[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kommentar angående översättning av Notebookmån 2009-02-16 klockan 12:03 +0100 skrev Anders Jackson:

> Lämpligare term är mini-pc, minipersondator, bärbar minipersondator
> eller liknande.  

Ultraportabla datorer kanske?

Danne


Reply to: