[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] transaction* Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net> [2004-02-03 20:12:59+0200]
> transaction = aktarım ???

Veri/Bilgi aktarimi

> arcade = ???

Bu zor :-)  Cevirinin Debconf ekraninda asiri yer kaplamamasi da 
gerekiyor.  Simdilik 'arkad' olarak biraksak mi acaba?

> script = betik ???

Evet, bu yayginlasti artik.

-- 
roktasReply to: