[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian menu entry translations for squeeze (fwd)On 7 October 2010 20:41, Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se> wrote:
> um. 3666 stränger.
>
> många kan nog inte alls översättas osv men vissa kanske ska översättas.
>
> det känns väääääääldigt meckigt. nån som vill pyssla med den? Hur ska man
> angripa det?

Jag kan inte påstå att jag har tid.... Någon form av VCS skulle
underlätta om vi är flera. git skulle väl vara min favorit. Å andra
sidan är den här typen av arbete inte så krävande (i termer av VCS) så
gamla hederliga CVS skulle nog funka utmärkt.

En riktigt enkel strategi för att aldrig göra något i onödan (utan
"ITT") skulle ju vara att man "sprider ut sig" och börjar på olika
ställen i filen. Sträng 1, 1001, 2001, ...

Något att satsa på till Wheezy? :)

Martin

> - ---------- Forwarded message ----------
>
> Dear I18N people,
>
> Since we are in the squeeze freeze, I have changed the GIT repository to
> track squeeze
> at the beginning of September, but I forgot to announce it.
>
> The URL are unchanged:
> <http://people.debian.org/~ballombe/menu/menu-messages/.git>
> The POT file is available at
> <http://people.debian.org/~ballombe/menu/menu-messages/menu-messages.pot>
>
[...]
>
> Cheers,
> - -- Bill. <ballombe@debian.org>


Reply to: