[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/arch/s390/netdevice/debian/po/tr.po* Murat Demirten [2004-04-01 00:49:20+0300]
[...]
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../s390-netdevice.templates:3
> msgid ""
> "ctc: Channel to Channel (CTC) or ESCON connection, lcs: qeth: OSA-2 Token "
> "Ring/Ethernet or OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO), qeth: OSA-Express in "
> "QDIO mode / HiperSockets, iucv: Inter-User Communication Vehicle - available 
> "
> "for VM guests only, Quit"
> msgstr ""
> "ctc: Kanaldan Kanala veya ESCON bağlantısı, lcs: geth: OSA-2 Token Ring/"
> "Ethernet veya OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO), geth:QDIO moddaki OSA-"
> "Express /HiperSockets, iucv: Inter-User Bağlantı Aracı - sadece VM "
> "misafirleri tarafından kullanılabilir, Çıkış"

s/moddaki/kipli/

s/Inter-User Baglanti Araci/Kullanicilar Arasi Baglanti Araci/
[ya hic cevirmeden birakalim ya da asagidaki gibi cevrilebilir]

(sadece VM .* tarafindan kullanilabilir)
['-' Turkcede pek anlamli olmuyor, parantez kullanalim]

s/Cikis/Cik
[diger cevirilerde boyle miydi?]

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:4
> msgid "Network device type:"
> msgstr "Ağ aygıtı türü:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:4
> msgid ""
> "Please choose the type of your primary network interface that you will need "
> "for installing the Debian system (via NFS or HTTP). Only the listed devices "
> "are supported."
> msgstr ""
> "Debian sistemini kurmak (NFS veya HTTP ile) için gerekli olan birincil ağ "
> "arayüzünüzü seçin.Sadece listelenen aygıtlar desteklenmektedir."

s/.Sadece/. Sadece/

Debian sistemini (NTF veya HHTP uzerinden) kurmak icin gerekecek
birincil ag arayuzunu secin. ...
[s/arayuzunuzu/arayuzunu/]


> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:12
> msgid "CTC device:"
> msgstr "CTC aygıtı:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:12
> msgid ""
> "The following device numbers might belong to CTC or ESCON connections, but "
> "please note that OSA-2 or OSA-Express cards might also be listed here."
> msgstr ""
> "Görünen aygıt numaraları CTC veya ESCON bağlantılarına bağlı olabilir, "
> "ancakbilmelisiniz ki OSA-2 veya OSA-Express kartları da burada "
> "listelenebilir."

Asagidaki aygit numaralari CTC veya ERSCON baglantilarina ait olabilir, 
fakat bu listede OSA-2 veya OSA-Express kartlarinin da bulunabilecegini 
unutmayin.

[...]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:27
> msgid "No CTC or ESCON connections"
> msgstr "CTC veya ESCON bağlantları bulunamadı"

Herhangi bir CTC veya ESCON baglantisi bulunamadi

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:38
> msgid ""
> "The following device numbers might belong to OSA-2 or OSA-Express cards, but 
> "
> "please note that CTC/ESCON devices might also be listed here."
> msgstr ""
> "Bu aygıt numaraları CTC veya ESCON bağlantılarına bağlı olabilir, "
> "ancakbilmelisiniz ki OSA-2 veya OSA-Express kartları da burada "
> "listelenebilir."

Asagidaki aygit numaralari CTC veya ERSCON baglantilarina ait olabilir, 
fakat bu listede OSA-2 veya OSA-Express kartlarinin da bulunabilecegini 
unutmayin.


[...]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:53
> msgid "No OSA-2 or OSA-Express cards"
> msgstr "OSA-2 veya OSA-Express kartları tespit edilemedi"

Herhangi bir OSA-2 veya OSA-Express karti bulunamadi


> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:53
> msgid ""
> "If you are running VM please make sure that your card is attached to this "
> "guest. If you want to use HiperSockets or an OSA-Express card in QDIO mode "
> "please use the qeth driver instead."
> msgstr ""
> "Eğer VM çalıştırıyorsanız lütfen kartın bu misafire eklendiğinden emin olun. 
> "
> "Eğer HiperSockets veya QDIO modda bir OSA-Express card kullanmak "
> "istiyorsanız lütfen bunun yerine qeth sürücüsü kullanın."


s/eklendiginden/takili oldugundan/
[s390 bilgisi olan arkadaslar, bu guest icin daha anlamli bir karsilik 
var mi? misafir bilgisayar vb. gibi]

s/modda/kipte calisan bir /

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:68
> msgid "Is this configuration correct?"
> msgstr "Ayarlar doğru mu?"

Bu yapilandirma/ayarlar dogru mu?
[burada her ikisi de olur]

[...]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:78
> msgid "No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets"
> msgstr "OSA-Express QDIO kart / HiperSockets tespit edilemedi"

Herhangi bir OSA-Express QDIO kart / HiperSockets bulunamadi

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:78
> msgid ""
> "No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets were detected. If you are running "
> "VM please make sure that your card is attached to this guest. If you want to 
> "
> "use an OSA-2 or OSA-Express card in non-QDIO mode please use the lcs driver "
> "instead."
> msgstr ""
> "OSA-Express QDIO kart / HiperSockets tespit edilemedi. Eğer VM "
> "çalıştırıyorsanız lütfen kartın bu misafire eklendiğinden emin olun. Eğer "
> "HiperSockets veya QDIO modda bir OSA-Express card kullanmak istiyorsanız "
> "lütfen bunun yerine lcs sürücü kullanın."

Herhangi bir OSA-Express QDIO kart / HiperSockets algilanamadi. VM 
calistiriyorsaniz lutfen kartin bu misafire [oneri?] eklendiginden emin 
olun.  Eger HiperSockets veya QDIO kipte calisan bir OSA-Express kart 
kullanmak istiyorsaniz lutfen bunun yerine lcs surucusu kullanin.

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:86
> msgid ""
> "Please enter the portname of your OSA-Express card. This name must be 1 to 8 
> "
> "characters long and must be equal on all systems accessing the same card."
> msgstr ""
> "Lütfen OSA-Express kartınızın port adını girin. Bu isim 1-8 karakter "
> "uzunluğunda olmalı ve tüm sistemlerde karta erişim eşit olmalıdır."

Bu isim 1-8 karakter uzunlugunda olmali ve ayni karta erisen butun 
sistemlerde esit olmalidir.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:86
> msgid ""
> "Leave it empty if you want to use HiperSockets. This parameter is required "
> "for cards with microcode level 2.10 or later or when you want to share a "
> "card."
> msgstr ""
> "Eğer HiperSockets kullanmak istiyorsanız boş bırakın. Microcode seviyesi "
> "2.10 veya daha yüksek olan kart kullanımında veya bir kartı paylaşmak "
> "istediğiniz durulmarda parametre girmelisiniz."

s/bos birakin/bu alani bos birakin/

2.10 veya daha ust seviyeli mikrokod'a sahip kartlarda veya bir karti 
paylastirmak istediginiz durumlarda bu parametrenin girlmesi 
gerekmektedir.

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:100
> msgid "Port:"
> msgstr "Port:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:100
> msgid "Please enter a relative port for this connection."
> msgstr "Lütfen bu bağlantıyla ilişkili portu belirtin."

s/portu/bir port/
s/belirtin/girin/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:105
> msgid "VM peer:"
> msgstr "VM eşi:"

[DICO: peer ???]

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:105
> msgid "Please enter the name of the VM peer you want to connect to."
> msgstr "Lütfen bağlanmak istediğiniz VM eşinin adını girin."

[DICO: peer ???]

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:105
> msgid ""
> "If you want to connect to multiple peers, separate the names by colons, e."
> "g.  tcpip:linux1."
> msgstr ""
> "Eğer çoklu eşlere bağlanmak isterseniz isimleri kolonla ayırın, örn: tcpip:"
> "linux1."

Eger birden fazla ese baglanmak istiyorsaniz, isimleri kolon 
karakteriyle ayirin; "tcpip:linux1" gibi.
[DICO: peer ???]

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-netdevice.templates:105
> msgid ""
> "The standard TCP/IP server name on VM is TCPIP; on VIF it's $TCPIP. Note: "
> "IUCV must be enabled in the VM user directory for this driver to work and it 
> "
> "must be set up on both ends of the communication."
> msgstr ""
> " Burda VM üzerindeki standart TCP/IP sunucusu TCPIP olup bu VIP altında "
> "$TCPIP 'dir. Not: Bu sürücünün çalışabilmesi için IUCV VM kullanıcılar "
> "klasöründe kullanılabilir olmalı ve her iki bağlantıda sonlanacak şekilde "
> "ayarlanmalıdır."

Standart TCP/IP sunucu adi, VM ile calisiyorsaniz TCPIP, VIF icin ise 
$TCPIP'dir.  Bu surucunun calisabilmesi icin IUCV, VM kullanici 
dizininde etkinlestirilmeli ve baglantinin her iki ucunda da 
ayarlanmalidir.

> #. Type: text
> #. Description
> #. Main menu item
> #: ../s390-netdevice.templates:119
> msgid "Configure the network device"
> msgstr "Ağ aygıtını ayarla"

s/ayarla/yapilandir/


> #~ msgid "S/390 (0), Linux (1), Linux TTY (2), OS/390 (3)"
> #~ msgstr "S/390 (0), Linux (1), Linux TTY (2), OS/390 (3)"
> 
> #~ msgid "port 0, port 1, port 2, port 3"
> #~ msgstr "port 0, port 1, port 2, port 3"
> 
> #~ msgid "port 0, port 1"
> #~ msgstr "port 0, port 1"
> 
> #~ msgid "Please enter a relative port."
> #~ msgstr "Lütfen ilişkili portu belirtin"

[Bunlari silelim, #~ obsolete mesaj anlamina geliyor].

-- 
roktasReply to: