[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libc ve türkçe desteği* Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com> [2003-12-28 05:50:23+0200]
> Bu bir bug değil mi?

`glibc'nin isaret ettiginiz yerlerini okudum.  Bence de bu bir bug.
Verdiginiz ornegi daha basit olarak suna indirgeyebiliriz:

	#include <stdio.h>
	#include <locale.h>
	#include <wchar.h>


	int main(void)
	{
	  /* Needs: setlocale (LC_ALL, "tr_TR"); */
	  setlocale (LC_ALL, "");

	  wprintf(L"Teşekkürler\n");

	  return 0;
	}

`glibc' maintainer Ulrich Drepper'in aktif olarak takip ettigi liste su:

	http://sources.redhat.com/ml/bug-glibc

Yukaridaki kod ornegiyle buraya bir hata bildiriminde bulunmak yararli
olur.

-- 
roktasReply to: