[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po://menu-messages/a.podet här borde funka i roboten.

jag tänkte helt enkelt börja pyssla med bokstaven A.

-------- Original Message --------
Subject: Re: Debian menu entry translations for squeeze (fwd)
Resent-Date: Fri,  8 Oct 2010 07:34:23 +0000 (UTC)
Resent-From: debian-l10n-swedish@lists.debian.org
Date: Fri, 8 Oct 2010 08:29:14 +0100 (CET)
From: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Organization: /universe/earth/europe/norway/oslo
To: Debian Swedish l10n <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>

Martin Ågren:

> Jag kan inte påstå att jag har tid.... Någon form av VCSskulle
> underlätta om vi är flera. git skulle väl vara min favorit.

Originalfilen ligger redan i Git, så det är bara atr tuta och köra. Jag har
lagt upp ett repository på Alioth som är en klon av det, och som har en
gren
"sv" som kopierar filen till en "sv.po".

http://git.debian.org/?p=users/peterk/menu-messages.git;a=summary
git://git.debian.org/users/peterk/menu-messages.git
git+ssh://git.debian.org/git/users/peterk/menu-messages.git

Skicka gärna uppdateringar (git format-patch eller git pull-request), så
kan
vi försöka samordna.

> En riktigt enkel strategi för att aldrig göra något i onödan (utan "ITT") 
> skulle ju vara att man "sprider ut sig" och börjar på olika ställen i 
> filen. Sträng 1, 1001, 2001, ...

Filen är sorterad i bokstavsordning; välj ett antal bokstäver och börja
jobba.

Jag har haft ett datorhaveri hemma, fick hem en ny burk igår men måste få
kopierat över säkerhetskopior först, men sedan kan jag nogförsöka plocka
ett par bokstäver.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
[🔎] alpine.DEB.2.00.1010080814590.25789@ds9.cixit.se">http://lists.debian.org/[🔎] alpine.DEB.2.00.1010080814590.25789@ds9.cixit.se


Reply to: