[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#672446] po-debconf://libpam-ldapLCFC ile farkı aşağıdadır, gönderilmiştir.

Atila

--- libpam-ldap_lcfc  2012-05-10 10:07:20.837151696 +0300
+++ libpam-ldap.po  2012-05-10 10:18:31.475820143 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: libpam-ldap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: libpam-ldap@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-08 06:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-09 14:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-10 10:18+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,13 +146,19 @@
" * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update the\n"
 "  password."
 msgstr ""
-"PAM birimi parolalar değiştirilirken yerel olarak onları şifreleyebilir. Bu özelliğin kullanılması önerilir:\n" -" * açık (düz metin): şifreleme yapma. LDAP sunucuları userPassword girdilerini kendiliğinden şifreliyorsa seçilmelidir.\n" -" * şifrele (önerilen seçim): userPassword girdisinin düz yerel parola veritabanı ile aynı biçimi kullanmasını sağla. ne yapacağınızı bilemiyorsanız bunu seçiniz.\n" -" * nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola önce kaldırılır, ardından (düz metin parola ile) güncellenir.\n" -" * ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve unicodePwd özelliğini günceller.\n" -" * exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP gelişmiş parola değişimi işlemini kullan.\n" -" * md5: standart şifreleme yerine daha güçlü md5 algoritmasını kullan. (bu satırı kendim ekledim!!!)" +"PAM birimi parolalar değiştirilirken yerel olarak onları şifreleyebilir ve bu özelliğinin kullanılması önerilir:\n"
+" * açık (düz metin): şifreleme yapma. LDAP sunucuları userPassword\n"
+"   girdilerini kendiliğinden şifreliyorsa seçilmelidir.\n"
+" * şifrele (önerilen seçim): userPassword girdisinin düz yerel parola\n"
+"   veritabanı ile aynı biçimi kullanmasını sağla. Ne yapacağınızı\n"
+"   bilemiyorsanız bunu seçiniz.\n"
+" * nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola önce\n"
+"   kaldırılır, ardından (düz metin parola ile) güncellenir.\n"
+" * ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve\n"
+"   unicodePwd özelliğini günceller.\n"
+" * exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP gelişmiş parola değişimi\n"
+"   işlemini kullan.\n"
+" * md5: standart şifreleme yerine daha güçlü md5 algoritmasını kullan."

 #. Type: select
 #. Description


Reply to: