[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://adduser/tr.poTayfa,
Eskisi ile farkı aşağıdadır.

Ellerinizden öper.

Atila

--- adduser_eski    2012-05-09 00:25:00.000000000 +0300
+++ adduser.po    2012-05-11 10:21:24.629523562 +0300
@@ -1,26 +1,23 @@
-# Turkish translation of adduser.
-# This file is distributed under the same license as the adduser package.
-# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
-#
+# Turkish translation of adduser.
+# This file is distributed under the same license as the adduser package.
+# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
+# Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: adduser\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: adduser@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-13 19:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-07-18 16:54+0300\n"
-"Last-Translator: Erçin EKER <ercin.eker@linux.org.tr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-11 10:21+0200\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
-"Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid "Do you want system wide readable home directories?"
 msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
 msgstr "Ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini ister misiniz?"
@@ -28,34 +25,20 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
#| "Normally, home directories can be viewed by all users on the system. If " #| "you want to increase the security/privacy on your system, you might want "
 #| "your home directories only readable by the user. If you are unsure, "
 #| "enable system wide readable home directories."
-msgid ""
-"By default, users' home directories are readable by all users on the system. "
-"If you want to increase security and privacy, you might want home "
-"directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave "
-"this option enabled."
-msgstr ""
-"Normalde, ev dizinleri sistemdeki tüm kullanıcılar tarafından "
-"görüntülenebilir. Eğer sisteminizin güvenliğini/gizliliğini artırmak "
-"istiyorsanız, ev dizinlerinin sadece ilgili kullanıcılar tarafından "
-"okunabilmesini isteyebilirsiniz. Şayet emin değilseniz, evet diyerek ev "
-"dizinlerinin herkes tarafından okunabilir olmasını sağlayın."
+msgid "By default, users' home directories are readable by all users on the system. If you want to increase security and privacy, you might want home directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave this option enabled." +msgstr "Öntanımlı olarak, kullanıcıların ev dizinlerine sistemdeki tüm kullanıcıların okuma erişimi yapmasına izin verilir. Daha yüksek güvenlik ve gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilmesini isteyebilirsiniz. Şüpheye düştüğünüzde, 'Evet' diyerek ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilir olmasını sağlayınız."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
#| "This will only affect home directories of users added with the adduser "
 #| "program later."
-msgid ""
-"This will only affect home directories of users added from now on with the "
-"adduser command."
-msgstr ""
-"Bu sadece adduser ile daha sonra eklenen kullanıcıların ev dizinlerini "
-"etkileyecektir."
+msgid "This will only affect home directories of users added from now on with the adduser command." +msgstr "Bu yalnızca bundan sonra 'adduser' komutu ile eklenecek kullanıcıların ev dizinlerini etkileyecektir."
+
# Turkish translation of adduser.
# This file is distributed under the same license as the adduser package.
# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: adduser@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-13 19:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-11 10:21+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid "Do you want system wide readable home directories?"
msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
msgstr "Ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "Normally, home directories can be viewed by all users on the system. If "
#| "you want to increase the security/privacy on your system, you might want "
#| "your home directories only readable by the user. If you are unsure, "
#| "enable system wide readable home directories."
msgid "By default, users' home directories are readable by all users on the system. If you want to increase security and privacy, you might want home directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave this option enabled."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak, kullanıcıların ev dizinlerine sistemdeki tüm kullanıcıların okuma eriÅ?imi yapmasına izin verilir. Daha yüksek güvenlik ve gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilmesini isteyebilirsiniz. Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde, 'Evet' diyerek ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilir olmasını saÄ?layınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "This will only affect home directories of users added with the adduser "
#| "program later."
msgid "This will only affect home directories of users added from now on with the adduser command."
msgstr "Bu yalnızca bundan sonra 'adduser' komutu ile eklenecek kullanıcıların ev dizinlerini etkileyecektir."


Reply to: