[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tetex-base* Osman Yüksel [2004-06-04 00:27:58+0300]
[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Old conffiles from a previous version of tetex-base were found. Most of "
> "these were map files for dvips and now removed from the upstream source."
> msgstr "Önceki tetex-base kurulumundan kalan yapılandırma 
> dosyaları(conffiles) bulundu. Bunların çoğu dvips için harita(map) 
> dosyalarıdır ve kaynaktan çıkarılmıştır."

s/(conffiles)//
s/harita(map)/esleme (map)/

["upstream source"u bir Debian terimi haline getirelim. "upstream 
author: ust gelistirici"den hareketle onerim "ust kaynak"]

s/kaynaktan/ust kaynaktan/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you think you have modified such files, then you may refuse this 
> option "
> "and preserve them. You can find the list of such conffiles in 
> /var/lib/dpkg/"
> "info/tetex-base.config but, for almost 99% of you, it is strongly "
> "recommended to remove these files right now!"
> msgstr ""
> "Eğer bu tip dosyaları değiştirdiğinizi düşünüyorsanız, bu seçeneği yok 
> sayın ve dosyaları koruyun. Bu tip yapılandırma dosyalarının listesini 
> /var/lib/dpkg/ "
> "info/tetex-base.config dosyasında bulabilirsiniz ancak kullanıcıların 
> 99%'u bu dosyaları şimdi kaldırmalıdır!"

[orijinal cok kotu, mudahale edelim]
... , ancak neredeyse tum kullanicilar icin bu dosyalarin su an hemen 
silinmesi siddetle tavsiye edilir.

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:16
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you think you have modified this file, then you may refuse this option 
> "
> "and preserve it but, for almost 99% of you, it is strongly recommended to 
> "
> "remove this file right now!"
> msgstr "Eğer bu tip dosyaları değiştirdiğinizi düşünüyorsanız, bu seçeneği 
> yok sayın ve dosyaları koruyun ancak kullanıcıların 99%'u bu dosyaları 
> şimdi kaldırmalıdır!"

... , ancak neredeyse tum kullanicilar icin bu dosyalarin su an hemen 
silinmesi siddetle tavsiye edilir.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:28
> msgid "Remove old dat files for texdoctk?"
> msgstr "texdoctk için eski dat dosyaları kaldırılsın mı?"

s/kaldırılsın mı/silinsin mi/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:28
> msgid ""
> "Old dat files for texdoctk from a previous version of tetex-base were "
> "found. They were texdoc-100.dat, texdoc-102.dat, texdoc-103.dat and they 
> "
> "were for texdoctk only in teTeX beta version."
> msgstr "Önceki bir tetex-base kurulumda; texdoctk için gerekli eski dat 
> dosyaları bulundu. Bunlar texdoc-100.dat, texdoc-102.dat, texdoc-103.dat 
> ve bunlar teTeX beta sürümündeki texdoctk için."

Onceki bir tetex-base kurulumdan kalma, textdoctk'a ait eski veri dosyalari 
bulundu: texdoc-100.dat, texdoc-102.dat, texdoc-103.dat. Bu dosyalar 
sadece teTeX beta surumundeki texdoctk icin gecerlidir.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:28
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you think you have modified such them, then you may refuse this option 
> "
> "and preserve them but, for almost 99% of you, it is strongly recommended 
> to "
> "remove these files right now!"
> msgstr "Eğer bu tip dosyaları değiştirdiğinizi düşünüyorsanız, bu seçeneği 
> yok sayın ve dosyaları koruyun.ancak kullanıcıların 99%'u bu dosyaları 
> şimdi kaldırmalıdır!"

... , ancak neredeyse tum kullanicilar icin bu dosyalarin su an hemen 
silinmesi siddetle tavsiye edilir.

-- 
roktasReply to: