[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

İnceleyip bilgi verirmisiniz - sysvinit_2.88dsf-22_tr.po# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sysvinit@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-25 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-15 20:28+0200\n"
"Last-Translator: Cavit VURAL <cavit.vural@adak.com.tr>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "Migrate legacy boot sequencing to dependency-based sequencing?"
msgstr "Kalıtsal açılış düzeninden bağımlılık bazlı düzene geçilsin mi ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "The boot system is prepared to migrate to dependency-based sequencing. This is an irreversible step, but one that is recommended: it allows the boot process to be optimized for speed and efficiency, and provides a more resilient framework for development." msgstr "Açılış sistemi bağımlılık bazlı düzene geçmeye hazırlanıyor. Bu dönüşü olmayan bir adım , ama özellikle önerilen bir adım : Açılış sürecini hızlı ve verimli yaparken daha esnek bir geliştirme ortamı sağlar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "A full rationale is detailed in /usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian. If you choose not to migrate now, you can do so later by running \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"." msgstr "/usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian dosyasında mantıksal açıklama tüm detayı ile anlatılmaktadır. Eğer şu anda geçiş yapmayacaksanız daha sonra \"dpkg-reconfigure sysv-rc\" komutu ile de geçiş yapabilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "Unable to migrate to dependency-based boot system"
msgstr "Bağımlılık bazlı açılış sistemine geçilemedi"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "Tests have determined that problems in the boot system exist which prevent migration to dependency-based boot sequencing:" msgstr "Testler sonucunda açılış sisteminde bağımlılık bazlı açılış düzenine geçmeyi engellediği belirlenen sorunlar :"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "If the reported problem is a local modification, it needs to be fixed manually. If it's a bug in the package, it should be reported to the BTS and fixed in the package. See http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot for more information about how to fix the problems preventing migration." msgstr "Eğer belirtilen sorunun sebebi yaptığınız yerel değişiklikler ise elle düzeltmeniz gerekir. Eğer paketteki bir hata ise BTS ' e rapor edilmeli ve pakette düzeltilmeli. Geçişi engelleyen sorunları çözmek hakkında daha ayrıntılı bilgileri http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot adresinde bulabilirsiniz.i"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "To reattempt the migration process after the problems have been fixed, run \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"." msgstr "Sorunlar giderildikten sonra geçiş işlemini tekrar denemek için , \"dpkg-reconfigure sysv-rc\" komutunu girin."


Reply to: