[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Turkce konsol tuseslemleriMerhaba,

Turkce-NASIL'in eklerinde gelen 'trq' (ISO Q eslemi) ve 'trqu' (Unicode
Q eslemi) dosyalarinda kucuk bazi degisiklikler yaptim. Bu 
degisiklikleri ekteki diff'lerde gorebilirsiniz.

* Aksanli karakterler icin ilgili butun tuslara 'dead_*' serisi eklendi:

	Altgr-ğ		--> ä
	Altgr-ş		--> á
	Shift-Altgr-, 	--> à
	Shift-Altgr-3	--> â
	
* Turkce X klavyeyle uyumluluk icin normalde Eacute olarak gorulen
 konuma "backslash" atandi:

	Shift-"		--> \

Ayni degisiklikler her iki eslem icin de uygulandi. Yamalanmis haliyle
bu iki eslemi de gonderiyorum. Gorusleri olan varsa lutfen kisa surede
bildirsin, bu hafta icinde hata bildiriminde bulunacagim.

P.S. Testleri sanal konsola gecerek su sekilde yapabilirsiniz:

 'trq'
	loadkeys trq.kmap

 'trqu'
	export LANG=tr_TR.UTF-8; kbd_mode -u; loadkeys trqu.kmap
	(Unicode kipinden donusde 'kbd_mode -a'yi calistirmayi 
	unutmayin.)

-- 
roktas
32c32
< keycode  4 = three asciicircum numbersign
---
> keycode  4 = three asciicircum numbersign dead_circumflex
59a60
> 	control altgr keycode 10 = Control_bracketright
73c74,75
< keycode 14 = Delete
---
> keycode 14 = Delete Delete
> 	control	    keycode 14 = BackSpace
94c96
< keycode 26 = +gbreve +Gbreve
---
> keycode 26 = +gbreve +Gbreve dead_diaeresis
96c98
< keycode 27 = +udiaeresis +Udiaeresis asciitilde
---
> keycode 27 = +udiaeresis +Udiaeresis asciitilde dead_tilde
112c114
< keycode 39 = +scedilla +Scedilla
---
> keycode 39 = +scedilla +Scedilla dead_acute
115c117
< keycode 41 = quotedbl plusminus degree
---
> keycode 41 = quotedbl backslash plusminus degree
119c121
< keycode 43 = comma semicolon grave
---
> keycode 43 = comma semicolon grave dead_grave
17c17
< #
---
> # XXX roktas
42,43c42,43
< keycode  4 = three      asciicircum   numbersign    VoidSymbol \
<      Escape	       Escape      Escape      Escape   \
---
> keycode  4 = three      asciicircum   numbersign    dead_circumflex \
>      Escape	       Escape      Control_bracketright     Escape   \
142,143c142,143
< keycode 26 = U+011F      U+011E     VoidSymbol    VoidSymbol
< keycode 27 = U+00FC      U+00DC     asciitilde    VoidSymbol
---
> keycode 26 = U+011F      U+011E     dead_diaeresis  VoidSymbol
> keycode 27 = U+00FC      U+00DC     asciitilde    dead_tilde
195c195
< keycode 39 = U+015F	     U+015E      U+00B4      VoidSymbol \
---
> keycode 39 = U+015F	     U+015E      U+00B4     dead_acute \
203c203
< keycode 41 = quotedbl	    U+00B1     U+00B0      VoidSymbol \
---
> keycode 41 = quotedbl	    backslash    U+00B1      U+00B0 \
208c208
< keycode 43 = comma      semicolon    grave      VoidSymbol \
---
> keycode 43 = comma      semicolon    grave      dead_grave \
# Turkish ISO-8859-9 Q-Keyboard Map (105 keys PC)
# Copyright (C) Nilgün Belma Bugüner
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>, 2002
#
# Permission is granted to freely copy and distrubute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# ctrl+alt ile birlikte 8 ve 9 tuslari utf-8 ve iso8859-9 kipler arasinda,
# ayrica ctrl+alt ile birlikte 0 tusu F ve Q klavyeler arasinda
# gecis yapmak icin kullanilabilir.
#
# Aksanli karakterleri uretmeye yonelik degisiklikler
# 	Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr>, 2004
#
# 	Aksanli karakterleri (or. acute, eacute) uretmek icin aksan
# 	karakterinin goruldugu tusu altgr veya shift-altgr ile birlikte
#	tusladiktan sonra ilgili karakteri tuslayin.
#

charset "iso-8859-9"
keymaps 0-6,8-9,12
include "linux-with-alt-and-altgr"
	plain keycode 111 = Remove
	alt  keycode 111 = Meta_Control_h
strings as usual

keycode  1 = Escape
	alt    keycode  1 = Meta_Escape
keycode  2 = one exclam
	alt    keycode  2 = Meta_one
	alt shift keycode  2 = Meta_exclam
keycode  3 = two apostrophe
	control  keycode  3 = nul
	control shift keycode 3 = nul
	alt    keycode  3 = Meta_two
	alt shift keycode  3 = Meta_apostrophe
keycode  4 = three asciicircum numbersign dead_circumflex
	control  keycode  4 = Escape
	alt    keycode  4 = Meta_three
	alt shift keycode  4 = Meta_asciicircum
keycode  5 = four plus dollar
	control  keycode  5 = Control_backslash
	alt    keycode  5 = Meta_four
	alt shift keycode  5 = Meta_plus
keycode  6 = five percent
	control  keycode  6 = Control_bracketright
	alt    keycode  6 = Meta_five
	alt shift keycode  6 = Meta_percent
keycode  7 = six ampersand
	control  keycode  7 = Control_asciicircum
	alt    keycode  7 = Meta_six
	alt shift keycode  7 = Meta_ampersand
keycode  8 = seven slash braceleft
	control  keycode  8 = Control_underscore
	alt    keycode  8 = Meta_seven
	alt shift keycode  8 = Meta_slash
keycode  9 = eight parenleft bracketleft
	control  keycode  9 = Delete
	alt    keycode  9 = Meta_eight
	alt shift keycode  9 = Meta_parenleft
 control alt keycode 9 = F200
keycode 10 = nine parenright bracketright
	alt    keycode 10 = Meta_nine
	alt shift keycode 10 = Meta_parenright
	control altgr keycode 10 = Control_bracketright
 control alt keycode 10 = F201
keycode 11 = zero equal braceright
	alt    keycode 11 = Meta_zero
	alt shift keycode 11 = Meta_equal
 control alt keycode 11 = F202
keycode 12 = asterisk question backslash
	control  keycode 12 = Control_underscore
	control shift keycode 12 = Control_underscore
	alt    keycode 12 = Meta_asterisk
	alt shift keycode 12 = Meta_question
keycode 13 = minus underscore
	alt    keycode 13 = Meta_minus
	alt shift keycode 13 = Meta_underscore
keycode 14 = Delete Delete
	control	    keycode 14 = BackSpace
	alt    keycode 14 = Meta_Delete
keycode 15 = Tab
	alt    keycode 15 = Meta_Tab
keycode 16 = q
	altgr keycode 16 = at
keycode 17 = w
keycode 18 = e
keycode 19 = r
keycode 20 = t
keycode 21 = y
keycode 22 = u
	altgr keycode 22 = +ucircumflex
	altgr shift keycode 22 = +Ucircumflex
keycode 23 = +dotlessi +I
	altgr keycode 23 = +icircumflex
	altgr shift keycode 23 = +Icircumflex
keycode 24 = o
	altgr keycode 24 = +ocircumflex
	altgr shift keycode 24 = +Ocircumflex
keycode 25 = p
keycode 26 = +gbreve +Gbreve dead_diaeresis
	control  keycode 26 = Escape
keycode 27 = +udiaeresis +Udiaeresis asciitilde dead_tilde
	control  keycode 27 = Control_bracketright
keycode 28 = Return
	alt    keycode 28 = 0x080d
keycode 29 = Control
keycode 30 = a
	altgr keycode 30 = +acircumflex
	altgr shift keycode 30 = +Acircumflex
keycode 31 = s
keycode 32 = d
keycode 33 = f
keycode 34 = g
keycode 35 = h
keycode 36 = j
keycode 37 = k
keycode 38 = l
keycode 39 = +scedilla +Scedilla dead_acute
keycode 40 = +i +Idotabove
	control  keycode 40 = Control_g
keycode 41 = quotedbl backslash plusminus degree
	control  keycode 41 = nul
	alt    keycode 41 = Meta_quotedbl
keycode 42 = Shift
keycode 43 = comma semicolon grave dead_grave
	control  keycode 43 = Control_backslash
	alt    keycode 43 = Meta_comma
	alt shift keycode 43 = Meta_semicolon
keycode 44 = z Z space
keycode 45 = x
keycode 46 = c
keycode 47 = v
keycode 48 = b
keycode 49 = n
keycode 50 = m
keycode 51 = +odiaeresis +Odiaeresis
keycode 52 = +ccedilla +Ccedilla
keycode 53 = period colon slash
	control  keycode 53 = Delete
	alt    keycode 53 = Meta_period
	alt shift keycode 53 = Meta_colon
keycode 54 = Shift
keycode 56 = Alt
keycode 57 = space nobreakspace
	control  keycode 57 = nul
	alt    keycode 57 = Meta_space
keycode 58 = Caps_Lock
keycode 86 = less greater bar brokenbar
	alt    keycode 86 = Meta_less
	alt shift keycode 86 = Meta_greater
keycode 97 = Control
string F200 = "export LANG=tr_TR.UTF-8; kbd_mode -u; loadkeys trqu; echo -ne '\\033\\045G\\033(K'\015"
string F201 = "export LANG=tr_TR; kbd_mode -a; loadkeys trq; echo -ne '\\033\\045@\\033(B'\015"
string F202 = "loadkeys trf; echo \015"
# Turkish UTF-8 Q-Keybord Map (105 keys PC)
# Copyright (C) Nilgün Belma Bugüner
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>, 2002
#
# Permission is granted to freely copy and distrubute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# CapsLock Turkce karakterlerde calismazsa sol tarafta ctrl ve Alt tuslari
# arasindaki win tusunu kullanabilirsiniz. CapsLock tusu ile birlikte
# kullanmamanizi oneririm, yoksa diger karakterler kucuk cikar.
#
# ctrl+alt ile birlikte 8 ve 9 tuslari utf-8 ve iso8859-9 kipler arasinda,
# ayrica ctrl+alt ile birlikte 0 tusu F ve Q klavyeler arasinda
# gecis yapmak icin kullanilabilir.
#
# Aksanli karakterleri uretmeye yonelik degisiklikler
# 	Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr>, 2004
#
# 	Aksanli karakterleri (or. acute, eacute) uretmek icin aksan
# 	karakterinin goruldugu tusu altgr veya shift-altgr ile birlikte
#	tusladiktan sonra ilgili karakteri tuslayin.
#

charset "iso-10646-18"
keymaps 0-15
strings as usual
#        Kendi +Shift +AltGr +Shift
#                   +AltGr
# Kendi      0   1    2    3
# +Control    4   5    6    7
# +Alt      8   9    10   11
# +Control+Alt	 12   13   14   15

keycode  1 = Escape      Escape      Escape      Escape \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_Escape      Meta_Escape   Meta_Escape   Meta_Escape

keycode  2 = one       exclam      VoidSymbol    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_one       Meta_exclam   Meta_one     Meta_exclam \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol

keycode  3 = two       apostrophe    U+00A3      VoidSymbol \
     nul          nul       nul       nul    \
     Meta_two       Meta_at     Meta_two     Meta_at  \
     nul          nul       nul       nul

keycode  4 = three      asciicircum   numbersign    dead_circumflex \
     Escape        Escape   Control_bracketright Escape \
     Meta_three      Meta_numbersign Meta_three    Meta_numbersign

keycode  5 = four       plus       dollar      VoidSymbol \
     Control_backslash Control_backslash Control_backslash Control_backslash \
     Meta_four       Meta_dollar   Meta_four    Meta_dollar

keycode  6 = five       percent     U+00BD      VoidSymbol \
 Control_bracketright Control_bracketright Control_bracketright Control_bracketright\
     Meta_five       Meta_percent   Meta_five    Meta_percent

keycode  7 = six       ampersand    VoidSymbol    VoidSymbol \
 Control_asciicircum Control_asciicircum Control_asciicircum Control_asciicircum \
     Meta_six       Meta_asciicircum Meta_six     Meta_asciicircum \
 Meta_Control_asciicircum Meta_Control_asciicircum Meta_Control_asciicircum Meta_Control_asciicircum
 
keycode  8 = seven      slash      braceleft    VoidSymbol \
  Control_underscore Control_underscore Control_underscore Control_underscore \
     Meta_seven      Meta_ampersand  Meta_seven    Meta_ampersand

keycode  9 = eight      parenleft    bracketleft   VoidSymbol \
     Delete        Delete      Delete      Delete	  \
     Meta_eight      Meta_asterisk  Meta_eight    Meta_asterisk \
     F200         F200       F200       F200

keycode 10 = nine       parenright    bracketright   VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_nine       Meta_parenleft  Meta_nine    Meta_parenleft \
     F201         F201       F201       F201

keycode 11 = zero       equal      braceright    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_zero       Meta_parenright Meta_zero    Meta_parenright \
     F202         F202       F202       F202

keycode 12 = asterisk     question     backslash    VoidSymbol \
     Control_underscore  VoidSymbol  Control_underscore VoidSymbol \
     Meta_minus      VoidSymbol    Meta_minus    VoidSymbol \
   Meta_Control_underscore VoidSymbol Meta_Control_underscore VoidSymbol

keycode 13 = minus      underscore    minus      underscore \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_equal      Meta_plus    Meta_equal    Meta_plus

keycode 14 = BackSpace    BackSpace    BackSpace    BackSpace \
     Delete        Delete      Delete      Delete \
     Meta_BackSpace    Meta_BackSpace  Meta_BackSpace  Meta_BackSpace \
     Meta_Delete      Meta_Delete   Meta_Delete   Meta_Delete

keycode 15 = Tab       F215       Tab       F215 \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_Tab       Meta_Tab     Meta_Tab     Meta_Tab

keycode 16 = +q        +Q        at        VoidSymbol \
     Control_q       Control_q    Control_q    Control_q \
     Meta_q        Meta_Q      Meta_q      Meta_Q \
     Meta_Control_q    Meta_Control_q  Meta_Control_q  Meta_Control_q

keycode 17 = +w        +W        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_w       Control_w    Control_w    Control_w \
     Meta_w        Meta_W      Meta_w      Meta_W \
     Meta_Control_w    Meta_Control_w  Meta_Control_w  Meta_Control_w
     
keycode 18 = +e        +E        U+20AC      VoidSymbol \
     Control_e       Control_e    Control_e    Control_e \
     Meta_e        Meta_E      Meta_e      Meta_E \
     Meta_Control_e    Meta_Control_e  Meta_Control_e  Meta_Control_e

keycode 19 = +r        +R        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_r       Control_r    Control_r    Control_r \
     Meta_r        Meta_R      Meta_r      Meta_R \
     Meta_Control_r    Meta_Control_r  Meta_Control_r  Meta_Control_r

keycode 20 = +t        +T        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_t       Control_t    Control_t    Control_t \
     Meta_t        Meta_T      Meta_t      Meta_T \
     Meta_Control_t    Meta_Control_t  Meta_Control_t  Meta_Control_t

keycode 21 = +y        +Y        U+00A5      VoidSymbol \
     Control_y       Control_y    Control_y    Control_y \
     Meta_y        Meta_Y      Meta_y      Meta_Y \
     Meta_Control_y    Meta_Control_y  Meta_Control_y  Meta_Control_y

keycode 22 = +u        +U        U+00FB      U+00DB \
     Control_u       Control_u    Control_u    Control_u \
     Meta_u        Meta_U      Meta_u      Meta_U \
     Meta_Control_u    Meta_Control_u  Meta_Control_u  Meta_Control_u

keycode 23 = U+0131      +I        U+00EE      U+00CE
keycode 24 = +o        +O        U+00F4      U+00D4 \
     Control_o       Control_o    Control_o    Control_o \
     Meta_o        Meta_O      Meta_o      Meta_O \
     Meta_Control_o    Meta_Control_o  Meta_Control_o  Meta_Control_o

keycode 25 = +p        +P        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_p       Control_p    Control_p    Control_p \
     Meta_p        Meta_P      Meta_p      Meta_P \
     Meta_Control_p    Meta_Control_p  Meta_Control_p  Meta_Control_p

keycode 26 = U+011F      U+011E      dead_diaeresis  VoidSymbol
keycode 27 = U+00FC      U+00DC      asciitilde    dead_tilde
keycode 28 = Return      Return      Return      Return \
     Return        Return      Return      Return \
     Meta_Control_m    Meta_Control_m  Meta_Control_m  Meta_Control_m \
     AltGr_Lock      AltGr_Lock    AltGr_Lock    AltGr_Lock

keycode 29 = Control
keycode 30 = +a        +A        U+00E2      U+00C2 \
     Control_a       Control_a    Control_a    Control_a \
     Meta_a        Meta_A      Meta_a      Meta_A \
     Meta_Control_a    Meta_Control_a  Meta_Control_a  Meta_Control_a

keycode 31 = +s        +S        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_s       Control_s    Control_s    Control_s \
     Meta_s        Meta_S      Meta_s      Meta_S \
     Meta_Control_s    Meta_Control_s  Meta_Control_s  Meta_Control_s

keycode 32 = +d        +D        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_d       Control_d    Control_d    Control_d \
     Meta_d        Meta_D      Meta_d      Meta_D \
     Meta_Control_d    Meta_Control_d  Meta_Control_d  Meta_Control_d

keycode 33 = +f        +F        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_f       Control_f    Control_f    Control_f \
     Meta_f        Meta_F      Meta_f      Meta_F \
     Meta_Control_f    Meta_Control_f  Meta_Control_f  Meta_Control_f

keycode 34 = +g        +G        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_g       Control_g    Control_g    Control_g \
     Meta_g        Meta_G      Meta_g      Meta_G \
     Meta_Control_g    Meta_Control_g  Meta_Control_g  Meta_Control_g

keycode 35 = +h        +H        VoidSymbol    VoidSymbol \
     BackSpace       F1        BackSpace    F1 \
     Meta_h        Meta_H      Meta_h      Meta_H \
     Meta_BackSpace    Meta_BackSpace  Meta_BackSpace  Meta_BackSpace

keycode 36 = +j        +J        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Linefeed       Linefeed     Linefeed     Linefeed \
     Meta_j        Meta_J      Meta_j      Meta_J \
     Meta_Linefeed     Meta_Linefeed  Meta_Linefeed  Meta_Linefeed

keycode 37 = +k        +K        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_k       Control_k    Control_k    Control_k \
     Meta_k        Meta_K      Meta_k      Meta_K \
     Meta_Control_k    Meta_Control_k  Meta_Control_k  Meta_Control_k

keycode 38 = +l        +L        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_l       Control_l    Control_l    Control_l \
     Meta_l        Meta_L      Meta_l      Meta_L \
     Meta_Control_l    Meta_Control_l  Meta_Control_l  Meta_Control_l

keycode 39 = U+015F	    U+015E      U+00B4      dead_acute \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_semicolon	    Meta_colon    Meta_semicolon  Meta_colon

keycode 40 = +i        U+0130      apostrophe    VoidSymbol \
     Control_l       Control_l    Control_l    Control_l \
     Meta_apostrophe    Meta_quotedbl  Meta_apostrophe Meta_quotedbl

keycode 41 = quotedbl	    backslash    U+00B1      U+00B0 \
     nul          nul       nul       nul \
     Meta_grave      Meta_asciitilde Meta_grave    Meta_asciitilde

keycode 42 = Shift		 
keycode 43 = comma      semicolon    grave      dead_grave \
  Control_backslash Control_backslash Control_backslash Control_backslash \
     Meta_backslash    Meta_bar     Meta_backslash  Meta_bar \
 Meta_Control_backslash Meta_Control_backslash Meta_Control_backslash Meta_Control_backslash
 
keycode 44 = +z        +Z        U+00AB      VoidSymbol \
     Control_z       Control_z    Control_z    Control_z \
     Meta_z        Meta_Z      Meta_z      Meta_Z \
     Meta_Control_z    Meta_Control_z  Meta_Control_z  Meta_Control_z

keycode 45 = +x        +X        U+00BB      VoidSymbol \
     Control_x       Control_x    Control_x    Control_x \
     Meta_x        Meta_X      Meta_x      Meta_X \
     Meta_Control_x    Meta_Control_x  Meta_Control_x  Meta_Control_x

keycode 46 = +c        +C        U+00A9      VoidSymbol \
     Control_c       Control_c    Control_c    Control_c \
     Meta_c        Meta_C      Meta_c      Meta_C \
     Meta_Control_c    Meta_Control_c  Meta_Control_c  Meta_Control_c

keycode 47 = +v        +V        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_v       Control_v    Control_v    Control_v \
     Meta_v        Meta_V      Meta_v      Meta_V \
     Meta_Control_v    Meta_Control_v  Meta_Control_v  Meta_Control_v

keycode 48 = +b        +B        U+00A0      VoidSymbol \
     Control_b       Control_b    Control_b    Control_b \
     Meta_b        Meta_B      Meta_b      Meta_B \
     Meta_Control_b    Meta_Control_b  Meta_Control_b  Meta_Control_b

keycode 49 = +n        +N        VoidSymbol    VoidSymbol \
     Control_n       Control_n    Control_n    Control_n \
     Meta_n        Meta_N      Meta_n      Meta_N \
     Meta_Control_n    Meta_Control_n  Meta_Control_n  Meta_Control_n

keycode 50 = +m        +M        U+00B5      VoidSymbol \
     Control_m       Control_m    Control_m    Control_m \
     Meta_m        Meta_M      Meta_m      Meta_M \
     Meta_Control_m    Meta_Control_m  Meta_Control_m  Meta_Control_m

keycode 51 = U+00F6	    U+00D6      VoidSymbol    VoidSymbol \
     VoidSymbol      VoidSymbol    VoidSymbol    VoidSymbol \
     Meta_comma      Meta_less    Meta_comma    Meta_less

keycode 52 = U+00E7	    U+00C7      VoidSymbol    VoidSymbol \
     Compose        Compose     Compose     Compose \
     Meta_period      Meta_greater   Meta_period   Meta_greater

keycode 53 = period      colon      U+2022      VoidSymbol \
     Delete        Delete      Delete      Delete \
     Meta_slash      Meta_question  Meta_slash    Meta_question
keycode 54 = Shift
keycode 55 = KP_Multiply   KP_Multiply   Hex_C      KP_Multiply \
     KP_Multiply      Hex_C      KP_Multiply   Hex_C \
     KP_Multiply      Hex_C      KP_Multiply   Hex_C \
     KP_Multiply      KP_Multiply   KP_Multiply   KP_Multiply
keycode 56 = Alt
keycode 57 = space      space      U+00A0      U+00A0 \
     nul          VoidSymbol    nul       VoidSymbol \
     Meta_space      Meta_space    Meta_space    Meta_space

keycode 58 = Shift_Lock
keycode 59 = F1        F1        F1        F11 \
     F21          F31       F21       F31 \
     Console_1       Console_1    Console_1    Console_13 \
     Console_1       Console_13    Console_1    Console_13

keycode 60 = F2        F2        F2        F12 \
     F22          F32       F22       F32 \
     Console_2       Console_2    Console_2    Console_14 \
     Console_2       Console_14    Console_2    Console_14

keycode 61 = F3        F3        F3        F13 \
     F23          F33       F23       F33 \
     Console_3       Console_3    Console_3    Console_15 \
     Console_3       Console_15    Console_3    Console_15

keycode	 62 = F4        F4        F4        F14 \
     F24          F34       F24       F34 \
     Console_4       Console_4    Console_4    Console_16 \
     Console_4       Console_16    Console_4    Console_16

keycode	 63 = F5        F5        F5        F15 \
     F25          F35       F25       F35 \
     Console_5       Console_5    Console_5    Console_17 \
     Console_5       Console_17    Console_5    Console_17

keycode	 64 = F6        F6        F6        F16 \
     F26          F36       F26       F36 \
     Console_6       Console_6    Console_6    Console_18 \
     Console_6       Console_18    Console_6    Console_18

keycode	 65 = F7        F7        F7        F17 \
     F27          F37       F27       F37 \
     Console_7       Console_7    Console_7    Console_19 \
     Console_7       Console_19    Console_7    Console_19

keycode	 66 = F8        F8        F8        F18 \
     F28          F38       F28       F38 \
     Console_8       Console_8    Console_8    Console_20 \
     Console_8       Console_20    Console_8    Console_20

keycode	 67 = F9        F9        F9        F19 \
     F29          F39       F29       F39 \
     Console_9       Console_9    Console_9    Console_21 \
     Console_9       Console_21    Console_9    Console_21

keycode	 68 = F10       F10       F10       F20 \
     F30          F40       F30       F40 \
     Console_10      Console_10    Console_10    Console_22 \
     Console_10      Console_22    Console_10    Console_22

keycode	 69 = Num_Lock	    Bare_Num_Lock	Hex_A      Bare_Num_Lock \
     Num_Lock       Hex_A      Num_Lock     Hex_A \
     Num_Lock       Hex_A      Num_Lock     Hex_A \
     Num_Lock       Num_Lock     Num_Lock     Num_Lock

keycode	 70 = Scroll_Lock   Show_Memory   Scroll_Lock   Show_Memory \
     Show_State      VoidSymbol    Show_State    VoidSymbol \
     Scroll_Lock      Show_Registers  Scroll_Lock   Show_Registers

keycode	 71 = KP_7       KP_7       Hex_7      KP_7 \
     KP_7         Hex_7      KP_7       Hex_7 \
     Ascii_7        Hex_7      Ascii_7     Hex_7 \
     KP_7         KP_7       KP_7       KP_7

keycode	 72 = KP_8       KP_8       Hex_8      KP_8 \
     KP_8         Hex_8      KP_8       Hex_8 \
     Ascii_8        Hex_8      Ascii_8     Hex_8 \
     KP_8         KP_8       KP_8       KP_8

keycode	 73 = KP_9       KP_9       Hex_9      KP_9 \
     KP_9         Hex_9      KP_9       Hex_9 \
     Ascii_9        Hex_9      Ascii_9     Hex_9 \
     KP_9         KP_9       KP_9       KP_9

keycode	 74 = KP_Subtract   KP_Subtract   Hex_D      KP_Subtract \
     KP_Subtract      Hex_D      KP_Subtract   Hex_D \
     KP_Subtract      Hex_D      KP_Subtract   Hex_D \
     KP_Subtract      KP_Subtract   KP_Subtract   KP_Subtract

keycode	 75 = KP_4       KP_4       Hex_4      KP_4 \
     KP_4         Hex_4      KP_4       Hex_4 \
     Ascii_4        Hex_4      Ascii_4     Hex_4 \
     KP_4         KP_4       KP_4       KP_4

keycode	 76 = KP_5       KP_5       Hex_5      KP_5 \
     KP_5         Hex_5      KP_5       Hex_5 \
     Ascii_5        Hex_5      Ascii_5     Hex_5 \
     KP_5         KP_5       KP_5       KP_5

keycode	 77 = KP_6       KP_6       Hex_6      KP_6 \
     KP_6         Hex_6      KP_6       Hex_6 \
     Ascii_6        Hex_6      Ascii_6     Hex_6 \
     KP_6         KP_6       KP_6       KP_6

keycode	 78 = KP_Add      KP_Add      Hex_E      KP_Add \
     KP_Add        Hex_E      KP_Add      Hex_E \
     KP_Add        Hex_E      KP_Add      Hex_E \
     KP_Add        KP_Add      KP_Add      KP_Add

keycode	 79 = KP_1       KP_1       Hex_1      KP_1 \
     KP_1         Hex_1      KP_1       Hex_1 \
     Ascii_1        Hex_1      Ascii_1     Hex_1 \
     KP_1         KP_1       KP_1       KP_1

keycode	 80 = KP_2       KP_2       Hex_2      KP_2 \
     KP_2         Hex_2      KP_2       Hex_2 \
     Ascii_2        Hex_2      Ascii_2     Hex_2 \
     KP_2         KP_2       KP_2       KP_2

keycode	 81 = KP_3       KP_3       Hex_3      KP_3 \
     KP_3         Hex_3      KP_3       Hex_3 \
     Ascii_3        Hex_3      Ascii_3     Hex_3 \
     KP_3         KP_3       KP_3       KP_3

keycode	 82 = KP_0       KP_0       Hex_0      KP_0 \
     KP_0         Hex_0      KP_0       Hex_0 \
     Ascii_0        Hex_0      Ascii_0     Hex_0 \
     KP_0         KP_0       KP_0       KP_0

keycode 83 = KP_Period    KP_Period    KP_Period    KP_Period \
     KP_Period       KP_Period    Boot       KP_Period \
     KP_Period       KP_Period    KP_Period    KP_Period \
     Boot         KP_Period    Boot       KP_Period

keycode 84 = Last_Console
keycode 85 = VoidSymbol
keycode 86 = less       greater     bar       U+00A6
keycode	 87 = F11       F11       F11       F21 \
     F31          F41       F31       F41 \
     Console_11      Console_11    Console_11    Console_23 \
     Console_11      Console_23    Console_11    Console_23

keycode	 88 = F12       F12       F12       F22 \
     F32          F42       F32       F42 \
     Console_12      Console_12    Console_12    Console_24 \
     Console_12      Console_24    Console_12    Console_24
	 
keycode 89 = VoidSymbol
keycode 90 = VoidSymbol
keycode 91 = VoidSymbol
keycode 92 = VoidSymbol
keycode 93 = VoidSymbol
keycode 94 = VoidSymbol
keycode 95 = VoidSymbol
keycode 96 = KP_Enter     KP_Enter     Hex_F      KP_Enter \
     KP_Enter       Hex_F      KP_Enter     Hex_F \
     Hex_F         Hex_F      Hex_F      Hex_F \
     AltGr_Lock      AltGr_Lock    AltGr_Lock    AltGr_Lock

keycode 97 = Control

keycode 98 = KP_Divide    KP_Divide    Hex_B      KP_Divide \
     KP_Divide       Hex_B      KP_Divide    Hex_B \
     Hex_B         Hex_B      Hex_B      Hex_B \
     KP_Divide       KP_Divide    KP_Divide    KP_Divide

keycode 99 = Control_backslash
keycode 100 = AltGr      AltGr      AltGr      AltGr \
     AltGr         AltGr      AltGr      AltGr \
     Compose        Compose     Compose     Compose \
     AltGr         AltGr      AltGr      AltGr
keycode 101 = Break
keycode 102 = Find       F102       Find       F102   
keycode 103 = Up        Up        Up        F103 \
     Up          F103       Up        Up \
     KeyboardSignal    KeyboardSignal  KeyboardSignal  KeyboardSignal \
     Up          Up        Up        Up

keycode 104 = Prior      Scroll_Backward Prior      Scroll_Backward

keycode 105 = Left       Left       Left       F105 \
     Left         F105       Left       Left \
     Decr_Console     Decr_Console   Decr_Console   Decr_Console \
     Left         Left       Left       Left

keycode 106 = Right      Right      Right      F106 \
     Right         F106       Right      F106 \
     Incr_Console     Incr_Console   Incr_Console   Incr_Console \
     Right         Right      Right      Right

keycode 107 = Select      F108       Select      F108
keycode 108 = Down       Down       Down       F107

keycode 109 = Next       Scroll_Forward  Next       Scroll_Forward
keycode 110 = Insert      F110       Insert      F110
keycode 111 = Remove      Remove      Remove      F111 \
     Delete        Delete      Delete      Delete \
     Meta_Delete      Meta_Delete   Meta_Delete   Meta_Delete \
     Boot         Boot       Boot       Boot

keycode 112 = Macro
keycode 113 = F13
keycode 114 = F14
keycode 115 = Help
keycode 116 = Do
keycode 117 = F17
keycode 118 = KP_MinPlus
keycode 119 = Pause
keycode 120 = VoidSymbol
keycode 121 = VoidSymbol
keycode 122 = VoidSymbol
keycode 123 = VoidSymbol
keycode 124 = VoidSymbol
keycode 125 = Shift_Lock
keycode 126 = Caps_On
keycode 127 = Uncaps_Shift

string F1 = "\033[[A"
string F2 = "\033[[B"
string F3 = "\033[[C"
string F4 = "\033[[D"
string F5 = "\033[[E"
string F6 = "\033[17~"
string F7 = "\033[18~"
string F8 = "\033[19~"
string F9 = "\033[20~"
string F10 = "\033[21~"
string F11 = "\033[23~"
string F12 = "\033[24~"
string F13 = "\033[25~"
string F14 = "\033[26~"
string F15 = "\033[28~"
string F16 = "\033[29~"
string F17 = "\033[31~"
string F18 = "\033[32~"
string F19 = "\033[33~"
string F20 = "\033[34~"
string Find = "\033[1~"
string Insert = "\033[2~"
string Remove = "\033[3~"
string Select = "\033[4~"
string Prior = "\033[5~"
string Next = "\033[6~"
string Macro = "\033[M"
string Pause = "\033[P"
string F21 = "\033[35~"
string F22 = "\033[36~"
string F23 = "\033[37~"
string F24 = "\033[38~"
string F25 = "\033[39~"
string F26 = "\033[40~"
string F27 = "\033[41~"
string F28 = "\033[42~"
string F29 = "\033[43~"
string F30 = "\033[44~"
string F31 = "\033[45~"
string F32 = "\033[46~"
string F33 = "\033[47~"
string F34 = "\033[48~"
string F35 = "\033[49~"
string F36 = "\033[50~"
string F37 = "\033[51~"
string F38 = "\033[52~"
string F39 = "\033[53~"
string F40 = "\033[54~"
string F41 = "\033[55~"
string F42 = "\033[56~"
string F102 = "\033[7$"
string F103 = "\033[a"
string F105 = "\033[d"
string F106 = "\033[c"
string F107 = "\033[8$"
string F108 = "\033[b"
string F110 = "\033[2$"
string F111 = "\033[3$"
string F200 = "export LANG=tr_TR.UTF-8; kbd_mode -u; loadkeys trqu; echo -ne '\\033\\045G\\033(K'\015"
string F201 = "export LANG=tr_TR; kbd_mode -a; loadkeys trq; echo -ne '\\033\\045@\\033(B'\015"
string F202 = "loadkeys trfu; echo \015"
string F215 = "\033[Z"

Reply to: