[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://totem[DICO thumbnail/thumbnailer: ?/? oneriler?]

* Osman Yüksel [2004-06-04 00:28:25+0300]
> #. Type: boolean
> #. description
> #: ../templates:3
> msgid "Use totem as default video thumbnailer?"
> msgstr "Video önizlemeleri için totem'i öntanımlı olarak kullan."

Ontanimli video onizleyicisi olarak totem kullanilsin mi?

> #. Type: boolean
> #. description
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "Totem can create thumbnail previews of certain video file types. If you  
> have "
> "another application installed, which offers the same functionality (such  
> as "
> "the 'nautilus-media' package), you might want to keep it as the default "
> "thumbnailer. If not, you should accept here."
> msgstr "Totem, çoğu video dosya tipinin küçük resimlerini(thumbnail)  
> oluşturabilir. Eğer bu görevi yapan başka bir paket  
> kullanıyorsanız('nautilus-media' paketi gibi), bunu öntanımlı küçük resim  
> gösterici olarak koruyun. Aksi takdirde burda totem'i öntanımlı olarak  
> ayarlayın."

s/tipinin kucuk resimlerini/tipi icin kucuk resimler/
s/('nautilus/ ('nautilus/

... ontanimli kucuk resim gostericisi olarak o paketle gelen ayari 
korumak isteyebilirsiniz.

s/burda/burada/

-- 
roktasReply to: