[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/arch/s390/dasd/debian/po/tr.po* Murat Demirten [2004-03-31 03:12:24+0300]
[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:4
> msgid ""
> "The following DASD (Disk Access Storage Device) are available.  Please "
> "choose one of them."
> msgstr ""
> "Mevcut DASD'ler (Disk Erişim Depolama Aygıtı) bunlardır. Lütfen bir tanesini 
> "
> "seçin."

s/bunlardir/asagida listelenmistir/

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:10
> msgid ""
> "Please choose a disk. You have to specify the complete device number, "
> "including leading zeros."
> msgstr ""
> "Lütfen bir disk seçin.  Aygıt numarasını baştaki sıfırlarlaberaber tam "
> "olarak belirtin."

s/sifirlarlaberaber/sifirlarla beraber/
s/belirtin/belirtmelisiniz/

[...]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:16
> msgid "An invalid device number has been chosen."
> msgstr "Geçersiz aygıt numarası seçildi."
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:21
> msgid "Error: impossible to continue"
> msgstr "Hata: devam edilemez"

s/edilemez/edilemeyecek/

[...]
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:26
> msgid ""
> "The device ${device} seems to be a fresh disk not yet prepared for Linux.  "
> "Such disk should be formatted before you can create partitions."
> msgstr ""
> "${device} aygıtı henüz Linux için hazırlanmamış gözüküyor. Eğer öyle ise, "
> "bölümlemeleri yapmadan önce diski biçimlendirmelisiniz."

s/henuz Linux icin/Linux icin henuz/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:32
> msgid "Format the disk?"
> msgstr "Diski biçimlendir?"

s/bicimlendir/bicimlendirilsin mi?/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:32
> msgid ""
> "The device ${device} seems to be an already low-level formatted disk. If the 
> "
> "disk has not been used for Linux 2.4 before, formatting it now is "
> "recommended."
> msgstr ""
> "${device} aygıtı düşük-seviye(low-level) biçimlendirilmiş bir disk. Eğer "
> "disk Linux 2.4 için kullanılamamış ise, şimdi biçimlendirilmesi tavsiye 
> edilir."

s/dusuk-seviye/alt seviye (low-level)/
... Eger disk daha onceden Linux 2.4 icin kullanilmamis ise simdi 
bicimlendirilmesi tavsiye edilir.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../s390-dasd.templates:32
> msgid "WARNING: All data on this disk will be IRREVERSIBLY LOST!"
> msgstr "URAYI: Diskteki tüm bilgiler GERİ GETİRİLMEMEK ÜZERE silinecek!"

UYARI: Diskteki tum veriler GERI DONULEMEZ SEKILDE SILINECEK!

> 
> #. Type: text
> #. Description
> #. Main menu item
> #: ../s390-dasd.templates:42
> msgid "S390 disk configuration"
> msgstr "S390 disk ayarlaması"

s/ayarlaması/yapilandirmasi/

-- 
roktasReply to: