[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba/tr.po
+msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again." +msgstr "Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle değiştirilmesi zorunda kılacak bir \"include\" satırı ya da birden fazla satıra yayılan bir seçenek içeriyor ve yeniden çalışabilmesi için smb.conf dosyanızın tarafınızca değiştirilmesi gerekiyor."
Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u şaşırtabilecek ve smb.conf dosyasının elle değiştirilmesini zorunlu kılacak bir \"include\" satırı ya da birden fazla satıra yayılan bir seçenek içeriyor ve Samba'nın yeniden çalışabilmesi için smb.conf dosyasının tarafınızca değiştirilmesi gerekiyor."


 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Use password encryption?"
-msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"
+msgstr "Parola şifrelemesi kullanılsın mı?"
iyi yakalamışsın. #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-msgid ""
-"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
-"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
-"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
-"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
-msgstr ""
-"Bu işlemi yapmanız şiddetle önerilir, düz metin parola desteği artık "
-"Microsoft Windows ürünlerinde bulunmamaktadır. Eğer işlem gerçekleştirilecek " -"ise, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan emin olun ve " -"smbpasswd komutunu kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin." +msgid "Enabling this option is highly recommended as support for plain text passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command." +msgstr "Bu seçeneği kullanmanız şiddetle önerilir, düz metin parola desteği artık Microsoft Windows ürünlerinde bulunmamaktadır. Eğer işlem gerçekleştirilecek ise, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan emin olun ve smbpasswd komutunu kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin."
işlem gerçekleştirilecek ise yerine bu seçeneği kullanacaksanız demek daha açık olur, diğer türlü ne işlemi olduğu anlaşılmıyor.


+msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future." +msgstr "Windows'un çoğu sürümünde öntanımlı olarak kullanılan değerler ile uyumlu olabilmesi için Samba'nın şifrelenmiş parolaları kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu seçim kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası dışında bir dosyada saklanmasını gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratılabilir, fakat daha sonra parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak elle eklenmesi ve ilerleyen zamanlarda da elle güncel tutulması gerekecektir."
öntanımlı ayarlar ile uyumlu olabilmesi için/uyumluluk sağlayabilmesi için


+msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords." +msgstr "Eğer yaratmazsanız, daha sonra Samba'yı (ve büyük olasılıkla istemci makineleri de) düz metin parolalarını kullanacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekecektir."
Eğer bu dosyayı yaratmazsanız,


Eline sağlık!


Reply to: