[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: l10n-turkish r22 - in trunk: po po/aptitude po/aptitude/po po-debconf po-debconf/exim4/debian/po po-debconf/popularity-contest po-debconf/popularity-contest/debian po-debconf/popularity-contest/debian/pocommit-email.pl betigi cok gurultu yapiyor :-)  Sadece log'lari 
gonderecek bir duzenleme yapilincaya kadar bu iletilere ara veriyorum.  
Daha sonra bu konuya tekrar egilecegim.

-- 
roktasReply to: