[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://postfix/tr.poTayfa,
Ekteki çeviriyi tamamlayacağım.

Atila
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 07:52-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-11 14:06+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi eklensin mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix'in 2.3.3-2 ve sonraki sürümleri main.cf dosyasında deÄ?iÅ?iklikler "
"yapılmasını gerektirir. hostname(1) tam tanımlanmıÅ? alan adı (FQDN) "
"olmadıÄ?ından 'mydomain' girdisi özellikle tanımlanmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. "
"Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle "
"yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve 'mydomain' girdisinin bu makinenin "
"FQDN'sine göre belirlenmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için master.cf dosyasındaki 'retry' girdisi düzeltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade.  Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "dynamicmaps.cf dosyasına 'sqlite' girdisi eklensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that.  Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""
"Postfix'in 2.9 sürümü eÅ?lemlemelere sqlite desteÄ?i ekleyebilmektedir. Fakat "
"sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. Bu seçeneÄ?i seçerek "
"sqlite eÅ?lemleme desteÄ?ini ekleyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Postfix destekleyemediÄ?i bir çekirdeÄ?e raÄ?men kurulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix sürümü 2.6'dan eski çekirdeklerde olmayan özellikleri kullanır. "
"Kurulumu sürdürürseniz, Postfix çalıÅ?mayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Yükseltme için master.cf dosyasındaki 'retry' girdisi düzeltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr ""
"Postfix'in 2.4 sürümü master.cf dosyasına 'retry' girdisinin eklenmesini "
"gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. "
"Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle "
"yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve master.cf dosyasının bu açıdan "
"Postfix'in 2.4 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr ""
"master.cf dosyasındaki 'tlsmgr' girdisi yükseltmeye uygun Å?ekilde "
"düzeltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr ""
"Postfix'in 2.2 sürümü 'tlsmgr' eklentisinin devreye girme Å?eklini deÄ?iÅ?tirdi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Bu sorunun giderilememesi çalıÅ?mayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. "
"Bu seçeneÄ?i geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle "
"yürütürsünüz ya da bu seçeneÄ?i seçer ve master.cf dosyasının bu açıdan "
"Postfix'in 2.2 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine izin verirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Hatalı 'hostname' girdisi görmezden gelinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"'${enteredstring}' dizgesi RFC 1035 yönergelerine uymuyor ve geçerli bir IP "
"adresi gibi görünmüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035'e göre 'her bileÅ?en bir alfanumerik karakter ile baÅ?lamalı ve "
"bitmeli, aradaki karakterler ise alfanumerik karakterlere ek olarak yalnızca "
"tire imlerinden oluÅ?malı ve ayrıca bileÅ?enler nokta iÅ?areti ile "
"ayrılmalıdırlar'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Yine de bu seçeneÄ?i saklayıp saklamayacaÄ?ınızı belirtiniz."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "No configuration"
msgstr "Yapılandırma yok"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internet bölgesi"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Akıllı-makine ile Internet"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Satellite system"
msgstr "Uydu sistem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Local only"
msgstr "Yalnızca yerel"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Posta yapılandırmasının genel türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Kullanım amacınıza en uygun posta sunucu yapılandırmasını seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" No configuration:\n"
"  Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
"  Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
"  Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
"  as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
"  All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
"  The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
"Yapılandırma yok:\n"
" Varolan yapılandırma deÄ?iÅ?tirilmez.\n"
"Internet bölgesi:\n"
" E-postalar SMTP iletiÅ?im kuralı ile doÄ?rudan alınır ve verilirler.\n"
"Akıllı makine ile Internet\n"
" E-postalar doÄ?rudan SMTP iletiÅ?im kuralı ya da 'fetchmail' gibi\n"
" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılıÄ?ıyla "
"gönderilirler.\n"
"Uydu sistem:\n"
" Tüm e-postalar 'daÄ?ıtılmaları için akıllı makine' olarak adlandırılan\n"
" baÅ?ka bir makineye gönderilirler.\n"
"Yalnızca yerel:\n"
" Yalnızca yerel kullanıcılar arasında e-posta daÄ?ıtımı yapılır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix yapılandırılmadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgstr ""
"'Yapılandırma yok' seçeneÄ?ini seçtiniz. Ã?ntanımlı olarak Postfix "
"yapılandırılmayacak ve baÅ?latılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure "
"postfix' komutunu çalıÅ?tırarak yapılandırabilir ve baÅ?latabilir ya da /etc/"
"postfix/main.cf dosyasını elle düzenleyip yapılandırabilir ve sonrasında '/"
"etc/init.d/postfix start' komutunu çalıÅ?tırarak baÅ?latabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "System mail name:"
msgstr "Sistem posta adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"\"mailname\" aÄ? alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için "
"kullanılacak aÄ? alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da "
"ondan gidecek tüm postaları da kapsar: 'root' kullanıcısı sizden aksini "
"istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini "
"saÄ?lamayınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Bu adı baÅ?ka programlar da kullanacaktır. Bu ad tek ve tam tanımlanmıÅ? bir "
"alan adı (FQDN) olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:10001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Bu nedenle, eÄ?er yerel makinede posta adresi gecici@example.org ise, bu "
"seçenek için uygun deÄ?er example.org olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Kendisi için posta alımı yapılacak diÄ?er alıÅ? noktaları (yoksa boÅ? "
"bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Bu makinenin kendisini alıÅ? noktası varsayacaÄ?ı alan adlarının virgül ile "
"ayrılmıÅ? listesini giriniz. EÄ?er bu makine bir posta aÄ? geçidi ise, büyük "
"olasılıkla üst seviye etki alanını da girmek isteyeceksiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP aktarım sunucusu (yok ise boÅ? bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Bir etki alanı, sunucu, sunucu:port, [adres] ya da [adres]:port seçiniz. MX "
"aramalarını kapatmak için [alıÅ? noktası] yapısını kullanınız. Sunucunuz "
"aktarım yapmayacaksa boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Birden fazla sunucu girmeyiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"SeçeneÄ?e baÄ?lı oluÅ?turulan transport(5) tablosunda gönderilecek posta alan "
"adı için bir eÅ?leÅ?me bulunmadıÄ?ı durumlarda 'relayhost' parametresi posta "
"gönderecek öntanımlı sunucuyu belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse "
"postalar doÄ?rudan alıÅ? noktalarına yöneltilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Yerel daÄ?ıtım için 'procmail' kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr ""
"Yerel posta daÄ?ıtımı için 'procmail' kullanmak isteyip istemediÄ?inizi "
"belirtiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Sistem geneline posta daÄ?ıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' "
"kullanıcısı için üretilen postaları gerçek bir kullanıcıya yönlendirecek bir "
"rumuz oluÅ?turmalısınız."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "all"
msgstr "tümü"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Kullanılacak Internet iletiÅ?im kuralları:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Ã?ntanımlı olarak kurulum sırasında etkinleÅ?tirilmiÅ? Internet protokolleri "
"kullanılacaktır. Bu öntanımlı tutumu aÅ?aÄ?ıdakilerden herhangi biri ile "
"geçersiz kılabilirsiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" tümü : hem IPv4 hem de IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv6: yalnızca IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv4: yalnızca IPv4 adresleri dinle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Yerel adres uzantı karakteri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr ""
"Yerel bir adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak olan karakteri seçiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Adres uzantısı kullanmamak için bu dizgeyi boÅ? bırakın."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Kötü alıcı ayırıcı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Alıcı ayırıcı tek bir karakter olmalıdır, oysa siz  '${enteredstring}' "
"girdiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Posta kuyruÄ?unda eÅ? zamanlı güncellemeler zorunlu kılınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"EÅ? zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaÅ? iÅ?lenir. "
"Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir "
"zamanda çökerse (ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız) "
"bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Local networks:"
msgstr "Yerel aÄ?lar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Bu makinenin hangi aÄ? öbekleri için posta aktarımı yapacaÄ?ını belirtiniz. "
"Ã?ntanımlı deÄ?er yalnızca yerel makine olup bu deÄ?er bazı posta kullanıcı "
"gereçleri için yeterlidir. �ntanımlı olarak hem IPv4 hem de IPv6 "
"etkinleÅ?tirilse de yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diÄ?er "
"deÄ?er kaldırılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"EÄ?er bu makine bir makine öbeÄ?i için akıllı-makine ise, aÄ? öbeklerini burada "
"tanımlamalısınız, aksi durumda posta aktarılmayacak ve geri çevrilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Postfix öntanımlı deÄ?erini (baÄ?lı bulunan alt aÄ?lara göre temel alınan) "
"kullanmak için bu alanı boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Posta kutusu boyutu üst sınırı (bayt):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Postfix'in denetimsiz yazılım hatalarının önüne geçmek için posta kutusu "
"dosyalarına getireceÄ?i sınırlamayı belirleyiniz. (0) deÄ?eri sınırlandırma "
"olmadıÄ?ı anlamına gelir. Yukarı yönde öntanımlı deÄ?er 51200000'dir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "'root' ve 'postmaster' için posta alıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"'postmaster', 'root' ve diÄ?er sistem hesaplarına ait postalar gerçek sistem "
"yöneticisi kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Bu deÄ?erin boÅ? bırakılması durumunda ilgili postalar /var/mail/nobody "
"dizininde toplanacaktır. Bu durum önerilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"DıÅ?arıdaki posta daÄ?ıtıcılarına 'root' kullanıcısından posta gönderilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry.  Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"EÄ?er hazırda bir /etc/aliases dosyanız varsa ve bu dosyada 'root' girdisi "
"yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekebilir. Girdi eklemeyecekseniz boÅ? "
"bırakınız."

Reply to: