[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Yerelleştirme ve "â" harfiMerhaba,

-----Original Message-----
From: Recai Oktaş [mailto:roktas@gmail.com] On Behalf Of roktas
Sent: Monday, January 29, 2007 12:08 PM
To: debian-l10n-turkish@lists.debian.org
Subject: Re: Yerelleştirme ve "â" harfi

>Bu "düzeltme" (şapka) karakterinin kullanımı hakkında son durum nedir,
kaynak gösterebilir misin? (Elimdeki 2000 
>tarihli TDK yazım kılavuzunu
>geçiyorum.)


Aslında elimde resmi kaynak yok. Ama öyle biliyordum, ayrıca ilkokullarda da
artık böyle öğretiliyor. Şimdi araştırdım, Wikipedia [1] gibi bir sürü
sitede bu konuyla ilgili yazılar var kaldırıldığına dair ama resmi birşey
bulamadım.

Fakat 2005 yılında TDK Başkanı'nın bir açıklamasında da [2] bu gibi
işaretlerin zannedilenin aksine hiç bir zaman tamamen kaldırılmadığı mesela
Arapça ve Farsçadan geçen bazı kelimelerde hala kullanılması gerektiği
belirtilmiş. Anladığım kadarıyla bu konuda da kesin bir politika yok, resmi
belgelerde bile nerelerde kullanılması gerektiği örnek vererek açıklanmaya
çalışılmış. 

[1]
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi_tart%C4%B1%C5%9Fma:T%C3%BCrk%C3%A7e'ni
n_kullan%C4%B1m%C4%B1
[2]
http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCF
D5012EF3779276> "hâlâ" konusunda gelince, aşağıdaki alıntı tdk.gov.tr'den[1]:

>  Düzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:

>  1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt
>    etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem
>    (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık);
>    alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilen), âlim
>    (bilgin); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet
>    sahibi), hâkim (yargıç); hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet);
>    hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra
>    (danışma kurulu).
>
>  [...]

Evet sonradan gördüm bunu.


>[1]
http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4E
C2F94D94121ECE

>Yukarıdaki kuralı yürürlükten kaldıran güncel ve _resmî_ bir kaynak
gösterebilir misin?


Hayır gösteremem. Ama bu cevapları almadan önce kaldırıldığına adım gibi
emindim.


>'hâlâ'lı kısımlar garantili bana aittir :-), ismim yok mu o dosyada? Çok
uzun bir süredir çeviri yapmadım; isdnutils >paketini hatırlamıyorum.


Hayır yok, bu yüzden kimin değiştirdiğini anlıyamayıp bu gibi durumlara
düşüyorum :)Mehmet
Reply to: