[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cfengine2* Osman Yüksel [2004-06-04 00:25:40+0300]
[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:4
> msgid ""
> "If you invoke cfagent by hand or choose to run it from cron instead, you  
> may "
> "not require this."
> msgstr "Eğer cfagent programını manuel veya cron ile çalıştırmak  
> isterseniz, buna ihtiyacınız yok."

s/manuel/elle

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:14
> msgid "Start cfservd at boot-time?"
> msgstr "cfservd açılış sırasında başlatılsın mı?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:14
> msgid "cfservd manages file-serving to remote cfagent processes."
> msgstr "cfservd, uzaktaki cfagent işlemleri için dosya sunumlarını  
> yönetir."

s/islemleri/surecleri/
... dosya sunucusu olarak hizmet eder

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:23
> msgid "Start cfenvd at boot-time?"
> msgstr "xfevnd açılış sırasında başlatılsın mı?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:23
> msgid ""
> "cfenvd monitors the system environment (disk usage, run queue length  
> etc.) "
> "and notes the mean and standard deviation for each."
> msgstr "cfenvd, sistem ortamını (disk kullanımı, çalışma kuyruk uzunluğu  
> gibi) izler ve her biri i için anlam ve standart sapmaları gözler."

... bu buyuklerin ortalama ve standart sapmalarini kaydeder.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cfengine2.templates:23
> msgid ""
> "Information gathered here is easily available to cfagent, and can be  
> output "
> "using cfenvgraph."
> msgstr "Burada toplanan bilgiler cfagent tarafından kolayca kullanılabilir  
> ve cfenvgraph tarafından çıktı alınabilir."

s/cikti/ciktisi/

-- 
roktasReply to: