[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debsums/man/sv.poslant på stavningen till debsums på den här, fixar till det hela.

-------- Original Message --------
Subject: [RFR] po://dembsums/man/sv.po
Date: Tue, 02 Nov 2010 12:49:25 +0100
From: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
To: debian-l10n-swedish@lists.debian.org

Hej
Jag passade på att uppdatera manualsidan för debsums, det vore verkligen
vänligt om någon kunde göra en övergång av den. Jag brukar inte göra den
här typen av översättningar (men kommer troligen att ta tag i det framöver).

- borde gå att diffa mot den fil som Daniel skickade till listan tidigare.
- originalöversättningen har några år på nacken så det kanske behövs en
komplett kontroll?
- fokusera gärna på mina tabbar =)

Kommentarer fram till den 7/11, den ska skickas in senast den 10/11 OJMR.

-- 
brother
http://sis.bthstudent.se

# Swedish translation of debsums manpage
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2010.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debsums 2.0.26 manpage\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-20 14:01-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-02 12:44+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: TH
#. type: TH
#: debsums.1:5 debsums_init.8:1 debsums_gen.8:1
#, no-wrap
msgid "DEBSUMS"
msgstr "DEBSUMS"

# type: TH
#. type: TH
#: debsums.1:5
#, no-wrap
msgid "\\*(Dt"
msgstr "\\*(Dt"

# type: TH
#. type: TH
#: debsums.1:5
#, no-wrap
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

# type: TH
#. type: TH
#: debsums.1:5
#, no-wrap
msgid "User Commands"
msgstr "Användarkommandon"

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:6 debsums_init.8:2 debsums_gen.8:2
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:8
msgid "debsums - check the MD5 sums of installed Debian packages"
msgstr ""
"debsums - kontrollera MD5-kontrollsummorna för installerade Debian-paket"

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:8 debsums_init.8:4 debsums_gen.8:4
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "SYNOPSIS"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:13
msgid "B<debsums> [I<options>] [I<package>|I<deb>] \\&..."
msgstr "B<debsums> [I<flaggor>] [I<paket>|I<deb>] \\&..."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:13 debsums_init.8:6 debsums_gen.8:11
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "BESKRIVNING"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:16
msgid ""
"Verify installed Debian package files against MD5 checksum lists from /var/"
"lib/dpkg/info/*.md5sums."
msgstr ""
"Verifiera installerade Debian-paketfiler mot lista av MD5-kontrollsummor "
"från /var/lib/dpkg/info/*.md5sums."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:19
msgid ""
"B<debsums> can generate checksum lists from deb archives for packages that "
"don't include one."
msgstr ""
"B<debsums> kan generera listor av kontrollsummor från deb-arkiven för paket "
"som inte inkluderar en."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:19 debsums_gen.8:40
#, no-wrap
msgid "OPTIONS"
msgstr "FLAGGOR"

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:20
#, no-wrap
msgid "B<-a>, B<--all>"
msgstr "B<-a>, B<--all>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:23
msgid "Also check configuration files (normally excluded)."
msgstr "Också kontrollera konfigurationsfiler (normalt sett exkluderat)."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:23
#, no-wrap
msgid "B<-e>, B<--config>"
msgstr "B<-e>, B<--config>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:26
msgid "B<Only> check configuration files."
msgstr "B<Endast> kontrollera konfigurationsfiler."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:26
#, no-wrap
msgid "B<-c>, B<--changed>"
msgstr "B<-c>, B<--changed>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:30
msgid "Report changed file list to stdout (implies B<-s>)."
msgstr "Rapportera ändrad fillista till standard ut (antyder B<-s>)."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:30
#, no-wrap
msgid "B<-l>, B<--list-missing>"
msgstr "B<-l>, B<--list-missing>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:33
msgid "List packages (or debs) which don't have an MD5 sums file."
msgstr ""
"Lista paket (eller deb-arkiv) som inte har en fil med MD5-kontrollsumma."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:33
#, no-wrap
msgid "B<-s>, B<--silent>"
msgstr "B<-s>, B<--silent>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:36
msgid "Only report errors."
msgstr "Rapportera endast fel."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:36
#, no-wrap
msgid "B<-m>, B<--md5sums>=I<file>"
msgstr "B<-m>, B<--md5sums>=I<fil>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:40
msgid "Read list of deb checksums from I<file>."
msgstr "Läs in lista av deb-kontrollsummor från I<fil>."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:40
#, no-wrap
msgid "B<-r>, B<--root>=I<dir>"
msgstr "B<-r>, B<--root>=I<katalog>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:43
msgid "Root directory to check (default /)."
msgstr "Rotkatalog att kontrollera (standard /)."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:43
#, no-wrap
msgid "B<-d>, B<--admindir>=I<dir>"
msgstr "B<-d>, B<--admindir>=I<katalog>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:46
msgid "dpkg admin directory (default /var/lib/dpkg)."
msgstr "administrationskatalog för dpkg (standard /var/lib/dpkg)."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:46
#, no-wrap
msgid "B<-p>, B<--deb-path>=I<dir>[:I<dir>...]"
msgstr "B<-p>, B<--deb-path>=I<katalog>[:I<katalog>...]"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:50
msgid ""
"Directories in which to look for debs derived from the package name (default "
"is the current directory)."
msgstr ""
"Kataloger som ska letas i efter deb-filer som härstammar från paketnamnet "
"(standard är aktuell katalog)."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:54
msgid ""
"A useful value is /var/cache/apt/archives when using B<apt-get autoclean> or "
"not clearing the cache at all. The command:"
msgstr ""
"Ett användbart värde är /var/cache/apt/archives när B<apt-get autoclean> "
"används eller inte rensa cachen alls. Kommandot:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:57
msgid "apt-get --reinstall -d install \\`debsums -l\\`"
msgstr "apt-get --reinstall -d install \\`debsums -l\\`"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:61
msgid ""
"may be used to populate the cache with any debs not already in the cache."
msgstr ""
"kan användas för att befolka cachen med de deb-filer som inte redan finns i "
"cachen."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:69
msgid ""
"B<Note:> This doesn't work for CD-ROM and other local sources as packages "
"are not copied to /var/cache. Simple B<file> sources (all debs in a single "
"directory) should be added to the B<-p> list."
msgstr ""
"B<Notera:> Det här fungerar inte för cd-rom och andra lokala källor eftersom "
"paket inte kopieras till /var/cache. Enkla B<fil> källor (alla deb-filer i "
"en enda katalog) bör läggas till i listan B<-p>."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:69
#, no-wrap
msgid "B<-g>, B<--generate>=[B<missing>|B<all>][,B<keep>[,B<nocheck>]]"
msgstr "B<-g>, B<--generate>=[B<missing>|B<all>][,B<keep>[,B<nocheck>]]"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:77
msgid ""
"Generate MD5 sums from deb contents. If the argument is a package name "
"rather than a deb archive, the program will look for a deb named "
"I<package>_I<version>_I<arch>.deb in the directories given by the B<-p> "
"option."
msgstr ""
"Generera MD5-kontrollsummor från deb-innehåll. Om argumentet är ett "
"paketnamn istället för än ett deb-arkiv, kommer programmet att leta efter en "
"deb med namnet I<package>_I<version>_I<arch>.deb i katalogerna som anges med "
"flaggan B<-p>."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:78
#, no-wrap
msgid "B<missing>"
msgstr "B<missing>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:81
msgid "Generate MD5 sums from the deb for packages which don't provide one."
msgstr "Generera MD5-kontrollsummor från deb-filen för paket som inte har en."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:81
#, no-wrap
msgid "B<all>"
msgstr "B<all>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:85
msgid ""
"Ignore the on disk sums and use the one supplied in the deb, or generated "
"from it if none exists."
msgstr ""
"Ignorera kontrollsummorna på disken och använd den som anges i deb-filen, "
"eller genererad från den om ingen existerar."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:85
#, no-wrap
msgid "B<keep>"
msgstr "B<keep>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:89
msgid ""
"Write the extracted/generated sums to /var/lib/dpkg/info/I<package>.md5sums."
msgstr ""
"Skriv de extraherade/genererade summorna till /var/lib/dpkg/info/I<package>."
"md5sums."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:89
#, no-wrap
msgid "B<nocheck>"
msgstr "B<nocheck>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:95
msgid ""
"Implies B<keep>; the extracted/generated sums are not checked against the "
"installed package."
msgstr ""
"Antyder B<keep>; de extraherade/genererade summorna kontrolleras inte mot "
"det installerade paketet."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:101
msgid ""
"For backward compatibility, the short option B<-g> is equivalent to B<--"
"generate=missing>."
msgstr ""
"För bakåtkompatibilitet, den korta flaggan B<-g> är likvärdig med B<--"
"generate=missing>."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:101
#, no-wrap
msgid "B<--no-locale-purge>"
msgstr "B<--no-locale-purge>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:104
msgid "Report missing locale files even if localepurge is configured."
msgstr "Rapportera saknade lokalfiler även om localepurge är konfigurerad."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:104
#, no-wrap
msgid "B<--no-prelink>"
msgstr "B<--no-prelink>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:107
msgid "Report changed ELF files even if prelink is configured."
msgstr "Rapportera ändrade ELF-filer även om prelink är konfigurerad."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:107
#, no-wrap
msgid "B<--ignore-permissions>"
msgstr "B<--ignore-permissions>"

#. type: Plain text
#: debsums.1:110
msgid "Treat permission errors as warnings when running as non-root."
msgstr ""
"Hantera rättighetsfel som varningar när den inte körs som root-användaren."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:110
#, no-wrap
msgid "B<--help>"
msgstr "B<--help>"

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:113
#, no-wrap
msgid "B<--version>"
msgstr "B<--version>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:117
msgid "Print help and version information."
msgstr "Skriv ut hjälp och versionsinformation."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:117
#, no-wrap
msgid "EXIT STATUS"
msgstr "FELKODER"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:122
msgid ""
"B<debsums> returns B<0> on success, or a combination* of the following "
"values on error:"
msgstr ""
"B<debsums> returnerar B<0> vid framgång, eller en kombination* av följande "
"värden vid fel:"

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:122
#, no-wrap
msgid "B<1>"
msgstr "B<1>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:126
msgid ""
"A specified package or archive name was not installed, invalid or the "
"installed version did not match the given archive."
msgstr ""
"Ett angivet paket eller arkivnamn var inte installerad, ogiltig eller den "
"installerade versionen stämde inte med angivet arkiv."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:126
#, no-wrap
msgid "B<2>"
msgstr "B<2>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:129
msgid "Changed or missing package files, or checksum mismatch on an archive."
msgstr ""
"�ndrade eller saknade paketfiler, eller felaktig kontrollsumma på ett arkiv."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:129
#, no-wrap
msgid "B<255>"
msgstr "B<255>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:132
msgid "Invalid option."
msgstr "Ogiltig flagga."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:135
msgid ""
"*If both of the first two conditions are true, the exit status will be B<3>."
msgstr ""
"*Om båda av de första två tillstånden är sanna, kommer felkoden att vara "
"B<3>."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:135
#, no-wrap
msgid "EXAMPLES"
msgstr "EXEMPEL"

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:136
#, no-wrap
msgid "debsums foo bar"
msgstr "debsums foo bar"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:142
msgid "Check the sums for installed packages B<foo> and B<bar>."
msgstr "Kontrollera summorna för installerade paket B<foo> och B<bar>."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:142
#, no-wrap
msgid "debsums foo.deb bar.deb"
msgstr "debsums foo.deb bar.deb"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:145
msgid "As above, using checksums from (or generated from) the archives."
msgstr ""
"Som ovan, använder kontrollsummor från (eller genererade från) arkiven."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:145
#, no-wrap
msgid "debsums -l"
msgstr "debsums -l"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:148
msgid "List installed packages with no checksums."
msgstr "Lista installerade paket som saknar kontrollsummor."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:148
#, no-wrap
msgid "debsums -ca"
msgstr "debsums -ca"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:151
msgid "List changed package files from all installed packages with checksums."
msgstr ""
"Lista ändrade paketfiler från alla installerade paket med kontrollsummor."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:151
#, no-wrap
msgid "debsums -ce"
msgstr "debsums -ce"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:154
msgid "List changed configuration files."
msgstr "Lista ändrade konfigurationsfiler."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:154
#, no-wrap
msgid "debsums -cagp /var/cache/apt/archives"
msgstr "debsums -cagp /var/cache/apt/archives"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:157
msgid "As above, using sums from cached debs where available."
msgstr ""
"Som ovan, använder kontrollsummor från cachade deb-filer om tillgängliga."

#. type: TP
#: debsums.1:157
#, no-wrap
msgid "apt-get install --reinstall $(dpkg -S $(debsums -c) | cut -d : -f 1 | sort -u)"
msgstr "apt-get install --reinstall $(dpkg -S $(debsums -c) | cut -d : -f 1 | sort -u)"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:160
msgid "Reinstalls packages with changed files."
msgstr "Installerar om paket med förändrade filer."

#. type: SH
#: debsums.1:160
#, no-wrap
msgid "RESULTS"
msgstr "RESULTAT"

#. type: TP
#: debsums.1:161
#, no-wrap
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. type: Plain text
#: debsums.1:164
msgid "The file's md5sum is good."
msgstr "Filens md5sum-värde är korrekt."

#. type: TP
#: debsums.1:164
#, no-wrap
msgid "FAILED"
msgstr "MISSLYCKADES"

#. type: Plain text
#: debsums.1:167
msgid "The file's md5sum does not match."
msgstr "Filens md5sum-värde är inte korrekt."

#. type: TP
#: debsums.1:167
#, no-wrap
msgid "REPLACED"
msgstr "ERSATT"

#. type: Plain text
#: debsums.1:170
msgid "The file has been replaced by a file from a different package."
msgstr "Filen har ersatts av en fil från ett annat paket."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:170
#, no-wrap
msgid "NOTES"
msgstr "ANTECKNINGAR"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:175
msgid ""
"The default installation of B<debsums> package sets the debconf boolean "
"value debsums/apt-autogen to be \"true\"."
msgstr ""
"Standardinstallationen av B<debsums>-paketet sätter det boolska debconf-"
"värdet debsums/apt-autogen till \"sant\"."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:179
msgid "This will create B</etc/apt/apt.conf.d/90debsums> as:"
msgstr "Detta kommer att skapa B</etc/apt/apt.conf.d/90debsums> som:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:184
#, no-wrap
msgid ""
"DPkg::Post-Invoke {\n"
"  \"debsums --generate=nocheck -sp /var/cache/apt/archives\";\n"
"};\n"
msgstr ""
"DPkg::Post-Invoke {\n"
"  \"debsums --generate=nocheck -sp /var/cache/apt/archives\";\n"
"};\n"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:190
msgid ""
"by the postinst script (E<gt>=2.0.7). Every APT controlled package "
"installation processes will execute this code fragment to generate the "
"missing B<md5sums> files from the binary packages."
msgstr ""
"genom skriptet i postinst (E<gt>=2.0.7). Varje APT-kontrollerad "
"paketinstallationsprocess kommer att exekvera detta kodfragment för att "
"skapa de saknade B<md5sums>-filerna från binärpaketen."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:198
msgid ""
"In order to create B<md5sums> files for the already installed packages, you "
"must run B<debsums_init> once after the installation of B<debsums> package."
msgstr ""
"För att skapa B<md5sums>-filer för redan tidigare installerade paket måste "
"B<debsums_init> köras en gång efter installationen av B<debsums>-paketet."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:198
#, no-wrap
msgid "SEE ALSO"
msgstr "LÃ?S Ã?VEN"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:201
msgid "B<md5sum>(1), B<debsums_init>(8)"
msgstr "B<md5sum>(1), B<debsums_init>(8)"

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:201
#, no-wrap
msgid "ENVIRONMENT"
msgstr "MILJÃ?"

# type: TP
#. type: TP
#: debsums.1:202
#, no-wrap
msgid "B<TMPDIR>"
msgstr "B<TMPDIR>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:206
msgid ""
"Directory for extracting information and contents from package archives (/"
"tmp by default)."
msgstr ""
"Katalog för extrahering av information och innehåll från paketarkiven (/tmp "
"som standard)."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:206
#, no-wrap
msgid "CAVEATS"
msgstr "FÃ?LLOR"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:213
msgid ""
"While in general the program may be run as a normal user, some packages "
"contain files which are not globally readable so cannot be checked. "
"Privileges are of course also required when generating sums with the B<keep> "
"option set."
msgstr ""
"I allmänhet kan programmet köras som en normal användare, vissa paket "
"innehåller filer som inte är globalt läsbara så de kan inte kontrolleras. "
"Privilegier krävs så klart också vid generering av summor med flaggan "
"B<keep> inställd."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:216
msgid ""
"Files which have been replaced by another package may be erroneously "
"reported as changed."
msgstr ""
"Filer som har ersatts av andra paket kan av misstag rapporteras som ändrade."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:221
msgid ""
"B<debsums> is intended primarily as a way of determining what installed "
"files have been locally modified by the administrator or damaged by media "
"errors and is of limited use as a security tool."
msgstr ""
"B<debsums> är primärt tänkt som ett sätt att fastställa vilka installerade "
"filer som har modifierats lokalt av administratören eller skadats av "
"mediafel och har begränsad användning som ett säkerhetsverktyg."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:231
msgid ""
"If you are looking for an integrity checker that can run from safe media, do "
"integrity checks on checksum databases and can be easily configured to run "
"periodically to warn the admin of changes see other tools such as: B<aide>, "
"B<integrit>, B<samhain>, or B<tripwire>."
msgstr ""
"Om du letar efter en integritetskontrollerare som kan köra från säkra media, "
"gör integritetskontroller mot databaser av kontrollsummor och kan enkelt "
"konfigureras att köras periodiskt för att varna administratören för "
"ändringar, se andra verktyg såsom: B<aide>, B<integrit>, B<samhain> eller "
"B<tripwire>."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:231 debsums_init.8:36 debsums_gen.8:51
#, no-wrap
msgid "AUTHOR"
msgstr "UPPHOVSMAN"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:233
msgid "Written by Brendan O'Dea E<lt>bod@debian.orgE<gt>."
msgstr "Skrivet av Brendan O'Dea E<lt>bod@debian.orgE<gt>."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:236
msgid ""
"Based on a program by Christoph Lameter E<lt>clameter@debian.orgE<gt> and "
"Petr Cech E<lt>cech@debian.orgE<gt>."
msgstr ""
"Baserat på ett program av Christoph Lameter E<lt>clameter@debian.orgE<gt> "
"och Petr Cech E<lt>cech@debian.orgE<gt>."

# type: SH
#. type: SH
#: debsums.1:236
#, no-wrap
msgid "COPYRIGHT"
msgstr "COPYRIGHT"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:238
msgid "Copyright \\(co 2002 Brendan O'Dea E<lt>bod@debian.orgE<gt>"
msgstr "Copyright \\(co 2002 Brendan O'Dea E<lt>bod@debian.orgE<gt>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums.1:241
msgid ""
"This is free software, licensed under the terms of the GNU General Public "
"License. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR "
"A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"Det här är fri programvara, licenserad under villkoren för GNU General "
"Public License. Det finns INGEN garanti; inte ens för S�LJBARHET eller "
"LÃ?MPLIGHET FÃ?R NÃ?GOT SPECIELLT Ã?NDAMÃ?L."

# type: TH
#. type: TH
#: debsums_init.8:1 debsums_gen.8:1
#, no-wrap
msgid "Debian Utilities"
msgstr "Debian-verktyg"

# type: TH
#. type: TH
#: debsums_init.8:1 debsums_gen.8:1
#, no-wrap
msgid "DEBIAN"
msgstr "DEBIAN"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:4
msgid "debsums_init - Initialize md5sums files for packages lacking them"
msgstr "debsums_init - Skapa md5sums-filer för paket som saknar det"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:6
msgid "B<debsums_init>"
msgstr "B<debsums_init>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:13
msgid ""
"B<debsums_init> will look for packages that did not install their B<md5sums> "
"files. Then, it will generate those B<md5sums> files from the binary "
"packages downloaded via APT if available."
msgstr ""
"B<debsums_init> kommer att leta efter paket som inte installerade en "
"B<md5sums>-fil. Den kommer då att generera dessa B<md5sums>-filer från "
"binärpaketet som laddas ned via APT om möjligt."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:25
msgid ""
"This initialization process is needed since there are many packages which do "
"not ship B<md5sums> file in their binary packages. If you enable I<auto-"
"gen> option while installing B<debsum> package, you need to run this "
"B<debsums_init> command only once after you install the B<debsums> package."
msgstr ""
"Den här inledande pocessen behövs eftersom det finns många paket som inte "
"skickar med en B<md5sums>-fil i deras binärpaket. Om du aktiverar flaggan "
"I<auto-gen> vid installationen av B<debsum>-paketet behöver du bara köra "
"kommandot B<debsums_init> en gång efter att du installerat B<md5sums>-"
"paketet."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:28
msgid "B<debsums_init> needs to be invoked as superuser."
msgstr "B<debsums_init> behöver startas av en superanvändare."

#. type: Plain text
#: debsums_init.8:33
msgid ""
"You may wish to clear local package cache prior to running B<debsums_init> "
"command to make sure you are creating from the untainted packages by "
"executing:"
msgstr ""
"Du kanske ska rensa den lokala paketcachen innan kommandot B<debsums_init> "
"körs för att säkerställa att du skapar från orörda paket, töm cache med "
"följande kommando:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:35
msgid " apt-get clean"
msgstr " apt-get clean"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_init.8:37
msgid "Osamu Aoki E<lt>osamu@debian.orgE<gt>"
msgstr "Osamu Aoki E<lt>osamu@debian.orgE<gt>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:4
msgid ""
"debsums_gen - Generate /var/lib/dpkg/info/*.md5sums for packages lacking it"
msgstr ""
"debsums_gen - Generera /var/lib/dpkg/info/*.md5sums för paket som saknar det"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:11
msgid "B<debsums_gen> [B<-l>] [[B<-f>] I<package> [I<package> \\&...]]"
msgstr "B<debsums_gen> [B<-l>] [[B<-f>] I<paket> [I<paket> \\&...]]"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:16
msgid ""
"B<debsums_gen> will look for packages that did not install a B<md5sums> "
"file. It will generate those checksums then from the installed files."
msgstr ""
"B<debsums_gen> kommer att leta efter paket som inte installerade en "
"B<md5sums>-fil. Den kommer då att generera dessa kontrollsummor från de "
"installerade filerna."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:22
msgid ""
"Deprecated: this program may be removed in a later release, see the debsums "
"B<--generate> option."
msgstr ""
"Gammalt: det här programmet kan tas bort i en senare utgåva, se även debsums "
"flagga B<--generate>."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:29
msgid ""
"Note that this is not optimal. It is best if the md5sums are generated when "
"the maintainer builds the package. At the time that the system administrator "
"gets around to run this tool something might already have happened to the "
"files in the package. It is recommended to run this tool as soon as possible "
"after an upgrade or package installation in order to keep a full set of "
"checksums for all files installed."
msgstr ""
"Notera att det här inte är optimalt. Det är bäst om md5-summorna genereras "
"när underhållaren bygger paketet. Vid den tid som systemadministratören kör "
"det här verktyget kanske redan något har hänt med filerna i paketet. Det "
"rekommenderas att köra det här verktyget så snart som möjligt efter en "
"uppgradering eller paketinstallation för att tillhandahåll en komplett "
"uppsättning av kontrollsummor för alla installerade filer."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:40
msgid ""
"When run with no options, B<debsums> will check all installed packages for "
"an B<md5sums> list. If one is not present, it will generate one for it from "
"the existing file list in B</var/lib/dpkg/info.> You may also specify "
"package name(s) on the command line to generate just those md5sum files. The "
"-f option will force overwriting the current md5sums file for the listed "
"package(s)."
msgstr ""
"När den körs utan flaggor, kommer B<debsums> att kontrollera alla "
"installerade paket efter en B<md5sums>-lista. Om ingen finns, kommer den att "
"generera en för den från den existerande fillistan i B</var/lib/dpkg/info.> "
"Du kan också ange paketnamn på kommandoraden för att generera endast deras "
"md5sum-filer. Flaggan -f kommer att tvinga överskrivning av aktuella md5sums-"
"filen för de listade paket(en)."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums_gen.8:41
#, no-wrap
msgid "B<-l>"
msgstr "B<-l>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:44
msgid "List packages which do not have an md5sums file already generated."
msgstr "Lista paket som inte har en md5sums-fil redan genererad."

# type: TP
#. type: TP
#: debsums_gen.8:44
#, no-wrap
msgid "B<-f>"
msgstr "B<-f>"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:48
msgid ""
"Force overwriting current md5sums file when specifying packages on the "
"command line."
msgstr ""
"Tvinga överskrivning av aktuell md5sums-fil när paket anges på kommandoraden."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:51
msgid "B<debsums_gen> needs to be invoked as superuser."
msgstr "B<debsums_gen> behöver startas av en superanvändare."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: debsums_gen.8:52
msgid "Christoph Lameter E<lt>clameter@debian.orgE<gt>"
msgstr "Christoph Lameter E<lt>clameter@debian.orgE<gt>"


Reply to: