[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förslag till översättning av "release announcement"2009/2/13 Martin Bagge <brother@bsnet.se>:
> On Fri, 13 Feb 2009, Daniel Nylander wrote:

Tack för kommentarerna!

>> "punktskriftsvisare"
>> punktskriftsterminal
>
> [...] Jag har ingen särskild
> åsikt i frågan men gör avvägningen i att ändra i notes eller announce. 2-7 i
> favör för -terminal i google fight. (de två träffarna är dock från
> Lennytexten jag skrivit. nicebice)

:-) Jag ändrar till -terminal. Det här låter som ännu ett fall av
"False Fact On Wikipedia Proves Itself" [0] och vi kanske inte ska
vara för nyskapande.

[0] http://tech.slashdot.org/article.pl?sid=09/02/10/2211220


Reply to: