[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://debsums/man/sv.poMartin Bagge / brother:

ANTECKNINGAR
notes=anteckningar?
Fan vet asså.
Det här är säkert standardiserat nånstans.

Jag använder i alla fall "ANTECKNINGAR" i manualsidesöversättningarna för dpkg-sviten.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: