[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Orphaned l10n/i18n-related packagesOn Sat, 28 May 2011, Christian PERRIER wrote:

- myspell-sv (Swedish)

Jag har paketet installerat som nåt beroende på grund av något men engentligen så ger jag fan i det. Plus då att jag inte kan paketering och sånt så titta inte på mig vad gäller att ta hand om det här.

Så fick jag det sagt =)

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier makes abstract algebra look like elementary algebra.


Reply to: