[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ddclient 3.9.1-7: Please update debconf PO translation for the package ddclient> Jag lade märke till följande:

Helt rätt! Fixat. Om jag inte hör något nytt under dagen
så skickar jag filen med uppdateringarna till Richard ikväll.

 / Sebastian


Reply to: