[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apmd* Osman Yüksel [2004-06-04 00:25:00+0300]
[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../apmd.templates:4
> msgid "Manage apmd configuration file with debconf?"
> msgstr "apmd yapılandırmasını debconf ile yönetmek ister misiniz?"

s/^apmd/Apmd/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../apmd.templates:4
> msgid ""
> "The apmd configuration file, \"/etc/apm/apmd_proxy.conf\", can be handled 
> "
> "automatically by debconf, or manually by you."
> msgstr "\"/etc/apm/apmd_proxy.conf\" apdm yapılandırma dosyası, debconf 
> tarafından otomatik olarak veya sizin tarafınızdan elle düzenlenebilir."

Apmd yapilandirma dosyasi \"/etc...\"

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../apmd.templates:11
> msgid "Accept system suspend/standby events on AC power?"
> msgstr "AC Güç üzerinde sistem askıya alma/bekleme olaylarını 
> etkinleştirilsin mi?"

s/Guc/guc/
s/olaylarini/olaylari/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../apmd.templates:11
> msgid ""
> "Do you want to accept system suspend or system standby APM requests when 
> the "
> "computer is running on AC power? If you refuse, such requests will be "
> "rejected. When the computer is running on battery power, these requests 
> are "
> "always accepted."
> msgstr "Bilgisayar AC Güç'de çalışırken sistem askıya alma veya sistem 
> bekleme APM isteklerini kabul ediyor musunuz? Eğer reddederseniz bu 
> istekler reddedilecektir. Bilgisayar pil gücü ile çalışırken bu istekler 
> her zaman kabul edilir."

s/Guc'de/guc ile/
s/reddedilecektir/geri cevrilecektir/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../apmd.templates:11
> msgid ""
> "System suspend/standby events are usually generated when the BIOS "
> "automatically suspends because the machine has been idle for a while. 
> They "
> "can also be generated when you press the \"suspend\" or \"sleep\" button 
> on "
> "the computer."
> msgstr "Sistem askıya alma/bekleme olayları genelde, makine belli bir süre 
> yanıt vermediği durumlarda BIOS tarafından oluşturulur. Ayrıca 
> bilgisyardaki \"askıya al\" veya \"uyuma\" tuşlarına bastığınız durumlarda 
> da bu olaylar oluşturulur."

s/tarafindan olusturulur/tarafindan uretilir/
s/bilgisyardaki/bilgisayardaki/
s/olusturulur/gerceklesir/

[...]
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../apmd.templates:24
> msgid ""
> "The script /etc/apm/event.d/20hdparm has been removed from this package.  
> It "
> "remains installed but inactive, and any custom settings, formerly kept in 
> /"
> "etc/apm/apmd_proxy.conf, have been erased."
> msgstr "/etc/apm/event.d/20hdparm betiği bu paketten çıkarıldı. Hala 
> kurulu ancak pasiftir, ve /etc/apm/apmd_proxy.conf içindeki özel ayarlar 
> da silindi."

... Betik kurulu durumda, ancak etkinlestirilmemis olarak birakiliyor. 
/etc/apm/apmd_proxy.conf icindeki ozellestirilmis ayarlar silindi.

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../apmd.templates:24
> msgid ""
> "A script of the same name has been added to the hdparm package. When "
> "upgrading hdparm you will be able to configure the script again according 
> to "
> "your preferences."
> msgstr "Aynı isimde bir betik hdparm paketine eklendi. hdparm paketini 
> güncellerken isteklerinize göre bu betiği tekrar yapılandıra bileceksiniz."

s/yapılandıra bileceksiniz/yapilandirabileceksiniz/

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../apmd.templates:24
> msgid ""
> "The configuration file /etc/modutils/apmd has been removed from this "
> "package. The file /etc/modutils/apm has been added to the powermgmt-base 
> "
> "package to serve the same purpose."
> msgstr "/etc/modutils/apmd yapılandırma dosyası bu paketten çıkarıldı. 
> Aynı işlevleri için /etc/modutils/apmd dosyası powermgmt-base paketine 
> eklendi."

s/Aynı işlevleri icin /Ayni islevleri goren/

-- 
roktasReply to: