[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xorg 1:7.3+12: Please update debconf PO translation for the package xorgHi,

The xorg package maintainers are about to upload their package.

The debconf translation of that pretty important package is still incomplete
for your language despite a first call for translation updates sent last week.

You might consider that the translator is MIA and another team member should
pick the translation up.

Please send the updated file as a wishlist bug against xorg.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 19 Jun 2008 06:47:26 +0200 even though the upload might happen
anytime soon. So, please hurry, such package is not uploaded every two
weeks....

Thanks in advance,

# translation of xorg-tr.po to Turkish
# debconf templates for xorg-x11 package
# Turkish translation
#
# $Id: tr.po 1061 2006-01-11 10:19:43Z ender $
#
# Copyrights:
#
# This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Branden Robinson, 2000-2004.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004, 2006.
# Recai Oktaş <roktas@debian.org>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xorg-x11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xorg@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-08 22:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-21 19:24+0300\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid "X server driver:"
msgstr "X sunucu sürücüsü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
"necessary to select a video card driver for the X server."
msgstr ""
"X Window Sisteminin, grafik kullanıcı arayüzlerini doğru işlemesi için, X "
"sunucusu için bir ekran kartı sürücüsü seçmelisiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, or "
"for a specific model or family of chipsets."
msgstr ""
"Sürücüler genelde, ekran kartı adı, yonga seti, özel bir model veya bir "
"yonga ailesiyle adlandırılır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
msgstr "Çekirdek kare tamponu arayüzü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"Rather than communicating directly with the video hardware, the X server may "
"be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
"the kernel's framebuffer driver."
msgstr ""
"X sunucusu, ekran donanımına doğrudan ulaşmak yerine, çekirdek kare tamponu "
"(framebuffer) kullanarak ekran kipi değiştirme gibi işlemleri yapmak için de "
"yapılandırılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"In theory, either approach should work, but in practice, sometimes one does "
"and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
"to turn it off if it appears to cause problems."
msgstr ""
"Teorik olarak her ikisi de çalışmalıdır. Ancak pratikte bazen biri veya "
"diğeri çalışmaz. Bu seçeneği etkinleştirmekte bir sakınca yoktur, fakat "
"sorunlara yol açtığı görülüyorsa iptal etmekten çekinmeyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "Video card's bus identifier:"
msgstr "Ekran kartının veriyolu tanımlayıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
"devices, should specify the BusID of the video card in an accepted bus-"
"specific format."
msgstr ""
"PowerPC kullanıcıları ve çoklu ekran aygıtı kullanan kullanıcılar, ekran "
"kartı için veriyolu kimliğini (BusID) kullanılan veriyoluna özgü bir biçemde "
"belirtmelidirler."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "Examples:"
msgstr "Örnekler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"For users of multi-head setups, this option will configure only one of the "
"heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
"configuration file, /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Çok çıkışlı ekran kartı kullanan kullanıcılar için, bu seçenek sadece "
"çıkışlardan bir tanesini yapılandıracaktır. Diğer ayarlar /etc/X11/xorg."
"conf X sunucu yapılandırma dosyasında elle yapılmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location of "
"your PCI, AGP, or PCI-Express video card."
msgstr ""
"PCI, AGP veya PCI Express kartınızın veriyolunu tespit etmek için \"lspci\" "
"komutunu kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
"accept the default unless you know it doesn't work."
msgstr ""
"Eğer bu mümkünse, bu soru sizin için önceden cevaplanmış olacaktır. "
"Çalışmayacağına emin olmadığınız sürece öntanımlı değerleri kabul "
"etmelisiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001
msgid "Incorrect format for the bus identifier"
msgstr "Geçersiz veriyolu tanımlayıcı biçimi"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "XKB rule set to use:"
msgstr "Kullanılacak XKB kural kümesi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, an XKB rule set must be "
"chosen."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için, bir XKB kural seti seçilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgid "Users of most keyboards should enter \"xorg\"."
msgstr ""
"İngilizce klavye kullanıcıları genelde burayı boş bırakmalıdır. Türkçe F "
"klavye kullanıcıları bu alana \"f\" değerini girmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"Experienced users can use any defined XKB rule set. If the xkb-data package "
"has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules directory for available "
"rule sets."
msgstr ""
"Uzman kullanıcılar, mevcut herhangi bir XKB kural kümesini kullanabilir. "
"Eğer xkb-data paketi kurulmuşsa, mevcut kural kümelerini /usr/share/X11/xkb/"
"rules dizininde görebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "When in doubt, this value should be set to \"xorg\"."
msgstr "Emin değilseniz \"xorg\" olarak ayarlayın"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Klavye tipi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard model must be "
"entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için, bir klavye tipi girilmeli. "
"Mevcut tipler, kullanılan XKB kural kümesine bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " With the \"xorg\" rule set:\n"
#| " - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
#| "     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
#| " - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
#| "     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
#| " - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
#| "key;\n"
#| " - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
#| "key;\n"
#| " - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
#| "       keycodes;\n"
#| " - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer.\n"
#| " With the \"sun\" rule set:\n"
#| " - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
#| " - type5: Sun Type5 keyboards."
msgid ""
" With the \"xorg\" rule set:\n"
" - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
"     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
" - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
"     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
" - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
"       keycodes;\n"
" - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer;\n"
" - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
" - type5: Sun Type5 keyboards."
msgstr ""
" \"xorg\" kural kümesi:\n"
" - pc101: 101 tuşlu geleneksel IBM PC/AT stili klavye (Birleşik\n"
"     Devletlerde çok yaygın. \"logo\" veya \"menu\" tuşları yoktur;\n"
" - pc104: pc101'e benzeyen ve ek bazı tuşlar içeren model; bu tuşların\n"
"     üzerinde genellikle bir \"logo\" ve \"menu\" sembolü vardır;\n"
" - pc102: pc101'e benzeyen ve çoğunlukla Avrupa'da bulunan bir model. Bir "
"\"< >\" tuşu içerir;\n"
" - pc105: pc104'e benzeyen ve çoğunlukla Avrupa'da bulunan bir model. Bir "
"\"< >\" tuşu içerir;\n"
" - macintosh: Linux tuş kodlarını kullanan yeni giriş katmanına sahip \n"
"       Macintosh klavyeleri;\n"
" - macintosh_old: Yeni giriş katmanı içermeyen eski Macintosh klaveyeleri.\n"
" \"sun\" kural kümesi:\n"
" - type4: Sun Type4 klavyeleri;\n"
" - type5: Sun Type5 klavyeleri."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Laptop keyboards often do not have as many keys as standalone models; laptop "
"users should select the keyboard model most closely approximated by the "
"above."
msgstr ""
"Dizüstü bilgisayar klavyelerinde, normal klavyelerdeki çoğu tuş yoktur. "
"Dizüstü bilgisayar kullanıcıları klavye modellerini yukarıdakilerden en "
"yakın olana ayarlamalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Experienced users can use any model defined by the selected XKB rule set. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules "
"directory for available rule sets."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçili XKB kural setinde tanımlanan herhangi bir "
"modeli seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise mevcut kural kümelerini, /"
"usr/share/X11/xkb/rules dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\". Users of "
"most other keyboards should generally enter \"pc105\"."
msgstr ""
"İngilizce klavye kullanıcıları genel olarak \"pc104\" girmelidir. Diğer bir "
"çok klavye için \"pc105\" girilebilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Klavye düzeni:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard layout must be "
"entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard model "
"were previously selected."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için bir klavye düzeni girilmelidir. "
"Mevcut düzenler, önceki adımlarda seçilen XKB kural seti ve klavye modeline "
"bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"Experienced users can use any layout supported by the selected XKB rule "
"set. If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"rules directory for available rule sets."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçili XKB kural setine göre tanımlı herhangi bir "
"modeli seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise mevcut kural kümelerini, /"
"usr/share/X11/xkb/rules dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
"localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
"code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
msgstr ""
"ABD İngilizce klavye kullanıcıları \"us\" girebilirler. Diğer ülkelere özel "
"yerelleştirilmiş klavye kullananlar, ülkelerine ait ISO 3166 kodunu "
"girmelidirler. Örnek: Türk kullanıcılar için \"tr\", Alman kullanıcılar "
"için \"de\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Klavye alt türü (varyant)"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, a keyboard variant may "
"be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, and "
"layout were previously selected."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyenizi isteğinize uygun şekilde kullanması için bir klavye "
"alt türü (varyant) girilebilir. Mevcut alt türler, önceki adımlarda seçilen "
"XKB kural setine, modele ve düzene bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Many keyboard layouts support an option to treat \"dead\" keys such as non-"
"spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
"the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
msgstr ""
"Çoğu klavye düzeni \"ölü\" tuşların aksan ve telaffuz imleri (diaeresis) "
"gibi davranmasını destekler. Eğer bu tercih edilen bir davranış ise bu "
"alana \"nodeadkeys\" girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Experienced users can use any variant supported by the selected XKB layout. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"symbols directory for the file corresponding to your selected layout for "
"available variants."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar XKB kural setince desteklenen herhangi bir alt türü "
"seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise, seçili düzen için mevcut alt "
"türleri /usr/share/X11/xkb/symbols dizininde görebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgstr ""
"İngilizce klavye kullanıcıları genelde burayı boş bırakmalıdır. Türkçe F "
"klavye kullanıcıları bu alana \"f\" değerini girmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "Keyboard options:"
msgstr "Klavye seçenekleri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, keyboard options may be "
"entered. Available options depend on which XKB rule set was previously "
"selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi isteğinize uygun şekilde kullanması için klavye "
"seçenekleri girilebilir. Mevcut seçenekler önceki adımlarda seçilen XKB "
"kural setine bağlıdır. Her seçenek her klavye modeli veya düzeninde "
"çalışmayabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"For example, if you wish the Caps Lock key to behave as an additional "
"Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
"Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
msgstr ""
"Örneğin; Caps Lock tuşunu ek bir Control tuşu olarak kullanmak isterseniz "
"\"ctrl:nocaps\", Caps Lock ve sol Control tuşlarını değiştirmek isterseniz "
"\"ctrl:swapcaps\" girebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"As another example, some people prefer having the Meta keys available on "
"their keyboard's Alt keys (this is the default), while other people prefer "
"having the Meta keys on the Windows or \"logo\" keys instead. If you prefer "
"to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
"meta_win\"."
msgstr ""
"Başka bir örnek: bazı kullanıcılar Alt tuşlarını Meta tuşları olarak "
"kullanmayı tercih eder (öntanımlı ayar böyledir). Diğer bazıları ise "
"Windows veya \"logo\" tuşlarını Meta tuşları olarak kullanmayı tercih eder. "
"Windows veya logo tuşlarını Meta tuşları olarak kullanmak isterseniz, "
"\"altwin:meta_win\" girebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"You can combine options by separating them with a comma, for instance \"ctrl:"
"nocaps,altwin:meta_win\"."
msgstr ""
"Seçenekleri virgül ile birleştirebilirsiniz. Örneğin \"ctrl:nocaps,altwin:"
"meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"Experienced users can use any options compatible with the selected XKB "
"model, layout and variant."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçilen XKB modeli, düzeni ve alt türüyle uyumlu "
"herhangi bir seçenek girebilirler."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "When in doubt, this value should be left blank."
msgstr "Emin değilseniz boş bırakın."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "Empty value"
msgstr "Boş değer"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "A null entry is not permitted for this value."
msgstr "Bu değer için boş giriş yapılamaz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "Invalid double-quote characters"
msgstr "Geçersiz çift tırnak karakteri"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
msgstr "Tırnak işareti karakteri (\") girdi bölümünde kullanılamaz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Numerical value needed"
msgstr "Rakam değeri girmelisiniz"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
msgstr "Girdilerde, rakamlardan başka karakter kullanılamaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Autodetect keyboard layout?"
msgstr "Klavye düzeni otomatik denetlensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"The default keyboard layout selection for the Xorg server will be based on a "
"combination of the language and the keyboard layout selected in the "
"installer."
msgstr ""
"Xorg sunucusu için öntanımlı klavye düzeni seçimi kurulum programında "
"seçilen dil ve klavye düzenine bağlı olarak belirlenecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"Choose this option if you want the keyboard layout to be redetected. Do not "
"choose it if you want to keep your current layout."
msgstr ""
"Klavye düzeninin tekrar belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği seçin. "
"Mevcut düzenin korunmasını istiyorsanız burada herhangi bir şey seçmeyin."

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Root Only"
msgstr "Sadece Root"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Console Users Only"
msgstr "Sadece Konsol Kullanıcıları"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Anybody"
msgstr "Herhangi Birisi"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid "Users allowed to start the X server:"
msgstr "X sunucuyu çalıştırabilecek kullanıcılar:"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid ""
"Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
"permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
"even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which is "
"what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
"compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
"to one of the virtual consoles."
msgstr ""
"X sunucusu süper-kullanıcı haklarıyla çalıştırıldığından herhangi bir "
"kullanıcının sunucuyu başlatmasına izin vermek güvenlik gerekçeleriyle "
"tavsiye edilmez. Öte yandan X uygulamalarını root olarak çalıştırmak daha "
"da yanlış olacaktır. Makul bir seçim, X sunucusunu sadece sanal konsollara "
"giriş yapmış kullanıcılar tarafından kullanılacak şekilde ayarlamaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid "Nice value for the X server:"
msgstr "X sunucusu için öncelik değeri (nice):"

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
"it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
"run at a higher process priority than the default; a process's priority is "
"known as its \"nice\" value. These values range from -20 (extremely high "
"priority, or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low "
"priority). The default nice value for ordinary processes is 0, and this is "
"also the recommend value for the X server."
msgstr ""
"Belirli bir zamanlama (scheduling) stratejisi kullanan işletim sistemi "
"çekirdeklerinde X sunucusunun öntanımlı değerden daha yüksek bir öncelikte "
"(bu öncelik \"nice\" değeri olarak da bilinir) çalışması halinde başarımın "
"arttığı gözlenmiştir. \"nice\" değeri -20 (en yüksek öncelik veya diğer "
"işlemlere göre \"not nice\") ile 19 değerleri (en düşük öncelik) arasında "
"olabilir. Sıradan süreçler için öntanımlı 'nice' değeri 0'dır ve X sunucu "
"için de bu değer önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, and "
"the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
"the X server will be sluggish and unresponsive."
msgstr ""
"-10'dan 0'a kadar olan aralığın dışına çıkmak tavsiye edilmez; çok negatif "
"bir değer verirseniz X sunucusu önemli sistem görevleriyle karışabilir, çok "
"pozitif bir değer ise X sunucusunu yavaşlatacak ve tepkisiz hale "
"getirecektir."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Incorrect nice value"
msgstr "Geçersiz öncelik değeri"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
msgstr "Lütfen -20 ve 19 arasında bir tam sayı girin."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid "Major possible upgrade issues"
msgstr "Önde gelen muhtemel yükseltme sorunları"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid ""
"Some users have reported that upon upgrade to the current package set, their "
"xserver package was no longer installed. Because there is no easy way around "
"this problem, you should be sure to check that the xserver-xorg package is "
"installed after upgrade. If it is not installed and you require it, it is "
"recommended that you install the xorg package to make sure you have a fully "
"functional X setup."
msgstr ""
"Bazı kullanıcılar yeni paketlere yükseltme sonrasında xserver paketinin "
"artık kurulmadığını bildirmişlerdir. Bu sorunun kolay bir çözümü "
"olmadığından yükseltme sonrasında xserver-xorg paketinin kurulduğuna emin "
"olun. Eğer siz belirttiğiniz halde bu paket kurulmamışsa sorunsuz bir X "
"yapılandırmasına sahip olmak için xorg paketini kurmanız önerilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid "Cannot remove /usr/X11R6/bin directory"
msgstr "/usr/X11R6/bin dizini silinemiyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This upgrade requires that the /usr/X11R6/bin directory be removed and "
"replaced with a symlink. An attempt was made to do so, but it failed, most "
"likely because the directory is not yet empty. You must move the files that "
"are currently in the directory out of the way so that the installation can "
"complete. If you like, you may move them back after the symlink is in place."
msgstr ""
"Bu yükseltme işlemi, /usr/X11R6/bin dizininin silinerek bir sembolik bağla "
"değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu şartı sağlamak için bir girişimde "
"bulunulmuş fakat büyük olasılıkla bu dizin boş olmadığından girişim "
"başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kurulumun tamamlanabilmesi için dizindeki "
"bütün dosyaları başka bir yere taşımalısınız. Sembolik bağ oluşturulduktan "
"sonra dilerseniz bu dosyaları tekrar eski yerine taşıyabilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This package installation will now fail and exit so that you can do this. "
"Please re-run your upgrade procedure after you have cleaned out the "
"directory."
msgstr ""
"Bu paketin kurulumu başarısızlıkla sonlanacak ve kurulumdan çıkılacaktır, "
"böylece bunu yapabileceksiniz. Lütfen, dizini sildikten sonra güncelleme "
"işleminizi yeniden başlatın."

#~ msgid ""
#~ "Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and "
#~ "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
#~ msgstr ""
#~ "Çoğu kullanıcı bu alana \"xorg\" girmelidir. Sun Tip 4 ve Tip 5 klavye "
#~ "kullanıcıları ise \"sun\" girmelidir."

#~ msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
#~ msgstr "Ekran kartının otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#~ msgid ""
#~ "You should choose this option if you would like to attempt to autodetect "
#~ "the recommended X server and driver module for your video card. If the "
#~ "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server "
#~ "and/or driver module. If it succeeds, further configuration questions "
#~ "about your video hardware will be pre-answered."
#~ msgstr ""
#~ "X sunucusunun, ekran kartınız için kullanacağı sürücü ve modülleri "
#~ "otomatik olarak algılanmasını denemek istiyorsanız bu işlemi onaylayın. "
#~ "Otomatik algılamanın başarısız olması durumunda istenen X sunucusu ve/"
#~ "veya sürücü modülleri size sorulacaktır. Eğer otomatik algılama başarılı "
#~ "olursa gelecek adımlardaki ekran kartınızla ilgili sorular önceden "
#~ "cevaplanmış olacaktır."

#~ msgid ""
#~ "If you would rather select the X server and driver module yourself, do "
#~ "not choose this option. You will not be asked to select the X server if "
#~ "there is only one available."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer X sunucusu ve modüllerini kendiniz seçmek isterseniz bu seçeneği "
#~ "onaylamayın. Eğer sadece bir tane kullanılabilir X sunucusu varsa seçim "
#~ "yapmanıza gerek kalmayacaktır."

#~ msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
#~ msgstr "Donanımınıza uygun olası çoklu X.Org sunucu sürücüleri"

#~ msgid ""
#~ "Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
#~ "required to support the various devices. It is thus not possible to "
#~ "automatically select a default X server."
#~ msgstr ""
#~ "Çoklu ekran kartı tespit edildi ve bu aygıtları desteklemek için farklı X "
#~ "sunucular gereklidir. Bu yüzden öntanımlı X sunucu seçimi otomatik olarak "
#~ "yapılamayacaktır."

#~ msgid ""
#~ "Please configure the device that will serve as this computer's \"primary "
#~ "head\"; this is generally the video card and monitor used for display "
#~ "when the computer is booted up."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen bu bilgisayar için kullanılacak monitör ve ekran kartını "
#~ "yapılandırın. Bunlar genelde bilgisayar ilk açıldığında kullanılan "
#~ "aygıtlardır."

#~ msgid ""
#~ "The configuration process currently only supports single-headed setups; "
#~ "however, the X server configuration files can be edited later to support "
#~ "a multi-head configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Yapılandırma işlemi şu anda sadece tek-çıkışlı veya tek-ekranlı "
#~ "ayarlamaları desteklemektedir. Bununla birlikte çoklu çıkış veya çoklu "
#~ "ekran desteğini etkinleştirmek için X sunucu yapılandırma dosyaları "
#~ "düzenlenebilir."

#~ msgid "Identifier for your video card:"
#~ msgstr "Ekran kartınız için bir tanımlayıcı:"

#~ msgid ""
#~ "The X server configuration file associates your video card with a name "
#~ "that you may provide. This is usually the vendor or brand name followed "
#~ "by the model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA "
#~ "GeForce 6600\"."
#~ msgstr ""
#~ "X sunucu yapılandırma dosyası, ekran kartınızı sizin belirleyeceğiniz bir "
#~ "isme göre tanımlar. Bu genelde, üretici firma veya marka adını takip "
#~ "eden model adıdır. Örneğin; \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or "
#~ "\"NVIDIA GeForce 6600\"."

#~ msgid "Generic Video Card"
#~ msgstr "Genel Ekran Kartı"

#~ msgid "Video modes to be used by the X server:"
#~ msgstr "X sunucu tarafından kullanılacak video kipleri:"

#~ msgid ""
#~ "Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
#~ "Removing all of them is the same as removing none, since in both cases "
#~ "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
#~ msgstr ""
#~ "Bu listede sadece X sunucusu tarafından kullanılmasını istediğiniz "
#~ "çözünürlükler bulunmalı. Hepsini kaldırmanız hiç birini kaldırmamanız "
#~ "demektir ki bu durumda X sunucusu olası en yüksek çözünürlüğü "
#~ "kullanacaktır."

#~ msgid "Attempt monitor autodetection?"
#~ msgstr "Monitörün otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
#~ "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
#~ "communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
#~ "this protocol, further configuration questions about the monitor will be "
#~ "pre-answered."
#~ msgstr ""
#~ "Çoğu monitör (LCD monitörler dahil) ve ekran kartı, monitörün teknik "
#~ "özelliklerinin bilgisayara iletilmesi için bir haberleşme protokolü "
#~ "sunar. Eğer monitör ve ekran kartınız böyle bir protokol ile konuşuyorsa "
#~ "monitör hakkında gelecek adımlarda sorulan sorular önceden cevaplanmış "
#~ "olacaktır."

#~ msgid ""
#~ "If autodetection fails, you will be asked for information about the "
#~ "monitor."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer otomatik algılama başarısız olursa monitör hakkında bilgi toplamak "
#~ "için size bir dizi soru sorulacaktır."

#~ msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen monitörünüze ait özelliklerin belirlenmesinde kullanılacak yöntemi "
#~ "seçin."

#~ msgid ""
#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
#~ "certain characteristics of the monitor must be known."
#~ msgstr ""
#~ "X Window Sisteminin grafik kullanıcı arayüzünün doğru çalışması için, "
#~ "monitörünüzün özellikleri bilinmelidir."

#~ msgid ""
#~ "The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
#~ "will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
#~ "corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
#~ msgstr ""
#~ "\"simple\" seçeneği için sadece monitörün fiziksel boyutunu bilmeniz "
#~ "yeterlidir. Bu seçenek, tipik CRT monitörlere göre yapılandırma "
#~ "değerlerini belirleyecektir, fakat yüksek kalitede CRT'ler için bu "
#~ "değerler en iyileri olmayabilir."

#~ msgid ""
#~ "The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
#~ "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best "
#~ "mode you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
#~ msgstr ""
#~ "\"medium\" seçeneğiyle \"800x600 @ 85Hz\" gibi çözünürlük ve tazeleme "
#~ "oranlarından oluşan bir liste görüntülenecektir. Bu listede sizin için "
#~ "en iyi olan ve monitörünüz tarafından da desteklenen seçeneği "
#~ "seçmelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal "
#~ "sync and vertical refresh tolerances directly."
#~ msgstr ""
#~ "\"advanced\" seçeneği monitörün yatay tarama aralığı ve dikey tazeleme "
#~ "oranlarını doğrudan belirtmenizi sağlayacaktır."

#~ msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
#~ msgstr "14 inç'e kadar (355 mm)"

#~ msgid "15 inches (380 mm)"
#~ msgstr "15 inç (380 mm)"

#~ msgid "17 inches (430 mm)"
#~ msgstr "17 inç (430 mm)"

#~ msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
#~ msgstr "19-20 inç (480-510 mm)"

#~ msgid "21 inches (530 mm) or more"
#~ msgstr "21 inç (530 mm) veya daha üstü"

#~ msgid "Approximate monitor size:"
#~ msgstr "Tahmini monitör boyutu:"

#~ msgid ""
#~ "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
#~ msgstr ""
#~ "Yüksek kalite CRT'ler bir sonraki yüksek boyut kategorisini kullanabilir."

#~ msgid "Monitor's best video mode:"
#~ msgstr "Monitörünüz için en iyi video kipi:"

#~ msgid ""
#~ "Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable "
#~ "of. Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT "
#~ "monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than "
#~ "the monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be able "
#~ "to do this, but only if both the video chipset and the driver support it; "
#~ "if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
#~ "LCD."
#~ msgstr ""
#~ "Monitörünüz için \"en iyi\" çözünürlük ve tazeleme oranını seçin. Yüksek "
#~ "çözünürlük ve tazeleme oranları daha iyidir. Eğer bir CRT monitör "
#~ "kullanıyorsanız monitörünüz için en iyi olan yerine \"daha kötü\" bir "
#~ "ekran kipi de seçebilirsiniz. LCD monitör kullanıcıları da böyle "
#~ "yapabilir; ancak ekran yonga seti ve sürücüsü bunu desteklemelidir. Emin "
#~ "değilseniz LCD monitörünüzün üreticisi tarafından önerilen ekran kipini "
#~ "seçin."

#~ msgid "Generic Monitor"
#~ msgstr "Genel Monitör"

#~ msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
#~ msgstr "Monitör tazeleme oranları yapılandırma dosyasına yazılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server "
#~ "in most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for "
#~ "experienced users, and should be left at its default."
#~ msgstr ""
#~ "Genelde monitör tazeleme oranları X sunucusu tarafından otomatik olarak "
#~ "tespit edilir; ancak bazen ufak bir ayar gerekebilir. Bu seçenek "
#~ "deneyimli kullanıcılar içindir ve öntanımlı olarak bırakılması önerilir."

#~ msgid "Monitor's horizontal sync range:"
#~ msgstr "Monitörünüzün yatay tarama aralığı:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
#~ "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen ayrık frekans değerlerini (sabit frekanslı ekranlar için) virgülle "
#~ "ayrılmış şekilde veya (tüm modern CRT'ler için) değer çiftlerini tire ile "
#~ "ayrılmış şekilde girin. Bu bilgi monitörünüzün kitapçığında "
#~ "bulunmalıdır. 30'un altı ve 130'un üstü değerler çok nadiren kullanılır."

#~ msgid "Monitor's vertical refresh range:"
#~ msgstr "Monitörünüzün dikey tazeleme aralığı:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
#~ "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen ayrık frekans değerlerini (sabit frekanslı ekranlar için) virgülle "
#~ "ayrılmış şekilde veya (tüm modern CRT'ler için) değer çiftlerini tire ile "
#~ "ayrılmış şekilde girin. Bu bilgi monitörünüzün kitapçığında "
#~ "bulunmalıdır. 50'nin altı ve 160'ın üstü değerler çok nadiren kullanılır."

#~ msgid "Incorrect values entered"
#~ msgstr "Yanlış değerler girildi"

#~ msgid ""
#~ "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair "
#~ "of values separated by a dash."
#~ msgstr ""
#~ "Geçerli girdi virgül ile ayrılmış bir ayrık değerler listesi veya tire "
#~ "ile ayrılmış bir değer çiftidir."

#~ msgid "Desired default color depth in bits:"
#~ msgstr "İstenilen öntanımlı renk derinliği (bit olarak):"

#~ msgid ""
#~ "Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
#~ "amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
#~ "expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
#~ "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Genellikle 24 bit renk kullanılır, ancak sınırlı kare tamponu (frame "
#~ "buffer) belleğine sahip kartlarda daha yüksek renk derinliğinde daha "
#~ "yüksek çözünürlükler elde edilebilir. Ayrıca bazı kartlar donanımsal 3B "
#~ "hızlandırma desteğini ancak belli renk derinliklerinde sağlamaktadır. "
#~ "Daha fazla bilgi için ekran kartınızın kitapçığına başvurun."

#~ msgid ""
#~ "So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus "
#~ "8 bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can "
#~ "handle both. If you want either, select 24 bits."
#~ msgstr ""
#~ "(\"32-bit renk\" denilen aslında 24 bit renk ve buna ek olarak 8 bitlik "
#~ "alfa kanalı veya basitçe sıfırlardan oluşmaktadır. X Window System her "
#~ "ikisini de idare edebilir. İkisini de kullanmak isterseniz, 24 bit'i "
#~ "seçin.)"

#~ msgid "Write default Files section to configuration file?"
#~ msgstr "Öntanımlı \"Files\" bölümü yapılandırma dosyasına yazılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "The Files section of the X server configuration file tells the X server "
#~ "where to find server modules, the RGB color database, and font files. "
#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, it "
#~ "should be enabled."
#~ msgstr ""
#~ "X sunucu yapılandırmasında \"Files\" (dosyalar) bölümü; X sunucusuna "
#~ "sunucu modüllerinin, RGB renk veritabanının ve yazıtipi dosyalarının "
#~ "nerede olduğunu belirtir. Bu seçenek ileri seviye kullanıcılar içindir. "
#~ "Çoğu durumda bunu etkinleştirmelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "Disable this option if you want to maintain a custom Files section into "
#~ "the X.Org server configuration file. This may be needed to remove the "
#~ "reference to the local font server, add a reference to a different font "
#~ "server, or rearrange the default set of local font paths."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer X.Org sunucu yapılandırma dosyasına \"Files\" bölümünü kendiniz "
#~ "yazmak istiyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız. Eğer yerel "
#~ "yazıtipi sunucusunu kullanmak istemiyorsanız veya başka bir yazıtipi "
#~ "sunucusuna yönlendirme yapmak istiyorsanız veya yerel yazıtipi yollarını "
#~ "yeniden düzenlemek istiyorsanız böyle yapmayı tercih edebilirsiniz."

#~ msgid "No X server known for your video hardware"
#~ msgstr "Donanımınıza uygun bir X sunucusu bilinmiyor"

#~ msgid ""
#~ "There is either no video hardware installed on this machine (e.g. serial "
#~ "console only), or the \"discover\" program was unable to determine which "
#~ "X server is appropriate for the video hardware. This could be due to "
#~ "incomplete information in discover's hardware database, or because your "
#~ "video hardware is not supported by the available X servers."
#~ msgstr ""
#~ "Makinenizde kurulu bir ekran kartı yok (sadece seri konsol?) veya "
#~ "\"discover\" programı donanımınıza uygun X sunucusunu bulamadı. Bunun "
#~ "nedeni \"discover\"ın donanım veritabanındaki bir eksiklik veya "
#~ "donanımınızın desteklenmemesi olabilir."

#~ msgid "Multiple potential default X servers for your hardware"
#~ msgstr "Donanımınız için birden fazla kullanılabilir X sunucusu mevcut"

#~ msgid "Mouse port:"
#~ msgstr "Fare bağlantı noktası:"

#~ msgid ""
#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
#~ "certain characteristics of the mouse (or other pointing device, such as a "
#~ "trackball) must be known."
#~ msgstr ""
#~ "X Window Sistemi grafik kullanıcı arayüzünün doğru çalışması için, "
#~ "farenin (veya iztopu gibi başka bir işaretçinin) özellikleri bilinmelidir."

#~ msgid ""
#~ "It is necessary to determine which port (connection type) is used by the "
#~ "mouse. Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-"
#~ "9 or DB-25); the mouse connector is female (has holes) and the computer "
#~ "connector is male (has pins). PS/2 ports are small round connectors "
#~ "(DIN) with 6 pins; the mouse connector is male and the computer side "
#~ "female. You may alternatively use a USB mouse, a bus/inport (very old) "
#~ "mouse, or be using the gpm program as a repeater. If you need to attach "
#~ "or remove PS/2 or bus/inport devices from your computer, please do so "
#~ "with the computer's power off."
#~ msgstr ""
#~ "Farenin hangi girişi (bağlantı tipini) kullandığı belirlenmeli. Seri "
#~ "portlar 9 veya 25 (DB-9 veya DB-25) iğneli, D-şekilli bağlayıcılar "
#~ "kullanır; bağlayıcının fare tarafı dişi (delikleri vardır), bilgisayar "
#~ "tarafı erkektir (iğneleri vardır). PS/2 portlar 6 iğneli küçük yuvarlak "
#~ "bağlayıcılardır (DIN); fare tarafındaki bağlayıcı erkek, bilgisayar "
#~ "tarafındaki ise dişidir. Alternatif olarak USB fare, seri bağlantılı "
#~ "fare (çok eski bir tip) veya tekrarlayıcı olarak gpm programını "
#~ "kullanıyor olabilirsiniz. Eğer bir PS/2 veya seri bağlantılı fare takmak "
#~ "veya çıkarmak isterseniz lütfen bu işlemi bilgisayar kapalıyken yapın."

#~ msgid "Mouse protocol:"
#~ msgstr "Fare iletişim kuralı:"

#~ msgid "Emulate 3 button mouse?"
#~ msgstr "3 tuş öykünümü (emulasyon) kullanılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "Most programs in the X Window System expect the mouse to have 3 buttons "
#~ "(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
#~ "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of "
#~ "the left and right buttons as middle button events."
#~ msgstr ""
#~ "X Window Sistemindeki çoğu program farenizin 3 tuşlu (sağ, sol ve orta) "
#~ "olmasını bekler. 2 tuşlu fare, iki tuşa aynı anda basarak veya, sağ ve "
#~ "sol tuşun sürüklenmesi ile orta tuş görevini görür."

#~ msgid ""
#~ "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
#~ "button will continue to work normally."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek 3 tuşlu farelerde de kullanılabilir, orta tuş normal işlevini "
#~ "devam ettirecektir."

#~ msgid ""
#~ "Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
#~ "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel "
#~ "\"clicks\") are not yet supported with this configuration tool."
#~ msgstr ""
#~ "5 tuşun üzeri farelerin (tekerleği; yukarı kaydırma, aşağı kaydırma ve "
#~ "tıklama şeklinde 3 tuş olarak sayarsak) bu yapılandırma aracı tarafından "
#~ "desteklenmediğini unutmayın."

#~ msgid "Attempt mouse device autodetection?"
#~ msgstr "Farenin otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#~ msgid ""
#~ "If a mouse is attached to the computer, autodetection can be attempted; "
#~ "it may help to move the mouse while detection is attempted (the gpm "
#~ "program should be stopped if it is used). Plugging a PS/2 or bus/inport "
#~ "mouse now requires rebooting."
#~ msgstr ""
#~ "Bilgisayarınıza bir fare bağlıysa otomatik algılama yapılabilir. Bu "
#~ "işlem sırasında farenin hareket ettirilmesi algılamanın başarısını "
#~ "arttırabilir. Şayet kullanılıyorsa gpm programı da durdurulmalıdır. Şu "
#~ "an bir PS/2 veya seri bağlantılı fare takılmışsa bilgisayarın yeniden "
#~ "başlatılması gerekir."

#~ msgid ""
#~ "Do not choose this option if you wish to select a mouse type manually."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer fare tipini elinizle seçmek isterseniz bu seçeneği işaretlemeyin."

#~ msgid ""
#~ "If you choose it and autodetection fails, you will be asked this question "
#~ "again. Autodetection can be attempted as many times as desired. If it "
#~ "succeeds, further configuration questions about the mouse will be pre-"
#~ "answered."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer bu seçeneği onaylarsanız ve otomatik algılama başarısız olursa bu "
#~ "soru size tekrar sorulacaktır. Otomatik algılamayı isteğinize göre "
#~ "defalarca tekrarlayabilirsiniz. Eğer otomatik algılama başarılı olursa "
#~ "gelecek adımlarda fare hakkında sorulacak sorular önceden cevaplanmış "
#~ "olacaktır."

#~ msgid "Identifier for the monitor:"
#~ msgstr "Monitörünüz için tanımlayıcı:"

#~ msgid ""
#~ "The X server configuration file associates the monitor with a name that "
#~ "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by "
#~ "the model name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
#~ msgstr ""
#~ "X sunucu yapılandırma dosyası monitörünüzü bir isimle ilişkilendirir. "
#~ "Bu, genelde üretici adını takip eden model numarasıdır; \"Sony E200\" "
#~ "veya \"Dell E770s\" gibi."

#~ msgid "Amount of memory (kB) to be used by the video card:"
#~ msgstr "Ekran kartınız tarafından kullanılacak belleği (kB olarak):"

#~ msgid ""
#~ "Typically, the amount of dedicated memory used by the video card is "
#~ "autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as "
#~ "the Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead "
#~ "borrow main system memory for their needs."
#~ msgstr ""
#~ "Normalde, ekran kartınıza ayrılan bellek miktarı X sunucusu tarafından "
#~ "otomatik olarak tespit edilecektir, ancak bazı tümleşik ekran kartı "
#~ "yongaları (İntel i810 gibi) üzerlerinde çok az ekran belleği taşır veya "
#~ "hiç bellek taşımazlar, ve bunun yerine gerektiğinde ana sistem belleğini "
#~ "kullanırlar."

#~ msgid ""
#~ "This parameter should usually be left blank and specified only if the "
#~ "video card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the "
#~ "RAM size."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek genelde boş bırakılmalıdır ancak ekran kartınızın belleği "
#~ "yetersizse veya X sunucusu ekran bellek miktarını otomatik olarak "
#~ "tanımakta sorun çıkarıyorsa buraya değer girin."

#~ msgid "Desired default X server:"
#~ msgstr "İstenilen öntanımlı X sunucu"

#~ msgid ""
#~ "The X server is the hardware interface of the X Window System. It "
#~ "communicates with the video display and input devices, providing a "
#~ "foundation for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
#~ msgstr ""
#~ "X sunucusu, X Window Sistemi'nin donanım arayüzüdür. Ekran görüntüsü ve "
#~ "giriş aygıtları arasındaki iletişimi kurar ve Grafik Kullanıcı "
#~ "Arayüzlerinin (GUI) kullanılmasını sağlamaktadır."

#~ msgid ""
#~ "Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/"
#~ "X11/X symbolic link. Some X servers may not work with some particular "
#~ "graphics hardware."
#~ msgstr ""
#~ "Birden fazla X sunucusu mevcut olabilir. Öntanımlı sunucu /etc/X11/X "
#~ "sembolik bağı tarafından belirlenir. Bazı X sunucuları, grafik "
#~ "donanımınızla çalışmayabilir."

#~ msgid "X.Org server modules that should be loaded by default:"
#~ msgstr "Öntanımlı olarak yüklenecek X.Org sunucu modüllerini:"

#~ msgid ""
#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, all "
#~ "of these modules should be enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek sadece uzman kullanıcılar içindir. Çoğu durumda, bu "
#~ "modüllerin tümü etkinleştirilmelidir."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ " - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
#~ " - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
#~ "Infrastructure);\n"
#~ " - vbe  : support for VESA BIOS Extensions. Allows querying\n"
#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
#~ " - ddc  : support for Data Display Channel. Allows querying\n"
#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
#~ " - int10 : real-mode x86 emulator used to softboot secondary VGA cards.\n"
#~ "      Should be enabled if vbe is enabled;\n"
#~ " - dbe  : enables the double-buffering extension in the server.\n"
#~ "      Useful for animation and video operations;\n"
#~ " - extmod: enables many traditional and commonly used extensions, such "
#~ "as\n"
#~ "      shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and "
#~ "Xv;\n"
#~ " - record: implements the RECORD extension, often used in server "
#~ "testing;\n"
#~ " - bitmap: font rasterizer (so are freetype, and type1 modules)."
#~ msgstr ""
#~ " - glx  : OpenGL çizim desteği için;\n"
#~ " - dri  : DRI (Direct Rendering Infrastructure) için X sunucu desteği;\n"
#~ " - vbe  : VESA BIOS Eklentileri desteği için. Ekran kartından\n"
#~ "      monitör özelliklerinin sorgulanmasına izin verir;\n"
#~ " - ddc  : Veri Görünüm Kanalı (Data Display Channel) desteği için. "
#~ "Ekran kartından\n"
#~ "      monitör özelliklerinin sorgulanmasına izin verir;\n"
#~ " - int10 : ikincil VGA kartlarını kullanabilmek için x86 emülatörü.\n"
#~ "      vbe etkin iken bu devre dışı olmalıdır;\n"
#~ " - dbe  : Sunucudaki çift tamponlama desteğini etkinleştirir.\n"
#~ "      Canlandırma ve video işlemleri için kullanışlıdır;\n"
#~ " - extmod: geleneksel ve en çok kullanılan eklentileri etkinleştirir. "
#~ "Örneğin\n"
#~ "      şekillendirilmiş pencereler, paylaşımlı hafıza, video modu "
#~ "değişimi DGA ve Xv desteği;\n"
#~ " - record: RECORD eklentisini yukler, genelde sunucu testlerinde "
#~ "kullanılır;\n"
#~ " - bitmap: yazı tipi yığın desteği ( freetype ve type1 modülleri de)."

#~ msgid ""
#~ "For further information about these modules, please consult the X.Org "
#~ "documentation."
#~ msgstr ""
#~ "Bu modüller hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen X.Org "
#~ "belgelerini inceleyin."

Reply to: