[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svensk översättning av Debian Edu Bullseye release announcementOn Sat, 13 Mar 2021 00:35:11 +0100,
Anders Jonsson<anders.jonsson@norsjovallen.se> wrote:
>
-------------------------------- 8< --------------------------------
>Har läst igenom och såg några småsaker:
>
>
> >Debian Edu 10
> >Debian 10 <q>Bullseye</q>  
>
>Såg två ställen med detta, ska vara 11.

Fixat.


> >Den fullständiga listan som inkluderar mer detaljerad information är
> >en <a
> >href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Bullseye/Features#New_features_in_Debian_Edu_Bullseye";>Debian
> >Edu manual chapter</a>.  
>
>
>"är en del av det relaterade" verkar det vara om man ser till
>originalet. Beskrivningen av länken kan även här översättas "kapitlet
>i Debian Edu-manualen" som det görs i ett senare stycke.
>

GAH, jag vet ju att jag såg det där, men så missade jag det ändå! Tack
för uppmärksamheten.

>
> >Nytt verkgtyg  
>
>"verktyg"

Tack! Rättningarna hittas i Git-förrådet:
https://salsa.debian.org/publicity-team/announcements/-/commit/a68d42fd3424177d2e40058aada01206284b80c7

och jag hittade även några ytterligare småfel jag själv är ansvarig för:

https://salsa.debian.org/publicity-team/announcements/-/commit/103ce1a083b941a4c35a2191610d1b288687aecc

(Inte min dag för översättningar idag, uppenbarligen... ;)

Stort tack för korrekturläsningen.

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
andreas@ronnquist.net


Reply to: