[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förslag till översättning av "release announcement"Daniel Nylander:

> "Det är med glädje Debianprojektet"
> Det är med glädje som Debian-projektet

Formen "Debianprojektet" används genomgående på webbsidorna.

> "mjukvara"
> programvara (smaksak)

Webbsidorna använder genomgående "programvara".

http://www.debian.org/international/Swedish/ordlista

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: