[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://postfix/tr.poOn 3/19/2013 10:41 AM, Atila KOÇ wrote:
Tayfa,
Değişen kısım aşağıdadır.

Atila


#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasındaki 'smtpd_relay_restrictions' girdisi ayarlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value for smtpd_recipient_restrictions." msgstr "Postfix'in 2.10 sürümünde aktarım sınırlamalarını alıcı sınırlamalarından ayırmak için 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve sizin yapılandırmanızda ön-tanımlı olmayan bir 'smtpd_relay_restrictions' girdisi bulunmaktadır."
ön-tanımlı -> öntanımlı

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to smtpd_recipient_restrictions." msgstr "'smtpd_relay_restrictions' girdisini 'smtpd_recipient_restrictions' girdisi ile aynı yapmak için bu seçeneği seçiniz. Bunu yapmazsanız, yükseltme sonrasında e-postalarınız gecikebilir ya da geri sekebilir. "

geri sekebilir -> geri dönebilir


Reply to: