[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://wine# translation of tr.po to Turkish
# Turkish translation of wine.
# This file is distributed under the same license as the wine package.
# FIRST AUTHOR, YEAR.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-03 21:00+0300\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../libwine.templates.master:3
msgid "Moving /usr/share/wine/drivec to /var/lib/wine/drivec"
msgstr "/usr/share/wine/drivec, /var/lib/wine/drivec 'ye taşınıyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../libwine.templates.master:3
msgid ""
"The previous default Drive C location in /usr/share/wine violates the "
"Filesystem Hierarchy Standard and is thus being relocated to /var/lib/wine. "
"Your /etc/wine.conf should be updated automatically, but if you have a ."
"winerc or have written scripts that depend on the old location, you must "
"update these yourself."
msgstr "Önceki öntanımlı C sürücüsü konumu /usr/share/wine, Dosya Sistem Düzeni Standartlarına uymuyor ve böylece /var/lib/wine içinde yeniden konumlandırılıyor. /etc/wine.conf yapılandırma dosyanız otomatik olarak güncellenmeli ancak eğer winerc veya eski konuma göre yazdığınız bir betik var ise bunları kendiniz güncellemelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wine.templates.master:4
msgid "Old wine.conf detected, remove it?"
msgstr "Eski bir wine yapılandırma dosyası (wine.conf) tespit edildi, silinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../wine.templates.master:4
msgid ""
"Wine no longer tries to load /etc/wine.conf by default. Thus, users that "
"don't have a ~/.winerc (or ~/.wine/config) file will not be able to run "
"Wine, unless they set up a ~/.wine/config file for themselves. This is "
"easily done with the winesetup tool, found in the winesetuptk package (or "
"else each user can copy the old /etc/wine.conf to ~/.winerc and let wine "
"convert it). If you remove the /etc/wine.conf file, then winesetup will "
"launch automatically for users that don't have a config file, instead of "
"requiring the users to do any of the above themselves."
msgstr "Wine artık /etc/wine.conf dosyasını öntanımlı olarak yüklemiyor. Bu yüzden artık kullanıcılar, kendileri hazırlamadıkları sürece wine çalıştırmak için ~/.winerc (veya ~/.wine/config) gibi bir dosyaya sahip değiller. Bu winesetuptk paketindeki winesetup aracı ile kolayca yapılabilir (veya kullanıcı eski /etc/wine.conf dosyasını ~/.winerc altına yerleştirip wine'ın bunu dönüştürmesine izin verebilir). Eğer /etc/wine.conf dosyasına sahip değilseniz, winesetup, üstteki işlemler yerine, yapılandırma dosyası olmayan kullanıcılara otomatik olarak ulaşacaktır."

#. Type: select
#. Choices
#: ../wine.templates.master:16
msgid "Autodetect, Existing-Windows, No-Windows, Skip"
msgstr "Otomatik algıla, Mevcut Windows, Windows Yok, Atla"

#. Type: select
#. Description
#: ../wine.templates.master:18
msgid "What kind of Wine configuration do you want?"
msgstr "Nasıl bir Wine yapılandırması istiyorsunuz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../wine.templates.master:18
msgid ""
"Wine is able to use an existing Windows installation if you have one mounted "
"(preferably with write permissions), but if you don't have one (or don't "
"want to use it), Wine can also run completely Microsoft-free. Choose the "
"setup most appropriate for you."
msgstr "Wine, eğer bağlı (yazma hakları ile) ise, önceki bir Windows kurulumunu kullanabilir, ancak eğer yoksa (veya bunu kullanmak istemiyorsanız), Wine, Microsoft'suz da çalışabilir. Size en uygun ayarı seçin."

--
www.sonsuzdongu.comReply to: