[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba4 4.0.0~alpha4~20080617-1: Please update debconf PO translation for the package samba4Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba4. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against samba4.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 27 Jun 2008 01:24:01 +0200.

Thanks in advance,

# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:47+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid "Realm:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases,  "
"this will be the same as the DNS domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgid "Domain Name:"
msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
#| "name used with the security=domain setting."
msgid ""
"Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
"queried by clients."
msgstr ""
"Lütfen sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında içerisinde "
"gözükmesini istediğiniz Çalışma Grubu'nu belirtiniz. Aklınızda bulunsun, bu "
"parametre ayrıca security=domain ayarı ile beraber kullanılacak Etki Alanını "
"da kontrol eder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
#| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
#| "periodic configuration enhancements."
msgid ""
"If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
"will have to configure it yourself."
msgstr ""
"Eğer bu seçeneği seçmezseniz, bütün yapılandırma değişikliklerini kendiniz "
"yapmak zorunda kalacaksınız ve periyodik yapılandırma iyileştirmelerinin "
"avantajlarını kullanamayacaksınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
"the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
"Directory domain."
msgstr ""

#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
#~ msgstr ""
#~ "WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik "
#~ "yapılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a "
#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer bilgisayarınız IP adresini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan "
#~ "alıyorsa, DHCP sunucusu ayrıca ağınızda bulunan WINS sunucuları "
#~ "(\"NetBIOS alanadı sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir.  Bu, smb."
#~ "conf dosyanızda DHCP tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /"
#~ "etc/samba/dhcp.conf dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği "
#~ "gerektirir."

#~ msgid ""
#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
#~ "feature."
#~ msgstr ""
#~ "Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuş olması "
#~ "gerekir."

#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
#~ msgstr "smb.conf dosyası otomatik olarak yapılandırılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
#~ "smb.conf by hand to get it working again."
#~ msgstr ""
#~ "Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
#~ "yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki "
#~ "parametreleri etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf "
#~ "dosyası, debconf'u şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle "
#~ "değiştirilmesi zorunda kılacak bir 'include' satırı veya birden fazla "
#~ "satır boyunca devam eden bir seçenek içeriyor ve tekrar çalışabilmesi "
#~ "için smb.conf dosyanızın sizin tarafınızdan değiştirilmesi gerekiyor."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#~ "change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar "
#~ "kullanarak iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak "
#~ "istiyorsanız Windows registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#~ "each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Bu işlemi yapmanız şiddetle önerilir. Eğer yapacaksanız, geçerli bir /etc/"
#~ "samba/smbpasswd dosyanız olduğundan emin olun ve smbpasswd komutunu "
#~ "kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords.  This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Windows'un çoğu versiyonunda öntanımlı olarak kullanılan değerler ile "
#~ "uyumlu olabilmesi için Samba'nın şifrelenmiş parolaları kullanacak "
#~ "şekilde ayarlanması gerekir. Bu yöntem kullanıcı parolalarının /etc/"
#~ "passwd dosyası dışında saklanmasını gerektirir. Bu dosya otomatik olarak "
#~ "yaratılabilir, fakat parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak "
#~ "eklenmesi ve ilerleyen zamanlarda güncel tutulması gerekir."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer yaratmazsanız, daha sonra Sambayı (ve büyük ihtimalle istemci "
#~ "makineleri de) düz metin parolalarını kullanması için tekrar "
#~ "yapılandırmanız gerekir."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
#~ "package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Daha detaylıı bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
#~ "htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasına gözatın."

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "artalan süreçleri"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya "
#~ "inetd'den çalışabilir. Tavsiye edilen yaklaşım artalan süreci olarak "
#~ "çalıştırmaktır."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr ""
#~ "Parola veritabanı için çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliği  "
#~ "desteklenmiyor"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artık \"passdb backend\" "
#~ "parametresindeki çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliğini  "
#~ "desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, smb.conf dosyanızdaki parola veritabanı "
#~ "arkayüz parametresi bir liste içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba "
#~ "versiyonu çalışmayacaktır."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasının da yerine "
#~ "geçecek bir SAM veritabanını içerir."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen smbpasswd dosyasının otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
#~ "dosyasına dönüştürülmesini isteyip istemediğinizi onaylayınız. Eğer başka "
#~ "bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
#~ "cevabını vermelisiniz."

#~ msgid "daemons, inetd"
#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"

Reply to: