[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#672447] po-debconf://sambaLCFC ile farkı aşağıdadır, gönderilmiştir.

Atila

--- samba_lcfc    2012-05-09 14:09:00.320868639 +0300
+++ samba.po    2012-05-10 10:24:52.602970407 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-09 14:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-10 10:24+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -103,7 +103,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:2001
msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future." -msgstr "Windows'un çoğu sürümünde yapılan öntanımlı ayarlar ile uyumlu olabilmesi için Samba'nın şifrelenmiş parolaları kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu seçim kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası dışında bir dosyada saklanmasını gerektirir. Bu dosya kendiliğinden yaratılabilir, fakat daha sonra parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak elle eklenmesi ve gelecekte de güncel tutulması gerekecektir." +msgstr "Windows'un çoğu sürümünde yapılan öntanımlı ayarlar ile uyumlu olabilmesi için Samba'nın şifrelenmiş parolaları kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu seçim kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası dışında bir dosyada saklanmasını gerektirir. Bu dosya kendiliğinden yaratılabilir, fakat daha sonra parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak elle eklenmesi ve gelecekte de aynı şekilde güncel tutulması gerekecektir."

 #. Type: boolean
 #. Description


Reply to: