[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian menu entry translations for squeeze (fwd)Martin Ågren:

Jag kan inte påstå att jag har tid.... Någon form av VCS skulle
underlätta om vi är flera. git skulle väl vara min favorit.

Originalfilen ligger redan i Git, så det är bara atr tuta och köra. Jag har lagt upp ett repository på Alioth som är en klon av det, och som har en gren "sv" som kopierar filen till en "sv.po".

http://git.debian.org/?p=users/peterk/menu-messages.git;a=summary
git://git.debian.org/users/peterk/menu-messages.git
git+ssh://git.debian.org/git/users/peterk/menu-messages.git

Skicka gärna uppdateringar (git format-patch eller git pull-request), så kan vi försöka samordna.

En riktigt enkel strategi för att aldrig göra något i onödan (utan "ITT") skulle ju vara att man "sprider ut sig" och börjar på olika ställen i filen. Sträng 1, 1001, 2001, ...

Filen är sorterad i bokstavsordning; välj ett antal bokstäver och börja jobba.

Jag har haft ett datorhaveri hemma, fick hem en ny burk igår men måste få kopierat över säkerhetskopior först, men sedan kan jag nog försöka plocka ett par bokstäver.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: