlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr "Postfix'in 2.10 sürümünde aktarım sınırlamalarını alıcı sınırlamalarından ayırmak için 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiÅ?tir ve sizin yapılandırmanızda ön-tanımlı olmayan bir 'smtpd_relay_restrictions' girdisi bulunmaktadır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the upgrade.  Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to smtpd_recipient_restrictions."
msgstr "'smtpd_relay_restrictions' girdisini 'smtpd_recipient_restrictions' girdisi ile aynı yapmak için bu seçeneÄ?i seçiniz. Bunu yapmazsanız, yükseltme sonrasında e-postalarınız gecikebilir ya da geri sekebilir. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "dynamicmaps.cf dosyasına 'sqlite' girdisi eklensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf does not reflect that.  Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr "Postfix'in 2.9 sürümü eÅ?lemlemelere sqlite desteÄ?i ekleyebilmektedir. Fakat sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. Bu seçeneÄ?i seçerek sqlite eÅ?lemleme desteÄ?ini ekleyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Postfix destekleyemediÄ?i bir çekirdeÄ?e raÄ?men kurulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr "Postfix sürümü 2.6'dan eski çekirdeklerde olmayan özellikleri kullanır. Kurulumu sürdürürseniz, Postfix çalıÅ?mayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için master.cf dosyasındaki 'retry' girdisi düzeltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr "Postfix'in 2.4 sürümü master.cf dosyasına 'retry' girdisinin eklenmesini gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with Postfix 2.4 in this respect."
msgstr "Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve master.cf dosyasının bu açıdan Postfix'in 2.4 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "master.cf dosyasındaki 'tlsmgr' girdisi yükseltmeye uygun Å?ekilde düzeltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "Postfix'in 2.2 sürümü 'tlsmgr' eklentisinin devreye girme Å?eklini deÄ?iÅ?tirdi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with Postfix 2.2 in this respect."
msgstr "Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve master.cf dosyasının bu açıdan Postfix'in 2.2 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Hatalı 'hostname' girdisi görmezden gelinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear to be a valid IP address."
msgstr "'${enteredstring}' dizgesi RFC 1035 yönergelerine uymuyor ve geçerli bir IP adresi gibi görünmüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be separated by full stops.'"
msgstr "RFC 1035'e göre 'her bileÅ?en bir alfanumerik karakter ile baÅ?lamalı ve bitmeli, aradaki karakterler ise alfanumerik karakterlere ek olarak yalnızca tire imlerinden oluÅ?malı ve ayrıca bileÅ?enler nokta iÅ?areti ile ayrılmalıdırlar'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Yine de bu seçeneÄ?i saklayıp saklamayacaÄ?ınızı belirtiniz."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "No configuration"
msgstr "Yapılandırma yok"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internet bölgesi"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Akıllı-makine ile Internet"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Satellite system"
msgstr "Uydu sistem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Local only"
msgstr "Yalnızca yerel"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Posta yapılandırmasının genel türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Kullanım amacınıza en uygun posta sunucu yapılandırmasını seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" No configuration:\n"
"  Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
"  Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
"  Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
"  as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
"  All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
"  The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
"Yapılandırma yok:\n"
" Varolan yapılandırma deÄ?iÅ?tirilmez.\n"
"Internet bölgesi:\n"
" E-postalar SMTP iletiÅ?im kuralı ile doÄ?rudan alınır ve verilirler.\n"
"Akıllı makine ile Internet\n"
" E-postalar doÄ?rudan SMTP iletiÅ?im kuralı ya da 'fetchmail' gibi\n"
" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılıÄ?ıyla gönderilirler.\n"
"Uydu sistem:\n"
" Tüm e-postalar 'daÄ?ıtılmaları için akıllı makine' olarak adlandırılan\n"
" baÅ?ka bir makineye gönderilirler.\n"
"Yalnızca yerel:\n"
" Yalnızca yerel kullanıcılar arasında e-posta daÄ?ıtımı yapılır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix yapılandırılmadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgstr "'Yapılandırma yok' seçeneÄ?ini seçtiniz. Ã?ntanımlı olarak Postfix yapılandırılmayacak ve baÅ?latılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure postfix' komutunu çalıÅ?tırarak yapılandırabilir ve baÅ?latabilir ya da /etc/postfix/main.cf dosyasını elle düzenleyip yapılandırabilir ve sonrasında '/etc/init.d/postfix start' komutunu çalıÅ?tırarak baÅ?latabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "System mail name:"
msgstr "Sistem posta adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to."
msgstr "\"mailname\" aÄ? alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için kullanılacak aÄ? alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da ondan gidecek tüm postaları da kapsar: 'root' kullanıcısı sizden aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini saÄ?lamayınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr "Bu adı baÅ?ka programlar da kullanacaktır. Bu ad tek ve tam tanımlanmıÅ? bir alan adı (FQDN) olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:10001
msgid "Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for this option would be example.org."
msgstr "Bu nedenle, eÄ?er yerel makinede posta adresi gecici@example.org ise, bu seçenek için uygun deÄ?er example.org olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr "Kendisi için posta alımı yapılacak diÄ?er alıÅ? noktaları (yoksa boÅ? bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please give a comma-separated list of domains for which this machine should consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you probably want to include the top-level domain."
msgstr "Bu makinenin kendisini alıÅ? noktası varsayacaÄ?ı alan adlarının virgül ile ayrılmıÅ? listesini giriniz. EÄ?er bu makine bir posta aÄ? geçidi ise, büyük olasılıkla üst seviye etki alanını da girmek isteyeceksiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP aktarım sunucusu (yok ise boÅ? bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay host."
msgstr "Bir etki alanı, sunucu, sunucu:port, [adres] ya da [adres]:port seçiniz. MX aramalarını kapatmak için [alıÅ? noktası] yapısını kullanınız. Sunucunuz aktarım yapmayacaksa boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Birden fazla sunucu girmeyiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is given, mail is routed directly to the destination."
msgstr "SeçeneÄ?e baÄ?lı oluÅ?turulan transport(5) tablosunda gönderilecek posta alan adı için bir eÅ?leÅ?me bulunmadıÄ?ı durumlarda 'relayhost' parametresi posta gönderecek öntanımlı sunucuyu belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse postalar doÄ?rudan alıÅ? noktalarına yöneltilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Yerel daÄ?ıtım için 'procmail' kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr "Yerel posta daÄ?ıtımı için 'procmail' kullanmak isteyip istemediÄ?inizi belirtiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr "Sistem geneline posta daÄ?ıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' kullanıcısı için üretilen postaları gerçek bir kullanıcıya yönlendirecek bir rumuz oluÅ?turmalısınız."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "all"
msgstr "tümü"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Kullanılacak Internet iletiÅ?im kuralları:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at installation time will be used. You may override this default with any of the following:"
msgstr "Ã?ntanımlı olarak kurulum sırasında etkinleÅ?tirilmiÅ? Internet protokolleri kullanılacaktır. Bu öntanımlı tutumu aÅ?aÄ?ıdakilerden herhangi biri ile geçersiz kılabilirsiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" tümü : hem IPv4 hem de IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv6: yalnızca IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv4: yalnızca IPv4 adresleri dinle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Yerel adres uzantı karakteri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Please choose the character that will be used to define a local address extension."
msgstr "Yerel bir adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak olan karakteri seçiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Adres uzantısı kullanmamak için bu dizgeyi boÅ? bırakın."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Kötü alıcı ayırıcı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is what you entered."
msgstr "Alıcı ayırıcı tek bir karakter olmalıdır, oysa siz  '${enteredstring}' girdiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Posta kuyruÄ?unda eÅ? zamanlı güncellemeler zorunlu kılınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem (such as ext3)."
msgstr "EÅ? zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaÅ? iÅ?lenir. Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir zamanda çökerse (ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız) bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Local networks:"
msgstr "Yerel aÄ?lar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The default is just the local host, which is needed by some mail user agents. The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr "Bu makinenin hangi aÄ? öbekleri için posta aktarımı yapacaÄ?ını belirtiniz. Ã?ntanımlı deÄ?er yalnızca yerel makine olup bu deÄ?er bazı posta kullanıcı gereçleri için yeterlidir. Ã?ntanımlı olarak hem IPv4 hem de IPv6 etkinleÅ?tirilse de yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diÄ?er deÄ?er kaldırılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr "EÄ?er bu makine bir makine öbeÄ?i için akıllı-makine ise, aÄ? öbeklerini burada tanımlamalısınız, aksi durumda posta aktarılmayacak ve geri çevrilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave this blank."
msgstr "Postfix öntanımlı deÄ?erini (baÄ?lı bulunan alt aÄ?lara göre temel alınan) kullanmak için bu alanı boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Posta kutusu boyutu üst sınırı (bayt):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The upstream default is 51200000."
msgstr "Postfix'in denetimsiz yazılım hatalarının önüne geçmek için posta kutusu dosyalarına getireceÄ?i sınırlamayı belirleyiniz. (0) deÄ?eri sınırlandırma olmadıÄ?ı anlamına gelir. Yukarı yönde öntanımlı deÄ?er 51200000'dir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "'root' ve 'postmaster' için posta alıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr "'postmaster', 'root' ve diÄ?er sistem hesaplarına ait postalar gerçek sistem yöneticisi kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, which is not recommended."
msgstr "Bu deÄ?erin boÅ? bırakılması durumunda ilgili postalar /var/mail/nobody dizininde toplanacaktır. Bu durum önerilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr "DıÅ?arıdaki posta daÄ?ıtıcılarına 'root' kullanıcısından posta gönderilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for root, then you should add this entry.  Leave this blank to not add one."
msgstr "EÄ?er hazırda bir /etc/aliases dosyanız varsa ve bu dosyada 'root' girdisi yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekebilir. Girdi eklemeyecekseniz boÅ? bırakınız."


Reply to: