[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://php4# translation of tr.po to Turkish
# Turkish translation of php4.
# This file is distributed under the same license as the php4 package.
# FIRST AUTHOR, YEAR.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-03 21:04+0300\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-module.templates:4
msgid "Should ${extname} be added to /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
msgstr "${extname}, /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini 'ye eklensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-module.templates:4
msgid ""
"You are installing ${extname} support for php4, and it is not yet enabled in " "the configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Do you want this extension to "
"be enabled now?"
msgstr "Php4 için ${extname}desteği kuruyorsunuz, ve bu hala ${sapiconfig} SAPI için yapılandırmaya eklenmemiş. Bu uzantıyı şimdi etkinleştirmek ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-module.templates:12
msgid "Should ${extname} be removed from /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
msgstr "${extname},/etc/php4/${sapiconfig}/php.ini 'den çıkarılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-module.templates:12
msgid ""
"You are removing ${extname} support for php4, but it is still enabled in the "
"configuration for the ${sapiconfig} SAPI.  Leaving this in place will "
"probably cause problems when trying to use PHP."
msgstr "Php4 için ${extname} desteğini kaldırıyorsunuz, ancak bu hala ${sapiconfig} SAPI için yapulandırmada aktif. Bunu burda bırakmak ilerde, PHP kullanmaya çalışırken problemler çıkarabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4.templates:4
msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/apache/php.ini?"
msgstr " /etc/php4/apache/php.ini içindeki extension_dir ayarını yorum olarak ayarlansın mı(başına # işareti eklemek)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4.templates:4
msgid ""
"WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an " "extension_dir configured in /etc/php4/apache/php.ini. Leaving it in place "
"may leave you unable to access some extensions from PHP scripts.  It is "
"recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
"extensions."
msgstr "UYARI! php4 uzantılarının konumu değişti, ve /etc/php4/apache/php.ini dosyasında yapılandırılmış bir extension_dir var. Bunu yerinde bırakmak, bazı PHP betikleri ile bazı eklentilere erişememenizi sağlayabilir. Uzantıları konumlandırmak için, PHP'nin öntanımlı derlenmiş yolu kullanmasına izin vermeniz tavsiye edilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-cgi.templates:4
msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/cgi/php.ini?"
msgstr " /etc/php4/cgi/php.ini içindeki extension_dir ayarını yorum olarak ayarlansın mı(başına # işareti eklemek)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../php4-cgi.templates:4
msgid ""
"WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an " "extension_dir configured in /etc/php4/cgi/php.ini. Leaving it in place may "
"leave you unable to access some extensions from PHP scripts.  It is "
"recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
"extensions."
msgstr "UYARI! php4 uzantılarının konumu değişti, ve /etc/php4/cgi/php.ini dosyasında yapılandırılmış bir extension_dir var. Bunu yerinde bırakmak, bazı PHP betikleri ile bazı eklentilere erişememenizi sağlayabilir. Uzantıları konumlandırmak için, PHP'nin öntanımlı derlenmiş yolu kullanmasına izin vermeniz tavsiye edilir."


--
www.sonsuzdongu.comReply to: