[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Orphaned l10n/i18n-related packages2011/5/30 Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>:
> On Sat, 28 May 2011, Christian PERRIER wrote:
>
>>> - myspell-sv (Swedish)
>
> Jag har paketet installerat som nåt beroende på grund av något men
> engentligen så ger jag fan i det.
> Plus då att jag inte kan paketering och sånt så titta inte på mig vad gäller
> att ta hand om det här.

Jag har tittat på det där ledsna paketet någon gång, men har det inte
ens installerat -- allt jag skriver som ska stavningskollas skriver
jag på engelska :-? -- så mitt intresse för att göra något är lågt.
Till det kommer att jag inte kan packa paket och att jag inte ens
hinner med det jag redan har på mitt bord.

Martin


Reply to: