[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: İnceleyip bilgi verirmisiniz - sysvinit_2.88dsf-22_tr.poYazdığım şeyler aksini belirtmediğim sürece yanlışları göstermez, öneri/gönlümden geçenler gibi kabul ediniz.


#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "Migrate legacy boot sequencing to dependency-based sequencing?"
msgstr "Kalıtsal açılış düzeninden bağımlılık bazlı düzene geçilsin mi ?"
kalıtsal yerine mevcut kullanılabilir. kalıtsal fazla "biyolojik" kaçmış.
bağımlılık bazlı yerine bağımlılığa dayalı/bağımlılık tabanlı kullanılabilir.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "The boot system is prepared to migrate to dependency-based
sequencing. This is an irreversible step, but one that is recommended:
it allows the boot process to be optimized for speed and efficiency, and
provides a more resilient framework for development."
msgstr "Açılış sistemi bağımlılık bazlı düzene geçmeye hazırlanıyor. Bu
dönüşü olmayan bir adım , ama özellikle önerilen bir adım : Açılış
sürecini hızlı ve verimli yaparken daha esnek bir geliştirme ortamı
sağlar."
-dır kullanmak daha iyi olabilir. "Bu, dönüşü olmayan bir adımdır; ama özellikle önerilen bir adım: "

Yine de bu cümle gerek kendisi olsun gerek devamıyla olsun Türkçe'de orjinaline göre çok daha fazla sırıtıyor. anlatımın böyle alışılageldik teknik yazımdan saptığı yerlerde birebir çeviri yapmaktansa iki yoldan birini seçeriz:
a) ben daha iyisini yazarım deyip kalemimizin gücünü açığa çıkarırız.
b) boşver gitsin deyip daha gösterişsiz bir teknik yazımla devam ederiz.

b yolunu seçecek olursam:
"Bu adım geri dönüşü olmayan ancak (aynı zamanda da) önerilen bir adımdır; çünkü açılış sürecini hızlı ve verimli yapar ve daha esnek bir geliştirme ortamı sağlar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "A full rationale is detailed in
/usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian. If you choose not to migrate now,
you can do so later by running \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"."
msgstr "/usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian dosyasında mantıksal
açıklama tüm detayı ile anlatılmaktadır. Eğer şu anda geçiş
yapmayacaksanız daha sonra \"dpkg-reconfigure sysv-rc\" komutu ile de
geçiş yapabilirsiniz."

son cümlede gereğinden fazla geçiş var: "Eğer geçişi şu anda yapmayacaksanız daha sonra ... komutu ile de yapabilirsiniz.

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "Unable to migrate to dependency-based boot system"
msgstr "Bağımlılık bazlı açılış sistemine geçilemedi"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "Tests have determined that problems in the boot system exist
which prevent migration to dependency-based boot sequencing:"
msgstr "Testler sonucunda açılış sisteminde bağımlılık bazlı açılış
düzenine geçmeyi engellediği belirlenen sorunlar :"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "If the reported problem is a local modification, it needs to be
fixed manually. If it's a bug in the package, it should be reported to
the BTS and fixed in the package. See
http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot for more
information about how to fix the problems preventing migration."
msgstr "Eğer belirtilen sorunun sebebi yaptığınız yerel değişiklikler
ise elle düzeltmeniz gerekir. Eğer paketteki bir hata ise BTS ' e rapor
edilmeli ve pakette düzeltilmeli. Geçişi engelleyen sorunları çözmek
hakkında daha ayrıntılı bilgileri
http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot adresinde
bulabilirsiniz.i"
BTS'e mi BTS'ye mi bilemedim. TDK BTS'ye diyor sanırım.
bir de BTS ' e aradaki boşluklar po formatından ötürü mü yoksa siz mi öyle yaptınız?


#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "To reattempt the migration process after the problems have been
fixed, run \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"."
msgstr "Sorunlar giderildikten sonra geçiş işlemini tekrar denemek için
, \"dpkg-reconfigure sysv-rc\" komutunu girin."
komutunu çalıştırınelinize sağlık.


Reply to: