[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://tasksel/tasks/po/tr.po* Cagatay Tengiz [2004-02-03 20:18:58+0200]
> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:3
> msgid ""
> "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
> "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
> "encoding."
> msgstr ""
> "Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları geleneksel Çince "
> "karakter kodlaması ile yükleyerek, Çince konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını"
> "kolaylaştırır."

"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları geleneksel Çince "
"karakter kodlaması ile yükleyerek, Çince konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını"
"kolaylaştırır."

s/font/yazitipi/g (bütün mesajlarda)
s/doküman/belge/g (bütün mesajlarda

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:18
> msgid ""
> "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
> "easier for Korean speakers to use Debian."
> msgstr ""
> "Bu·görev;·programları,·veri·dosyalarını,·fontları·ve·dökümanları·Korece·konuşan·"
> "kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını kolaylaştırıcak şekilde yükler."

l10n görev çevirileri için şu şablonu kullanmaya ne dersiniz?  (Bu 
değişiklik bütün l10n-task çevirilerine uygulanmalı.)

"Bu·görev·falanca dilde·konuşan·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve yazıtiplerini içerir."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:37
> msgid ""
> "This task selects the preferred version of the INN news server software for "
> "new Debian installations."
> msgstr ""
> "Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih edilen "
> "sürümünün yazılımını seçer."

msgstr ""
"Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih edilen "
"sürümünü seçer."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:37
> msgid ""
> "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
> "existing server, just select the news reader program you desire and it will "
> "pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
> "server."
> msgstr ""
> "Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve"
> "ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken tercih ettiğiniz haber okuyucu programını "
> "seçmek, program çalışması için gerekli parçaları da yükleyecektir. Bu görevi "
> "sadece bir haber sunucusu hizmeti vermek istiyorsanız seçmelisiniz."

"Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve "
"ihtiyacınız yok. Tercih ettiğiniz haber okuyucu programını seçin; o kendisi için " 
"gerekli bütün parçaları yükleyecektir. Sadece bir haber sunucusu hizmeti "
"vermek istiyorsanız bu görevi seçmelisiniz."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:68
> msgid "Conventional Unix server"
> msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"
> 
> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:68
> msgid ""
> "This task selects packages that would typically be found on a conventional "
> "multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
> "number of daemons."
> msgstr "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcı geleneksel unix sisteminde bulunabilen"
> "tipik paketleri seçer. Yalnız bu paketler artalan süreçleri içerebilir."

msgstr "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcılı geleneksel unix sisteminde "
"bulunacak tipik paketleri seçer. Dikkat! Bu paketler artalan süreçleri içerebilir."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:84
> msgid ""
> "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
> "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
> "won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
> msgstr ""
> "Bu görevin seçilmesiyle, geneksel metin tabanlı unix oyunlarından "
> "kart oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye"
> "sahip oyunlar yüklenir. Bu göre Debian'daki oyunların tamamını "
> "kapsamamakla beraber iyi bir başlangıç noktasıdır."

s/geneksel/geleneksel
s/göre/görev/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:129
> msgid "Danish environment"
> msgstr "Danca desteği"
> 
> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:129
> msgid ""
> "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
> "speaking people use Debian."
> msgstr "Bu·görev;·paketleri·ve·dökümanları·Danca·konuşan·kullanıcılar·için·Debian'ın·"
> "kullanımını kolaylaştırıcak şekilde yükler."

s/Danca/Danimarkaca/ (?)

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:168
> msgid "Linux Standard Base"
> msgstr "Satndart Linux Temeli"

LSB konusu biraz muskil, dusunmem lazim :-)

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:177
> msgid ""
> "This task provides the essential components for a standalone workstation "
> "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
> "of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
> msgstr ""
> "Bu görev tek başına X Pencere Sistemi çalıştıran bir bilgisayar için temel "
> "bileşenleri sağlar. X sunucusunu, X kütüphanelerini, çeşitli yazı tiplerini, "
> "birkaç temel temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını sağlar."

s/temel temel/temel/
s/kütüphanelerini/kitaplıklarını/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:215
> msgid ""
> "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
> msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili dökümanları ve yardımcı programları seçer."

s/programları/paketleri/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:222
> msgid ""
> "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
> "complex applications in Python."
> msgstr ""
> "Python'da betik ve basit ya da gelişmiş uygulamalar geliştirmek için birçok Python"
> "aracı ve eklentileri. "

"Python'da basit ya da gelişmiş uygulamalar ve betikler geliştirmek için birçok "
"Python aracı ve eklentileri."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:231
> msgid ""
> "This task provides a suite of office productivity software, including a word "
> "processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
> "large collection of software."
> msgstr ""
> "Bu görev; kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da fazlasını ,"
> "içeren ofis üretkenlik uygulamalarını sağlar. Oldukça büyük bir yazılım koleksiyonudur."
> ""

s/büyük/geniş/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:241
> msgid ""
> "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
> "compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user "
> "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
> "locking."
> msgstr ""
> "PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluğu ve bazı SQL3 özellikleri sunan bir ilişkisel"
> "SQL veritabanıdır. PostgreSQL aktarım ve gelişmiş kilitleme hizmetleriyle çok "
> "kullanıcılı veri tabanı erişimine uygundur."

s/gelişmiş/detaylı/ (?)

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:253
> msgid ""
> "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
> "Tk Toolkit."
> msgstr "Tcl dili ve Tk araçseti ile uygulama geliştirmek için genellikle kullanılan "
> "paketler."

s/araçseti/araç seti/
s/genellikle/yaygın şekilde/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:262
> msgid "Polish environment"
> msgstr "Polca desteği"

s/Polca/Lehçe/

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:271
> msgid ""
> "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
> "system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
> "Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
> msgstr ""
> "Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri araçların "
> "toplamasıdır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell Inspiron dizüstüler için"
> "bazı özel yardımcı araçlar içerir."

"Bu görev dizüstü bilgisayar kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
"araçlardan oluşmaktadır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell Inspiron "
"dizüstüler için bazı özel yardımcı araçlar içerir."

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:281
> msgid "TeX/LaTeX environment"
> msgstr "Tex/LaTeX ortamı"

s/Tex/TeX

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:307
> msgid "Debian Jr."
> msgstr "Debian Ufaklık"

Ufaklıklar bundan hoslanmayacak :-))

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:320
> msgid ""
> "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
> "fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
> "and computing, statistical data analysis as well as visualization."
> msgstr ""
> "Bu görev bilimsel çalışma için uygun paketleri seçer. 'Bilimsel' in oldukça"
> "serbest tanımı altında bu paketler sayısal analiz ve hesaplama, istatistiksel"
> "veri analizi ve görselleştirme için araçlar içerir."

"Bu görev bilimsel çalışma için uygun paketleri seçer. Bu görev, oldukça gevşek "
"bir 'bilimsel' tanımına göre sayısal analiz ve hesaplama, istatistiksel "
"veri analizi ve görselleştirme araçlarını içerir."

(Bu oneri de hos olmadi, tekrar bakacagim buna)

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:359
> msgid "Dialup internet"
> msgstr "Telefonla internet"

msgstr "Çevirmeli bağlantı" (?)

> #. Description
> #: ../po/debian-tasks.desc:359
> msgid ""
> "This task selects packages that address special needs of computers using a "
> "slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
> msgstr "Bu görev, yavaş kesintili çevirmeli bağlantı (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) "
> "kuran bilgisayarların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik paketleri seçer."

msgstr "Bu görev (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) yavaş ve kesintili "
"çevirmeli bağlantı kuran bilgisayarların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik "
paketleri seçer."

-- 
roktasReply to: