[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dhcp3--- tr.po.old	Tue May 11 16:29:55 2004
+++ tr.po	Tue May 11 16:44:29 2004
@@ -2,7 +2,6 @@
 # This file is distributed under the same license as the dhcp3 package.
 # Mehmet Türker<mturker@innova.com.tr>, 2004. 
 # 
-# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dhcp3\n"
@@ -30,7 +29,7 @@
 "requests should be relayed must be specified on the command line."
 msgstr ""
 "DHCP ve BOOTP isteklerinin yönlendirilmesi gereken en az bir DHCP "
-"sunucusunun adı veya IP adresi komut satınında belirtilmelidir."
+"sunucusunun adı veya IP adresi komut satırında belirtilmelidir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -39,14 +38,14 @@
 "You can specify more than one server, just separate the server names (or IP "
 "addresses) with spaces."
 msgstr ""
-"Birden fazla sunucu belirtebilirsiniz, sadece sunucu adlarını (veya IP "
-"adreslerini) boşluk karakterleriyle ayırın."
+"Sunucu adlarını (veya IP adreslerini) boşluk karakterleriyle ayırmak "
+"kaydıyla birden fazla sunucu belirtebilirsiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dhcp3-relay.templates:12 ../dhcp3-server.templates:13
 msgid "On what network interfaces should the DHCP server listen?"
-msgstr "DHCP sunucusu hangi ağ arabirimlerini dinlemeli?"
+msgstr "DHCP sunucusu hangi ağ arayüzlerini dinlemeli?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -58,11 +57,11 @@
 "all network interfaces, elimininating non-broadcast interfaces if possible, "
 "and attempt to configure each interface."
 msgstr ""
-"dhcrelay'in yapılandırmaya çalışması gereken ağ arabirimlerinin isimleri "
+"Dhcrelay'in yapılandırmaya teşebbüs edeceği ağ arayüzlerinin isimleri "
 "komut satırında -i seçeneği kullanılarak belirtilebilir. Eğer komut "
-"satırında bir arabirim ismi belirtilmez ise dhcrelay bütün ağ arabirimlerini "
-"eğer mümkün ise non-broadcast arabirimleri elimine ederek tanıyacak ve her "
-"bir arabirimi yapılandıracak."
+"satırında bir arayüz ismi belirtilmez ise, dhcrelay, eğer mümkünse "
+"non-broadcast arayüzleri elimine ederek, bütün ağ arayüzlerini tanıyacak "
+"ve her bir arayüzü yapılandıracaktır."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -74,7 +73,7 @@
 #. Description
 #: ../dhcp3-relay.templates:21
 msgid "Additional options for the DHCP relay daemon."
-msgstr "DHCP yönlendirici sunucusu için ek seçenekler."
+msgstr "DHCP anahtarlama (relay) sunucusu için ek seçenekler."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -97,10 +96,10 @@
 "conf is supplied, but the configuration there is just a sample that requires "
 "editing and customization to your own network environment."
 msgstr ""
-"DHCP sunucusu kurulduktan sonra /etc/dhcp3/dhcpd.conf dosyasını düzenleyerek "
-"elle yapılandırmalısınız. Lütfen aklınızda bulunsun, örnek bir dhcpd.conf "
-"dosyası sağlanmıştır, fakat buradaki sadece düzenlenmesi gereken bir "
-"örnektir ve sizin kendi ağ ortamınıza uyarlanması gerekir."
+"DHCP sunucusu kurulduktan sonra, /etc/dhcp3/dhcpd.conf dosyasını düzenleyerek "
+"elle yapılandırmalısınız. Lütfen aklınızda bulunsun: Örnek bir dhcpd.conf "
+"dosyası sağlanmıştır, fakat bu dosya sadece düzenlenmesi gereken bir örnektir "
+"ve bunu kendi ağ ortamınıza uyarlamanız gerekir."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -117,16 +116,17 @@
 "spaces. If you want dhcpd to figure out the interface leave this parameter "
 "blank."
 msgstr ""
-"eth0 gibi bir veya daha fazla geçerli arabirim ismi girebilirsiniz. Eğer "
-"DHCP isteğini birden fazla arabirim üzerinden sunmak isterseniz, lütfen "
-"bunları boşluk karakterleriyle ayırın. Eğer dhcpd'nin arabirime kendisinin "
+"\"eth0\" gibi bir veya daha fazla geçerli arayüz ismi girebilirsiniz. Eğer "
+"DHCP isteğini birden fazla arayüz üzerinden sunmak isterseniz, lütfen "
+"bunları boşluk karakterleriyle ayırın. Eğer dhcpd'nin arayüze kendisinin "
 "karar vermesini isterseniz bu parametreyi boş bırakın."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../dhcp3-server.templates:21
 msgid "The version 3 DHCP server is now non-authoritative by default"
-msgstr "Versiyon 3 DHCP sunucusu artık öntanımlı olarak yetkisiz durumdadır"
+msgstr "Sürüm 3 DHCP sunucusu artık öntanımlı olarak yetkisiz "
+"(non-authoritative) durumda geliyor"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -139,9 +139,9 @@
 "explicitely state in dhcpd.conf what network segments your server is "
 "authoritative for using the 'authoritative' statement."
 msgstr ""
-"Bunun anlamı eğer bir istemci sunucunun hakkında birşey bilmediği bir adres "
-"isterse ve bu adres bu ağ kesimi için doğru değilse, sunucu bir DHCPNAK"
-"(istemciye bu adresi kullanmayı bırakmasını söyler) _göndermeyecektir_. Eğer "
-"bu davranışı değiştirmek isterseniz, dhcpd.conf dosyasında hangi ağ "
-"kesimlerinin yetkili olduğunu 'authoritative' satırını kullanarak açıkça "
-"belirtmeniz gerekir."
+"Bunun anlamı, eğer bir istemci, sunucunun hakkında birşey bilmediği bir "
+"adres isterse ve bu adres bu ağ kesimi için doğru değilse, sunucu "
+"(istemciye bu adresi kullanmayı bırakmasını söyleyen) bir DHCPNAK "
+"_göndermeyecektir_. Eğer bu davranışı değiştirmek isterseniz, dhcpd.conf "
+"dosyasında hangi ağ kesimlerinin yetkili olduğunu 'authoritative' satırını "
+"kullanarak açıkça belirtmeniz gerekir."

-- 
roktasReply to: