[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förslag till översättning av "release announcement"On Fri, 13 Feb 2009, Daniel Nylander wrote:

"liveavbildningar"
live-avbildningar

jag har använt omskrivningar med körbar i release notes. kan väl inte påstå att jag gillar någon av vägarna.

"...speciell räddningsavbild eller en cd-skiva med ett körbart Linuxsystem på." "Starta systemet från en cd-skiva med ett körbart system, exempelvis Debian..." "Starta om systemet, ta ut den körbara cd-skivan så startar ditt system som..."

"punktskriftsvisare"
punktskriftsterminal

Försökte få respons från snubben på debian-user-swedish som är synskadad men fick ingen pekpinne så jag använde punktskriftsvisare vilket jag förmedladet till Martin så det här kan vara mitt "fel" i grunden. Jag har ingen särskild åsikt i frågan men gör avvägningen i att ändra i notes eller announce. 2-7 i favör för -terminal i google fight. (de två träffarna är dock från Lennytexten jag skrivit. nicebice)

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier's public and private keys are known as "Law" and "Order."


Reply to: