[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://debsums/man/sv.po2010/11/3 Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>:
> Jag passade på att uppdatera manualsidan för debsums, det vore verkligen
> vänligt om någon kunde göra en övergång av den.

(OBS! Jag har noll rutin, eller åsikter för den delen, om hur det här
ska göras. :-) )

Stressar iväg ett svar (tror inte jag får mer tid framöver heller) så
jag kan ha missuppfattat, etc.

> Också kontrollera konfigurationsfiler (normalt sett exkluderat).

"Kontrollera också"? (även?)

Du har samma konstruktion senare, så det kanske är genomtänkt:
> B<Endast> kontrollera konfigurationsfiler.

> administrationskatalog för dpkg (standard /var/lib/dpkg).

Jag misstänker att originalmeningen börjar med liten bokstav för att
den börjar med "dpkg". Jämför med

> Rotkatalog att kontrollera (standard /).

> Ett användbart värde är /var/cache/apt/archives när B<apt-get autoclean>
> används eller inte rensa cachen alls.  Kommandot:

"eller när cachen inte rensas alls"?

> Enkla B<fil> källor

"<fil>-källor"?

> istället för än ett

> Ett angivet paket eller arkivnamn var inte installerad, ogiltig

"installerat, ogiltigt"?

> ANTECKNINGAR

notes=anteckningar?

> extrahering av  information

dubbelblank innan "information" (global sökning?)

> I allmänhet kan programmet köras som en normal användare, vissa paket

Konstig meningsbyggnad. "användare. Vissa"? (Detta problem finns även
i engelskan.)

> gör integritetskontroller mot databaser av kontrollsummor och kan enkelt

"och enkelt kan"?

> Du kanske ska

"Du kanske vill"? "Du kan tänkas vilja"? :-)

> körs för att säkerställa att du skapar från orörda paket, töm cache med

Skapa vad från? Det är en konstig mening. "att du utgår från ..."
kanske? Dessutom ny mening från och med "cache".

> uppgradering eller paketinstallation för att tillhandahåll en komplett

"tillhandahållA". Men jag tror att det kanske ska vara "erhålla",
"besitta", eller friare "skapa".

> När den körs utan flaggor

den = programmet?

Mvh
Martin


Reply to: