[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://tasksel/tasks/po/tr.poSelamlar

Çağatay Tengiz
# translation of PACKAGE.
# Copyright (C) 2004 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# , fuzzy
# <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# Ã?aÄ?atay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 21:34-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-03 20:09+0200\n"
"Last-Translator: Ã?Â?aÃ?Â?atay TengizÃ?aÄ?atay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"Language-Team: Turkish <Language-Team: Debian l10n Turkish <debian-l10n-"
"turkish@lists.debian.org>>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Geleneksel Ã?ince desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları geleneksel "
"Ã?ince karakter kodlaması ile yükleyerek, Ã?ince konuÅ?an kullanıcılar için "
"Debian'ın kullanımınıkolaylaÅ?tırır."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Korece desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·programları,·veri·dosyalarını,"
"·fontları·ve·dökümanları·Korece·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "�zel çekirdek derleme"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Bu görev kendi özel çekirdeÄ?inizi oluÅ?turmanız için gerekli herÅ?eyi içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "Usenet haber sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih edilen "
"sürümünün yazılımını seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"EÄ?er amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu "
"göreveihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken tercih ettiÄ?iniz haber okuyucu "
"programını seçmek, program çalıÅ?ması için gerekli parçaları da "
"yükleyecektir. Bu görevi sadece bir haber sunucusu hizmeti vermek "
"istiyorsanız seçmelisiniz."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Tayca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·programları,·veri·dosyalarını,"
"·fontları·ve·dökümanları·Tayca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Posta sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Bu görev, genel amaçlı posta sunucusu görevi yapacak bir sistem için faydalı "
"olan çeÅ?itli paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Bu görev, uzaktan baÄ?lanılan, çok kullanıcı geleneksel unix sisteminde "
"bulunabilentipik paketleri seçer. Yalnız bu paketler artalan süreçleri "
"içerebilir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nyorsk) desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları Norveçce "
"konuÅ?an kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını·kolaylaÅ?tırıcak·Å?ekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Oyunlar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Bu görevin seçilmesiyle, geneksel metin tabanlı unix oyunlarından kart "
"oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniÅ? bir yelpazeyesahip "
"oyunlar yüklenir. Bu göre Debian'daki oyunların tamamını kapsamamakla "
"beraber iyi bir baÅ?langıç noktasıdır."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Java geliÅ?tirme ortamı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C ve C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"C ve C++ programlama dilleri ile program geliÅ?tirmek için tam donanımlı "
"ortam."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Yazdırma sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak Å?ekilde ayarlar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "Ä°spanyolca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid ""
"This task installs programs, data files,  and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları İspanyolca "
"konuÅ?an kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını·kolaylaÅ?tırıcak·Å?ekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Danca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;"
"·paketleri·ve·dökümanları·Danca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Masaüstü ortamı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Bu görev çeÅ?itli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web "
"tarayıcılarını içerentemel \"masaüstü\" yazılımlarını saÄ?lar. Hem KDE hem de "
"GNOME ile birlikte çalıÅ?ır vekullanıcının bu ikisi arasında seçim yapmasını "
"saÄ?layan bir görüntü yöneticisi saÄ?lar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kiril desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic.  It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Bu görev Kiril alfabesi ile sistemi kullanmak için gerekli yazı tipleri ve "
"diÄ?eryazılımları saÄ?lar. Beyaz Rusça, Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça "
"veUkraynaca'yı destekler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid "Russian environment"
msgstr "Rusça desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları Rusça "
"konuÅ?an kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını·kolaylaÅ?tırıcak·Å?ekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Satndart Linux Temeli"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Bu görev, sistemi Standart Linux Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu "
"hale getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanıza izin verir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid "X window system"
msgstr "X pencere sistemi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Bu görev tek baÅ?ına X Pencere Sistemi çalıÅ?tıran bir bilgisayar için temel "
"bileÅ?enleri saÄ?lar. X sunucusunu, X kütüphanelerini, çeÅ?itli yazı tiplerini, "
"birkaç temel temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını saÄ?lar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "Web server"
msgstr "Web sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Bu görev genel amaçlı bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "File server"
msgstr "Dosya sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Bu görev sisteminizi dosya sunucusu olacak Å?ekilde ayarlar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Bu görev; programları, veri dosyalarını, fontları ve dökümanları Japonca "
"konuÅ?an kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını·kolaylaÅ?tırıcak·Å?ekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid "DNS server"
msgstr "DNS sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili dökümanları ve yardımcı programları seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Python'da betik ve basit ya da geliÅ?miÅ? uygulamalar geliÅ?tirmek için birçok "
"Pythonaracı ve eklentileri. "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid "Office environment"
msgstr "Ofis ortamı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Bu görev; kelime iÅ?lemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da "
"fazlasını ,içeren ofis üretkenlik uygulamalarını saÄ?lar. Oldukça büyük bir "
"yazılım koleksiyonudur."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid "SQL database"
msgstr "SQL veritabanı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Bu görev PostgreSQL veritabanı için sunucu ve istemci paketlerini seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluÄ?u ve bazı SQL3 özellikleri sunan bir "
"iliÅ?kiselSQL veritabanıdır. PostgreSQL aktarım ve geliÅ?miÅ? kilitleme "
"hizmetleriyle çok kullanıcılı veri tabanı eriÅ?imine uygundur."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Tcl dili ve Tk araçseti ile uygulama geliÅ?tirmek için genellikle kullanılan "
"paketler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid "Polish environment"
msgstr "Polca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;"
"·paketleri·ve·dökümanları·Polca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid "Laptop"
msgstr "Dizüstü"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
"araçların toplamasıdır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell Inspiron "
"dizüstüler içinbazı özel yardımcı araçlar içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Tex/LaTeX ortamı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX ortamı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalanca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;"
"·paketleri·ve·dökümanları·Katalanca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid "French environment"
msgstr "Fransızca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;"
"·paketleri·ve·dökümanları·Fransızca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Ufaklık"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Ufaklık, çocuklar için uygun paketleri içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "GeniÅ? bant internet baÄ?lantısı"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile baÄ?lanan bilgisayarların özel "
"ihtiyaçlarınıkarÅ?ılayan paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid "Scientific applications"
msgstr "Bilimsel uygulamalar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Bu görev bilimsel çalıÅ?ma için uygun paketleri seçer. 'Bilimsel' in "
"oldukçaserbest tanımı altında bu paketler sayısal analiz ve hesaplama, "
"istatistikselveri analizi ve görselleÅ?tirme için araçlar içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid "German environment"
msgstr "Almanca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·programları,·veri·dosyalarını,"
"·fontları·ve·dökümanları·Almanca·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımını "
"kolaylaÅ?tırıcak Å?ekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Greek environment"
msgstr "Yunanca desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev; paketleri ve dökümanları Yunanca konuÅ?an kullanıcılar için "
"Debian'ın kullanımını·kolaylaÅ?tırıcak·Å?ekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "BasitleÅ?tirilmiÅ? Ã?ince desteÄ?i"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu·görev;·programları,·veri·dosyalarını,"
"·fontları·ve·dökümanları·basit·�ince·karakter·kodlaması·ile·yükleyerek,"
"·Ã?ince·konuÅ?an·kullanıcılar·için·Debian'ın·kullanımınıkolaylaÅ?tırır."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid "Dialup internet"
msgstr "Telefonla internet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Bu görev, yavaÅ? kesintili çevirmeli baÄ?lantı (modem, ISDN veya benzeri "
"araçlar ile) kuran bilgisayarların özel ihtiyaçlarını karÅ?ılamaya yönelik "
"paketleri seçer."
# translation of PACKAGE.
# Copyright (C) 2004 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# , fuzzy
# <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# Çaðatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 21:34-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-03 20:09+0200\n"
"Last-Translator: Ã?aÄ?atay TengizÇaðatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"Language-Team: Turkish <Language-Team: Debian l10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Geleneksel Çince desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu görev; programlarý, veri dosyalarýný, fontlarý ve dökümanlarý geleneksel Çince "
"karakter kodlamasý ile yükleyerek, Çince konuþan kullanýcýlar için Debian'ýn kullanýmýný"
"kolaylaþtýrýr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Korece desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·programlarý,·veri·dosyalarýný,·fontlarý·ve·dökümanlarý·Korece·konuþan·"
"kullanýcýlar·için·Debian'ýn·kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Özel çekirdek derleme"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Bu görev kendi özel çekirdeðinizi oluþturmanýz için gerekli herþeyi içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "Usenet haber sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Bu görev yeni Debian kurulumlarý için, INN haber sunucusunun tercih edilen "
"sürümünün yazýlýmýný seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Eðer amacýnýz varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve"
"ihtiyacýnýz yok. Tek yapmanýz gereken tercih ettiðiniz haber okuyucu programýný "
"seçmek, program çalýþmasý için gerekli parçalarý da yükleyecektir. Bu görevi "
"sadece bir haber sunucusu hizmeti vermek istiyorsanýz seçmelisiniz."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Tayca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Bu·görev;·programlarý,·veri·dosyalarýný,·fontlarý·ve·dökümanlarý·Tayca·konuþan·"
"kullanýcýlar·için·Debian'ýn·kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Posta sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Bu görev, genel amaçlý posta sunucusu görevi yapacak bir sistem için faydalý "
"olan çeþitli paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr "Bu görev, uzaktan baðlanýlan, çok kullanýcý geleneksel unix sisteminde bulunabilen"
"tipik paketleri seçer. Yalnýz bu paketler artalan süreçleri içerebilir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nyorsk) desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Bu görev; programlarý, veri dosyalarýný, fontlarý ve dökümanlarý Norveçce konuþan "
"kullanýcýlar için Debian'ýn kullanýmýný·kolaylaþtýrýcak·þekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Oyunlar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Bu görevin seçilmesiyle, geneksel metin tabanlý unix oyunlarýndan "
"kart oyunlarýna, hýzla akan arcade oyunlarýna kadar geniþ bir yelpazeye"
"sahip oyunlar yüklenir. Bu göre Debian'daki oyunlarýn tamamýný "
"kapsamamakla beraber iyi bir baþlangýç noktasýdýr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Java geliþtirme ortamý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C ve C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"C ve C++ programlama dilleri ile program geliþtirmek için tam donanýmlý ortam."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Yazdýrma sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Bu görev sisteminizi yazdýrma sunucusu olacak þekilde ayarlar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "Ýspanyolca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid ""
"This task installs programs, data files,  and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Bu görev; programlarý, veri dosyalarýný, fontlarý ve dökümanlarý Ýspanyolca konuþan "
"kullanýcýlar için Debian'ýn kullanýmýný·kolaylaþtýrýcak·þekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Danca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Bu·görev;·paketleri·ve·dökümanlarý·Danca·konuþan·kullanýcýlar·için·Debian'ýn·"
"kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Masaüstü ortamý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Bu görev çeþitli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web tarayýcýlarýný içeren"
"temel \"masaüstü\" yazýlýmlarýný saðlar. Hem KDE hem de GNOME ile birlikte çalýþýr ve"
"kullanýcýnýn bu ikisi arasýnda seçim yapmasýný saðlayan bir görüntü yöneticisi saðlar."
""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kiril desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic.  It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Bu görev Kiril alfabesi ile sistemi kullanmak için gerekli yazý tipleri ve diðer"
"yazýlýmlarý saðlar. Beyaz Rusça, Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sýrpça ve"
"Ukraynaca'yý destekler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid "Russian environment"
msgstr "Rusça desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Bu görev; programlarý, veri dosyalarýný, fontlarý ve dökümanlarý Rusça konuþan "
"kullanýcýlar için Debian'ýn kullanýmýný·kolaylaþtýrýcak·þekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Satndart Linux Temeli"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Bu görev, sistemi Standart Linux Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu hale "
"getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanýza izin verir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid "X window system"
msgstr "X pencere sistemi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Bu görev tek baþýna X Pencere Sistemi çalýþtýran bir bilgisayar için temel "
"bileþenleri saðlar. X sunucusunu, X kütüphanelerini, çeþitli yazý tiplerini, "
"birkaç temel temel X istemcisi ve yardýmcý araçlarýný saðlar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "Web server"
msgstr "Web sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Bu görev genel amaçlý bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "File server"
msgstr "Dosya sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Bu görev sisteminizi dosya sunucusu olacak þekilde ayarlar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "Bu görev; programlarý, veri dosyalarýný, fontlarý ve dökümanlarý Japonca konuþan "
"kullanýcýlar için Debian'ýn kullanýmýný·kolaylaþtýrýcak·þekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid "DNS server"
msgstr "DNS sunucusu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili dökümanlarý ve yardýmcý programlarý seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Python'da betik ve basit ya da geliþmiþ uygulamalar geliþtirmek için birçok Python"
"aracý ve eklentileri. "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid "Office environment"
msgstr "Ofis ortamý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Bu görev; kelime iþlemci, hesap tablosu, sunum programý ve daha da fazlasýný ,"
"içeren ofis üretkenlik uygulamalarýný saðlar. Oldukça büyük bir yazýlým koleksiyonudur."
""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid "SQL database"
msgstr "SQL veritabaný"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Bu görev PostgreSQL veritabaný için sunucu ve istemci paketlerini seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluðu ve bazý SQL3 özellikleri sunan bir iliþkisel"
"SQL veritabanýdýr. PostgreSQL aktarým ve geliþmiþ kilitleme hizmetleriyle çok "
"kullanýcýlý veri tabaný eriþimine uygundur."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr "Tcl dili ve Tk araçseti ile uygulama geliþtirmek için genellikle kullanýlan "
"paketler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid "Polish environment"
msgstr "Polca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Bu·görev;·paketleri·ve·dökümanlarý·Polca·konuþan·kullanýcýlar·için·Debian'ýn·"
"kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid "Laptop"
msgstr "Dizüstü"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Bu görev dizüstü kullanýcýlarýnýn sistemlerinde bulmayý bekledikleri araçlarýn "
"toplamasýdýr. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell Inspiron dizüstüler için"
"bazý özel yardýmcý araçlar içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Tex/LaTeX ortamý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX ortamý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalanca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr "Bu·görev;·paketleri·ve·dökümanlarý·Katalanca·konuþan·kullanýcýlar·için·Debian'ýn·"
"kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid "French environment"
msgstr "Fransýzca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·paketleri·ve·dökümanlarý·Fransýzca·konuþan·kullanýcýlar·için·Debian'ýn·"
"kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Ufaklýk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Ufaklýk, çocuklar için uygun paketleri içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Geniþ bant internet baðlantýsý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile baðlanan bilgisayarlarýn özel ihtiyaçlarýný"
"karþýlayan paketleri seçer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid "Scientific applications"
msgstr "Bilimsel uygulamalar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Bu görev bilimsel çalýþma için uygun paketleri seçer. 'Bilimsel' in oldukça"
"serbest tanýmý altýnda bu paketler sayýsal analiz ve hesaplama, istatistiksel"
"veri analizi ve görselleþtirme için araçlar içerir."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid "German environment"
msgstr "Almanca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu·görev;·programlarý,·veri·dosyalarýný,·fontlarý·ve·dökümanlarý·Almanca·konuþan·"
"kullanýcýlar·için·Debian'ýn·kullanýmýný kolaylaþtýrýcak þekilde yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Greek environment"
msgstr "Yunanca desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev; paketleri ve dökümanlarý Yunanca konuþan kullanýcýlar için Debian'ýn "
"kullanýmýný·kolaylaþtýrýcak·þekilde·yükler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Basitleþtirilmiþ Çince desteði"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu·görev;·programlarý,·veri·dosyalarýný,·fontlarý·ve·dökümanlarý·basit·Çince·"
"karakter·kodlamasý·ile·yükleyerek,·Çince·konuþan·kullanýcýlar·için·Debian'ýn·kullanýmýný"
"kolaylaþtýrýr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid "Dialup internet"
msgstr "Telefonla internet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr "Bu görev, yavaþ kesintili çevirmeli baðlantý (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) "
"kuran bilgisayarlarýn özel ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik paketleri seçer."


Reply to: